Doradztwo strategiczne

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym i jesteśmy liderem na rynku polskim w zakresie budowy i wdrożenia strategii przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów KPI, w tym Balanced Scorecard, który dziś jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach.


W trakcie naszej pracy z Klientami kładziemy nacisk na wypracowanie nieszablonowych rozwiązań, które przełożą się na konkretną wartość dla Klienta.

Dzięki bogatym doświadczeniom biznesowym oraz wypracowanym podczas długoletniej praktyki elastycznym metodykom pracy możliwe jest zastosowanie ich w wielu różnych branżach. Swoją ofertę kierujemy zarówno do korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

„Wierzymy, że tworzymy wartość dla Klienta tylko wtedy, gdy proponujemy niekonwencjonalne rozwiązania budujące przewagi konkurencyjne Klienta!

Dysponujemy własnymi, sprawdzonymi, skutecznymi i elastycznymi metodami realizacji projektów z zakresu zarządzania strategicznego. Doskonaliliśmy je przez lata, tak aby lepiej dopasowywały się do potrzeb Klientów. W naszej pracy z Klientami staramy się nie narzucać swoich rozwiązań, ale wypracowywać je wspólnie z Klientem.

„Budujemy wygrywający zespół, łącząc nasz know-how z wiedzą i doświadczeniem Klienta”

Kompetencje

Metodyka realizacji projektu

W naszej pracy kładziemy duży nacisk na zrozumienie specyfiki każdego Klienta i Jego potrzeb. Wspólnie z Nim poszukujemy najlepszych rozwiązań. Łączymy nasz know-how z wiedzą i doświadczeniem Klienta, budując „wygrywający zespół”.

„Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań, które przełożą się na sukcesy finansowe naszych Klientów! Każdy Klient jest wyjątkowy i wymaga indywidualnego podejścia.”

Kierujemy się zasadami uczciwości, profesjonalizmu i etyki zawodowej. Nie proponujemy naszych usług Klientom, jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć oczekiwanych przez nich wartości, które przekroczą koszty tych usług!

 

 

Koncepcja „doradztwa edukacyjnego”

W przypadku kompleksowych projektów doradczych takich jak: budowa strategii rozwoju, wdrażanie systemów zarządzania strategią, czy systemów poprawy efektywności rekomendujemy ścisłą współpracę pomiędzy konsultantami FIG Polska a kadrą menedżerską Klienta. Wypracowanie unikalnych i skutecznych rozwiązań, możliwych do szybkiego wdrożenia wymaga połączenia wiedzy i doświadczenia branżowego zespołu Klienta z doświadczeniami, wiedzą biznesową i narzędziami konsultantów FIG Polska.

Rekomendowana metodyka „doradztwa edukacyjnego” gwarantuje nie tylko włączenie zespołu Klienta w wypracowanie projektu, ale również przygotowuje kadrę menedżerską do wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Proponowane podejście gwarantuje:

  • identyfikowanie się pracowników z wypracowanymi rozwiązaniami, które są wynikiem ścisłej współpracy zespołu Klienta i konsultantów FIG Polska
  • trwałość wdrożonych rozwiązań po zakończeniu współpracy z FIG Polska, dzięki edukacji zespołu Klienta oraz zaangażowaniu go w realizację prac
  • kontrolę nad realizacją celów zleconego projektu, począwszy od fazy koncepcyjnej do ostatecznego wdrożenia wypracowanych rozwiązań
  • niższe koszty korzystania z pomocy doradcy niż w przypadku projektów realizowanych w całości przez zespół konsultantów zewnętrznych.

Etapy realizacji projektu:

  • Zrozumienie problemów i oczekiwań Klienta oraz ustalenie celów projektu
  • Propozycja rozwiązania problemu i realizacji projektu
  • Budowa wspólnego zespołu projektowego
  • Ścisła współpraca podczas realizacji prac projektowych
  • Monitoring realizacji projektu