Zarządzanie jakością

Jakość jest jedynym wyróżnikiem, który stale buduje wartość firmy, dlatego podejmujemy szereg działań, aby jakość usług doradczych oraz programów szkoleniowych odpowiadała na potrzeby naszych Klientów i inspirowała ich do zmian na lepsze.

Certyfikat jakości ISO 9001-2015

Projekty szkoleniowe i doradcze są realizowane przez FIG Polska zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015. Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która oferuje usługi w oparciu o tę certyfikację (już od 2008 roku).

Jak zapewniamy i dbamy o jakość?

Centrum Rozwoju Wiedzy

Nad poziomem merytorycznym oraz skutecznością dydaktyczną czuwa nasze Centrum Rozwoju Wiedzy (CRW). Zadaniem CRW jest bieżące śledzenie zarówno rozwoju klasycznych narzędzi, jak i najnowszych trendów w zakresie zarządzania strategicznego, finansowego i marketingowego oraz wypracowywanie własnych, autorskich rozwiązań.

CRW tworzy zespół ekspertów, którzy budują od podstaw programy szkoleń i seminariów, uaktualniają przekazywaną podczas zajęć wiedzę, przygotowują materiały szkoleniowe oraz opracowują narzędzia do bezpośredniego wykorzystania przez Klientów w swoich firmach. Eksperci CRW czuwają także nad stałym rozwojem kompetencji merytorycznych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia.

Selektywna rekrutacja ekspertów praktyków zarządzania

Dobór ekspertów prowadzących zajęcia, posiadających bogate doświadczenia i sukcesy zawodowe, gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć. Z uwagi na to, iż dominującą grupą Uczestników seminariów jest najwyższa kadra zarządzająca, zapraszamy do współpracy doświadczonych praktyków biznesu, szefów przedsiębiorstw, doświadczonych doradców, przedsiębiorców, którzy wyróżniają się na rynku swoimi dokonaniami.

Oprócz efektów pracy niezwykle istotnym kryterium doboru trenerów-ekspertów są predyspozycje dydaktyczne oraz umiejętność przekazywania wiedzy i zdobytych doświadczeń w sposób zrozumiały i ciekawy.

Prowadzący zajęcia nie tylko przekazują i systematyzują wiedzę, ale pełnią również rolę doradców.

Monitoring satysfakcji najbardziej wymagających Klientów

Jakość programów szkoleniowych oraz poziom prowadzących są weryfikowane na podstawie stałego monitoringu ok 1.000 ankiet satysfakcji rocznie. Oceny programów, sposobu prowadzenia itp. dokonują Uczestnicy zajęć – najwyższej rangi managerowie firm krajowych i międzynarodowych, absolwenci renomowanych uczelni, odnoszący sukcesy w zarządzaniu.

Metodyka prowadzenia zajęć

Metody prowadzenia zajęć dostosowane są do oczekiwań i potrzeb Uczestników – kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Staramy się przenosić najlepsze praktyki w zakresie edukacji biznesowej na grunt polski, opierając swój model na doświadczeniach renomowanych zachodnich szkół biznesowych.

Warsztatowy charakter zajęć (aż 60 procent czasu zajęć przeznaczony jest na zadania indywidualne lub grupowe), a także bogactwo stosowanych metod dydaktycznych jak: prezentacje multimedialne, case studies, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach, „burze mózgów”, scenki sytuacyjne, gry symulacyjne i dyskusje gwarantujące zaangażowanie wszystkich Uczestników sprzyjają nabywaniu nowych umiejętności. Kameralne grupy warsztatowe umożliwiają wymianę doświadczeń pomiędzy Uczestnikami, a także analizę i rozwiązywanie przypadków, z jakimi Uczestnicy najczęściej spotykają się w praktyce zarządzania.

Z corocznie przeprowadzanych badań wynika, że średnio ponad 85% uczestników stwierdza, iż efektem ich udziału w zajęciach organizowanych przez FIG Polska było nie tylko pogłębienie i rozwój ich umiejętności, ale głównie ich wykorzystanie w praktyce do poprawy funkcjonowania ich firm (wzrost przychodów, obniżenie kosztów, poprawy wyników finansowych, ograniczenie ryzyka biznesowego itp.).

Prowadzone przez nas cykliczne badania satysfakcji wskazują, że uczestnicy seminariów FIG Polska cenią sobie:

  • programy „na czasie” dostosowane do potrzeb kadry zarządzającej
  • stałą wysoką powtarzalność
  • jakość usług
  • dobry wybór case studies z polskiej praktyki biznesowej
  • wykorzystanie w programach szkoleniowych autorskich metodyk wdrożeniowych działu doradztwa FIG Polska
  • metodykę prowadzenia zajęć dostosowaną do oczekiwań kadry zarządzającej
  • ponadprzeciętne doświadczenie trenerów – praktyków biznesu
  • możliwość wyboru interesujących tematów, wchodzących zazwyczaj w skład programów MBA oferowanych przez najlepsze uczelnie biznesowe.

Oczekiwania uczestników to skuteczne strategie gwarantujące przewagę w biznesie, doskonałość operacyjna i świetne wyniki finansowe, widoczne we wzroście wartości firmy – a wszystko po to, by zyskać prestiż i uznanie.

Informacja – Inspiracja - Integracja

Model 3I to wymierne korzyści oferowane uczestnikom seminariów FIG Polska. Obejmują one:

Informacja

Uczestnicy rozwijają umiejętności z zakresu najnowszych metod zarządzania. Tematy seminariów i szkoleń znajdujące się w ofercie FIG Polska są nie tylko starannie dobrane, lecz także ułożone w spójny logiczny program. Cykliczna formuła realizacji, praktyczny charakter zajęć, wybór tematów szkoleń dostosowanych do potrzeb kadry zarządzającej powodują, że jest to optymalny sposób nabywania interdyscyplinarnej wiedzy, niezbędnej do sprawowania właściwego nadzoru nad podległymi obszarami, rozwiązywania aktualnych problemów  w krótkim czasie oraz lepszego zrozumienia i poprawy komunikacji w gronie top managementu dzięki ujednoliceniu poziomu wiedzy.

Inspiracja

Staramy się zaangażować i zainspirować uczestników do wdrażania poznanych metod i narzędzi zarządzania w swoich firmach. Uczestnicy otrzymują na zajęciach wiele narzędzi, formatek oraz rozwiązań sprawdzonych w trakcie projektów doradczych realizowanych przez FIG Polska.

Integracja

Uczestnicy biorą udział w aktywnym networkingu. Dzięki kameralnej grupie seminaryjnej (liczba uczestników seminarium nie przekracza kilkunastu osób), zajęcia stają się forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prowadzącym zajęcia ekspertem.

Utrzymywaniu kontaktów z ekspertami FIG Polska oraz innymi uczestnikami służy m.in. nasz profil na platformie biznesowej LinkedIn.