Cash Flow Intensive Care. Na ratunek płynności!

Szybka i obiektywna diagnoza sytuacji finansowej spółki i rekomendacje działań ochronnych przed utratą płynności finansowej.
Indywidualne i grupowe sesje z kadrą zarządzającą, indywidualne konsultacje.

KORZYŚCI Z ZAKUPU PAKIETU:

 1. Otrzymasz szybką ocenę bieżącej kondycji Twojej firmy.
 2. Uzyskasz rekomendację konkretnych działań, aby nie utracić płynności w warunkach obecnego kryzysu. / Otrzymasz listę konkretnych i kompleksowych działań co zrobić, by nie utracić płynności w dobie kryzysu.
 3. Będziesz wiedział/a, które działania są priorytetowe i w jakiej kolejności powinny być realizowane np.:
  a. komu zapłacić w pierwszej kolejności?
  b. od kogo ściągać zaległe należności i jak to zrobić?
  c. z kim podjąć negocjacje w/s odroczenia płatności?
  d. jakiej pomocy możesz oczekiwać od rządu i od banków w ramach Tarczy Antykryzysowej?
  e. czy kontynuować inwestycje czy je zawiesić? Itd.
 4. Otrzymasz model finansowy w Excel, który możesz wykorzystać w dalszym zarządzaniu płynnością swojej firmy.
 5. Nauczysz się, jak argumentować klientom dostawcom nowe warunki współpracy.
 6. Zaoszczędzisz czas i pieniądze, które wydałbyś/wydałabyś na naukę na własnych błędach.

 

UWAGA: Istnieje możliwość pogłębionej rozmowy przed zakupem, w celu ustalenia czy nasza usługa spełni oczekiwania Zamawiającego!

CELE PAKIETU

 1. Diagnoza aktualnej sytuacji finansowej firmy pod kątem ryzyka utraty płynności.
 2. Ocena ryzyka niewypłacalności Spółki w perspektywie 9 miesięcy.
 3. Rekomendacja głównych działań zmierzających do utrzymania płynności finansowej, w tym możliwości wsparcia finansowego wynikającego z rządowych programów Tarczy Antykryzysowej.

FORMA REALIZACJI PRAC

 • Praca własna ekspertów FIG Polska na podstawie dokumentów klienta i przy bliskiej współpracy
  z klientem, w tym 2 video telekonferencje po ok. 2 godz.
 • Konsultacje i dyskusja z decydentami nt. działań zabezpieczających płynność finansową Spółki do końca 2020 roku.

PRODUKTY PRAC:

 1. Syntetyczny raport: Rekomendacje działań mających na celu ochronę przedsiębiorstwa przed utratą płynności finansowej – „Cash Flow – Intensive Care Program” (2 strony A4).
 2. Model analizy finansowej (plik Excel) udostępniony klientowi.