Baza wiedzy

 1. Pytania do eksperta

  W jaki sposób wyznaczać cele dla osób z działów wsparcia?

 2. Pytania do eksperta

  Strategia niskich cen

 3. Pytania do eksperta

  Obowiązkowe czynności przy łączeniu się spółek

 4. Pytania do eksperta

  Mierzyć trudno mierzalne, czyli jak dobrać KPI do celów w perspektywie „Wiedzy i Rozwoju” Strategicznej Karty Wyników? Czy można rzetelnie ocenić jakość współpracy w organizacji?

 5. Pytania do eksperta

  Jaka jest różnica między nakładem inwestycyjnym i kosztem w projekcie inwestycyjnym?

 6. Pytania do eksperta

  Jak wyznaczyć cele i KPI dla kierowników działów (poziom n-2), aby motywowały do osiągania celów indywidualnych, jak i celów wynikających ze strategii firmy?

 7. Pytania do eksperta

  Jak skutecznie odpowiedzieć na wojnę cenową?

 8. Pytania do eksperta

  Jak dokonać wyceny metodą porównawczą spółek nienotowanych na giełdzie?

 9. Pytania do eksperta

  Ile celów i mierników powinna zawierać Strategiczna Karta Wyników przedsiębiorstwa?

 10. Pytania do eksperta

  Czy wszystkie mierniki ze Strategicznej Karty Wyników Spółki powinny znaleźć się w Kartach Wyników menedżerów działów?

 11. Pytania do eksperta

  Czy system Balanced Scorecard powinien być wdrażany przez Dział Kontrolingu?

 12. Pytania do eksperta

  Czy przy definiowaniu wskaźników oceny efektywności zarządzania można korzystać z gotowej bazy wskaźników KPI?