Nasi doradcy to eksperci

Praktycy biznesu, byli szefowie przedsiębiorstw oraz profesjonalni doradcy posiadający bogate doświadczenia i sukcesy zawodowe. Posiadają przygotowanie trenerskie i potrafią sprawnie zarządzać projektami.

 • Tadeusz Woźniak

  Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego, marketingowego i finansowego; zarządzania wartością firmy (Value Based Management), systemów wdrożenia strategii w oparciu o metodykę Balanced Scorecard oraz systemów zarządzania przez cele (MBO). Przedsiębiorca, inwestor, trener i mentor; od ponad 20 lat dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska.

  Wspiera właścicieli firm, zarządy oraz top management w wypracowaniu i wdrożeniu strategii rozwojowych oraz nowoczesnych narzędzi zarządzania. Kierował opracowaniem ponad 100 projektów strategicznych w firmach polskich i zagranicznych.

  Doświadczony manager m.in. prezes zarządu firmy doradczej SODECO (Paryż), dyrektor finansowy Dimacel – Alcatel (Francja), menedżer w firmach doradczych E&Y (Francja) oraz Interconseil (Francja), doradzał m.in.: Alcatel, Dumez – Grupa Vinci, Genest – Grupa Fayat, Grupa Nexans (Cablerie de Lens, Mars-Actel, Thomson), Urame, Babolat V.S.

 • Piotr Szpindler

  Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego i marketingowego. Wspiera tworzenie wartości firm oraz budowę ich przewag konkurencyjnych poprzez efektywną identyfikację możliwości rozwojowych, inicjowanie kierunków poszerzania działalności, współtworzenie i implementację strategii biznesowych.

  Doradca zarządów i szef projektów doradczych. Doświadczony praktyk biznesu z udokumentowanymi sukcesami w zakresie kreowania i realizacji strategii marketingowo-sprzedażowej, inicjowania i zarządzania projektami związanymi z rozwojem produktów oraz optymalizacją działań operacyjnych.

  Były prezes zarządu i członek zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej ZPUE oraz dyrektor handlowy i dyrektor Badań i Rozwoju w Spółce Europoles Kromiss.

  Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika o specjalizacji Sieci elektroenergetyczne.

 • Mariusz Kardaś

  Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania projektami, portfelem projektów oraz wdrożeń systemów, narzędzi i kultur projektowych.

  Twórca autorskiego podejścia do zarządzania projektami łączącego tradycyjne narzędzia (TPM) z Metodą Łańcucha Krytycznego (CCPM) oraz filozofią i metodami zwinnymi (Agile). Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach.

  Były dyrektor i wiceprezes zarządu polskiego oddziału firmy H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (Dania). Dyrektor programu studiów podyplomowych Zarządzania Projektami realizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego (Warszawa). Wykładowca na studiach menedżerskich Executive MBA (w Gdańsku, w Warszawie dla Business Centre Club). Członek Project Management Institute (USA).

 • Anna Szamreta

  Ekspertka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie budowy i wdrażania
  systemów MBO (zarządzanie przez cele), komunikacji, przywództwa oraz zarządzania zmianami. Coach specjalizująca się w coachingu menedżerskim i zespołowym. Łączy bogate doświadczenia pracy przy projektach doradczych, trenera oraz coacha.

  Zrealizowała ponad 50 projektów doradczych, w tym systemy zarządzania przez cele (MBO), systemy informatyczne oraz projekty edukacyjne.

  Posiada Certyfikat FGI International oraz Certyfikat CFC Noble Manhattan, dające międzynarodowe uprawnienia w dziedzinie coachingu.

  Sprawowała liczne funkcje zarządcze, m.in. była dyrektorem ekonomicznym i członkiem zarządu w Schola, członkiem zarządu w Centrum komputeryzacji szkoleń i wdrożeń „GENIUS”, dyrektorem ds. strategii i menedżerem projektów w firmie Arthya Learning Solutions.

 • Roman Kotapski

  Konsultant we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie analizy kosztów, projektowania i wdrażania systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, systemów budżetowania i controllingu, audytów systemów informacyjnych na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu oraz projektowania zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.

  Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, budowlano-montażowych, handlowych, usługowych oraz komunalnych.

  Doktor habilitowany w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji.

 • Piotr Pokrzywa

  Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego, marketingowego i finansowego. Specjalizuje się w budowie i wdrożeniu strategii przedsiębiorstw w oparciu m.in. o metodyki Balanced Scorecard i Value Based Management oraz pozyskiwaniu inwestorów strategicznych.

  Posiada bogate doświadczenia zawodowe w zakresie kreowania i implementacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, realizowania projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji firm, zdobyte m.in. w branżach nowych technologii.

  Aktywny przedsiębiorca i inwestor. Były członek zarządu, współzałożyciel i twórca sukcesów spółki GaguGadu Network, były dyrektor inwestycyjny i członek zarządu Warsaw Equity Holding, były dyrektor finansowy w Astra-Zenith.

 • Jarosław Szlendak

  Ekspert we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wartością firmy, marketingu, sprzedaży, zarządzania zmianą oraz wdrażania systemów zarządzania (BSC i VBM).

  Doświadczony praktyk biznesu mający na swoim koncie liczne sukcesy w realizacji projektów restrukturyzacyjnych, strategii rozwojowych i inwestycyjnych oraz projektów doradczych.

  Były prezes zarządu w m.in. Polski Tytoń Dystrybucja, Scandinavian Tobacco S.A., były dyrektor zarządzający – członek zarządu w GP Battery Poland, Dolina Łąk Sp. z o.o., oraz dyrektor sprzedaży w Kimberly-Clark AFH.

 • Paweł Wnuczak

  Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, rachunkowością zarządczą, wyceną przedsiębiorstw, zarządzaniem finansami oraz budową wartości firmy.

  Posiada bogate doświadczenia doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów.

  Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego (ALK).

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w Akademii im. Leona Koźmińskiego.

 • Marlena Adamska

  Ekspertka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie doradztwa personalnego i zarządzania zasobami ludzkimi w powiązaniu z rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi obszar HR.

  Szef projektów doradczych w zakresie m.in.: budowy strategii personalnej, w tym systemów motywacyjnych, zakresów obowiązków, budowy struktury organizacyjnej, systemów kompetencyjnych, controllingu personalnego po rozwiązania informatyczne dla obszaru HR.

  Prezes zarządu w firmie consultingowo – informatycznej tworzącej rozwiązania IT wspierające obszar HR i biznesu (m.in. matrycakompetencji.pl, Racjonalizatorski Program Punktowy – elektroniczne składanie Kaizen, System Okresowych Ocen Pracowniczych (Program Rozwoju Pracowników), RCP i inne).

 • Andrzej Kaniewski

  Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie Lean Management i zarządzania zmianami.

  Praktyk podnoszenia efektywności, wykorzystujący koncepcję Sytemu Produkcyjnego Toyoty (podnoszenie efektywności przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników oraz bez inwestycji).

  Związany z procesami ciągłego doskonalenia obszarów produkcyjnych (podnoszenie jakości, wydajności, EBITDA, obniżanie kosztów operacyjnych, wdrażanie nowych produktów, redukcja magazynów, zwiększanie dostępności towaru do klientów).

  Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w przemyśle poparte wieloma sukcesami m. in. w Colgate-Palmolive, Indesit, Cemex, Sibelco, Xella.

 • Sławomir Hybsz

  Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie budowy i wdrażania strategii rynkowych, optymalizacji procesów sprzedaży, marketingu, dystrybucji i logistyki, projektowania struktur handlowych i organizacji działów sprzedaży. Certyfikowany trener FRIS® i Extended Disc.

  Prowadzi projekty przygotowania zespołów handlowych do wdrożenia strategii rynkowej. W swojej pracy wykorzystuje mentoring i coaching, a także jasne określenie celów i zadań zgodnie z regułą line of sight.

  Doświadczony praktyk biznesu w branży B2B/B2C/FMCG w kraju i zagranicą, z udokumentowanymi sukcesami w postaci zwiększenia zyskowności spółek, którymi zarządzał.

  Były prezes zarządu – dyrektor zarządzający Lyreco Polska, były dyrektor generalny, a przedtem dyrektor sprzedaży na 4 rynki europejskie British American Tobacco Polska (BAT), były członek zarządu i dyrektor handlowy w 3 spółkach polskiej grupy Konsalnet, były dyrektor handlowy w spółce IQFM Ackermann. Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki w Business Centre Club.

 • Zbigniew Turliński

  Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie budowy i wdrażania strategii sprzedaży, optymalizacji procesów sprzedaży i marketingu, projektowania struktur handlowych i organizacji działów sprzedaży.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach dla wielu polskich oraz międzynarodowych korporacji, takich jak: British American Tobacco Polska (BAT), CEDC International (grupa Bols), Lyreco Polska oraz Avon Cosmetics.

  Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty, pracuje jako Coach Sprzedaży przygotowując zespoły handlowe do wdrożenia strategii rynkowej.

  Ukończył Akademię Trenerów Sprzedaży. Akredytowany trener metodyki Insights Discovery, a także posiadacz Certyfikatu Prince2 Foundation. Certyfikowany trener FRIS® i Extended Disc.

 • Beata Pruszczyńska

  Konsultantka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju (w tym z wykorzystaniem metodyki Balanced Scorecard), zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa (VBM), budową i wdrożeniem systemów MBO oraz budową systemów motywacyjnych i premiowych.

  Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu budowy i wdrożenia strategii, systemów BSC, VBM i MBO, struktur organizacyjnych i systemów premiowych dla firm z różnych branż.

  Autorka gier strategicznych oraz ich współprowadząca. Autorka publikacji w prasie ekonomicznej. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, kierunek finanse i bankowość. Ukończyła certyfikowany kurs „Certified KPI Professional”.

 • Justyna Kałużna

  Menedżer działu doradztwa biznesowego, konsultantka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska.

  Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, analizach strategicznych, w tym branżowych oraz w budowie i wdrożeniu strategii rozwoju w oparciu o metodykę Balanced Scorecard i VBM. Specjalista w zakresie budowy i wdrażania systemów MBO.

  Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu budowy i wdrożenia strategii, systemów Balanced Scorecard, VBM i MBO, struktur organizacyjnych i systemów premiowych dla firm z różnych branż.

  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji. Ukończyła certyfikowany kurs „Certified KPI Professional”.

 • Jakub Suchenek

  Młodszy Konsultant w dziale doradztwa biznesowego we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska.

  Odpowiedzialny za przygotowywanie analiz strategicznych, w tym branżowych, badań rynku, raportów oraz wsparcie projektów budowy strategii rynkowych oraz procesy kaskadowania strategii.

  Członek zespołów doradczych w projektach budowy i wdrożenia strategii w oparciu o system Balanced Scorecard.

  Doświadczenie zdobywał, jako doradca finansowy w Kancelarii Doradztwa Partners w Warszawie oraz w dziale audytu Grant Thornton Frąckowiak.

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku studia menedżerskie.