Przewiń do:

Oferta programowa

Nasza oferta zawiera niezbędne kompendium programów, które pomagają rozwiązywać problemy Zarządów i menedżerów firm działających w warunkach silnej konkurencji, spadających cen i marż, rosnących kosztów, zalegających zapasów, zagrożonego bezpieczeństwa finansowego organizacji jak również przy projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwojowych, kaskadowaniu KPI czy poprawie efektywności organizacji.

Aktualnie w naszej ofercie seminariów, realizowanych w formule otwartej, znajduje się 27 programów.

Wszystkie seminaria odbywają się w Warszawie.

Strategia

Finanse

Efektywność

Seminaria i szkolenia cykliczne

Cyklicznie realizujemy ponad 27 programów seminariów warsztatowych. Decydując się na udział w seminariach prowadzonych przez ekspertów FIG Polska Uczestnicy korzystają z pełnej elastyczności i swobody wyboru interesujących zagadnień, spośród tematów zazwyczaj wchodzących w skład programów MBA, oferowanych przez najlepsze uczelnie biznesowe w obszarach zarządzania strategicznego, marketingu i strategii cenowych, finansów przedsiębiorstw, przywództwa, zarządzania projektami oraz rozwoju kompetencji menadżerskich.

Formuła ta doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy menadżerowie stają przed koniecznością dokonania skutecznych rozwiązań i chcą stać się bardziej kompetentni we współpracy z profesjonalnymi firmami doradczymi, szukają inspiracji i sposobów obniżenia ryzyka biznesowego a także wiedzy i kompetencji w zakresie niezbędnym do sprawowania należytego nadzoru nad danym obszarem.

Powtarzalność programów w trakcie roku pozwala na realizację wybranego tematu w dogodnym dla menadżera i firmy czasie oraz zawsze, gdy pojawiają się konkretne potrzeby biznesowe.

Rozwój kompetencji menadżerskich w kameralnym gronie pośród menadżerów, legitymujących się podobnymi osiągnięciami, pozwala dodatkowo na wymianę doświadczeń i integrację.

Treścią przewodnią wszystkich seminariów otwartych jest rozwój wiedzy w obszarach kluczowych dla zarządzania długookresowym wzrostem wartości przedsiębiorstwa.

Programy budowane są w oparciu o zidentyfikowane kluczowe czynniki wpływające na długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa, takie jak: dynamika przychodów ze sprzedaży, stopa marży operacyjnej, czy koszt kapitału zaangażowanego.

Każdy temat seminaryjny rozwija jeden lub więcej czynników wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Dzięki wskazaniu powiązań pomiędzy czynnikami wartości (tematami seminariów) Uczestnicy mogą rozwinąć i pogłębić wiedzę dotyczącą kompleksowego zarządzania wartością przedsiębiorstwa, a w tym:

  • skutecznych metod budowy i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa,
  • metod szybkiej poprawy wyników finansowych i wskaźników efektywności.

Oferta programowa seminariów „in company” tzw. zamkniętych szytych w odpowiedzi na konkretne potrzeby klientów jest znacznie szersza.