Dlaczego Francuski Instytut Gospodarki Polska?

To najczęściej zadawane pytanie. Wszystko zaczęło się na początku lat 90 XX wieku. Początek historii Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska jest nierozerwalnie związany ze zmianami, jakie zachodziły w polskiej gospodarce w ostatniej dekadzie XX wieku.

Lata 90 to szalony czas szybkich wzlotów i spektakularnych upadków. Wielu osobom kojarzy się z dynamicznym rozwojem biznesu, pierwszymi fortunami i błyskotliwymi karierami. To również okres dynamicznego wchodzenia na rynek polski zagranicznych przedsiębiorstw.

W roku 1989, w ramach wsparcia zmian w polskiej gospodarce, ówczesny rząd francuski przeznaczył dużą dotację na rozwój edukacji kadry menedżerskiej – tak niezbędnej w nowej gospodarce rynkowej.

Realizacja pięcioletniego programu edukacyjnego została powierzona IFG – Institut Francais de Gestion (w Polsce – Francuski Instytut Zarządzania) – renomowanej szkole paryskiej, prowadzącej kursy i szkolenia dla kadry menedżerskiej w kilku krajach Europy.

Projekt okazał się ogromnym sukcesem dzięki doskonałym programom opracowanym we współpracy z INSEAD przez kilku doświadczonych praktyków biznesu, absolwentów renomowanych uczelni zachodnich, którzy jednocześnie podjęli się prowadzenia zajęć w języku polskim.

Równolegle z działalnością edukacyjną, w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby zarządów w zakresie usług doradztwa strategicznego, poprawy efektywności i finansów, grono pasjonatów prowadzących zajęcia w IFG uruchomiło odrębną działalność gospodarczą, która stała się podwaliną obecnej spółki.

Wraz z zakończeniem rządowego programu edukacyjnego w Polsce w roku 1996 powstała obecna forma prawna spółki tj. Francuski Instytut Gospodarki Polska, który łączy doradztwo strategiczne z działalnością edukacyjną dla TOP Managementu.