Review systemów performance management: BSC, MBO, KPI, OKR – webinar

 

O webinarium:
Performance Management, czyli zarządzanie efektywnością, jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi ustalania, monitorowania i oceny realizacji celów oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju organizacji. Firmy wykorzystują różne systemy zarządzania i wyznaczania celów. Do najczęściej spotykanych należą: Balanced Scorecard (BSC), Management By Objectives (MBO), Key Performance Indicators (KPI), Objectives Key Results (OKR).

Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do webinarium prosimy o wiadomość na adres dominika.kiecana@figpolska.pl

Prowadzące:
Justyna Kałużna
Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, konsultantka i trenerka.
Justyna specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów zarządzania efektywnością i przez cele strategiczne BSC/KPI.

Beata Pruszczyńska
Menedżer projektu w Dziale Doradztwa Biznesowego, konsultantka i trenerka.
Beata specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju oraz zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management) a także analizami finansowymi, strategicznymi i konstrukcją systemów motywacyjnych (premiowych). Opracowuje i wdraża systemy typu MBO, KPI.

Program:
1. Performance Management – mnogość systemów zarządzania efektywnością
2. BSC, MBO, KPI, OKR:
• Jakie korzyści płyną z zastosowania systemów?
• Na czym się koncentrują?
• Które z nich wykorzystujemy do zarządzania krótko-, średnio- i długoterminowego?
• Czy wymagają opracowanej strategii?
• Jakie są składowe tych systemów?
• Na jakich poziomach struktury organizacyjnej (N-1, N-2, …) można je wykorzystać?
• Które z nich łączy się z systemami premiowymi?
3. Rozwiązania hybrydowe – czy sprawdzają się w praktyce?
4. Sesja Q&A

Dla kogo jest to webinarium?
• dla właścicieli firm, reprezentantów zarządów i kadry zarządzającej z różnych obszarów funkcjonalnych,
• dla dyrektorów finansowych i controllingu,
• dla dyrektorów produkcji, operacyjnych, strategii i rozwoju, dyrektorów HR i szkoleń oraz managerów zarządzających efektywnością organizacji,
• dla wszystkich managerów i kierowników poszukujących aktualnej wiedzy oraz „best practices” nt. metod zarządzania efektywnością.