Executive Program dla Kadry Zarządzającej

Elastyczna alternatywa dla programów typu MBA i post-MBA
Know-how firmy doradztwa strategicznego

Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą o bogatym doświadczeniu w doradztwie strategicznym, dlatego w odróżnieniu od akademickich programów, dodatkowo dzielimy się know-how i doświadczeniami z wdrożeń, udostępniamy sprawdzone metodyki i narzędzia wykorzystywane w polskich i międzynarodowych firmach. Dostarczamy tylko wyselekcjonowaną i praktyczną wiedzę.

Jesteśmy blisko realiów biznesu

Dzięki codziennej pracy z zarządami, właścicielami firm oraz inwestorami, a także na podstawie analiz ponad tysiąca testów wiedzy rocznie, wiemy przed jakimi wyzwaniami stoją menedżerowie, czego potrzebują i jakie mają luki kompetencyjne. Ta wiedza posłużyła nam do stworzenia ciekawej i przemyślanej oferty 2-3 dniowych seminariów, które realizujemy cyklicznie w formule otwartej.

Spośród tej oferty, poszukujący inspiracji mogą zbudować indywidualne programy i realizować je we własnym rytmie. Docenią to szczególnie zapracowani menedżerowie, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w długotrwałych i sztywnych programach, realizowanych przez uczelnie w weekendy.

Interdyscyplinarność

Zakres naszego programu odzwierciedla nie tylko zbadane przez nas potrzeby kadry zarządzającej, ale także trendy wyznaczane przez TOP 10 szkół biznesowych na świecie. Tematyka zajęć obejmuje zarządzanie strategiczne, w tym formułowanie i wdrażanie strategii, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość zarządczą, analizę finansową, ocenę projektów, marketing strategiczny, strategie cenowe, zarządzanie HR, zarządzanie projektami i efektywnością oraz rozwój kompetencji miękkich, w tym przywództwa i komunikacji.

Uczestnicy programu mają do wyboru szerokie spektrum tematów z zakresu:

 • zarządzania strategicznego
 • finansów przedsiębiorstw
 • marketingu strategicznego
 • zarządzania operacyjnego
 • zarządzania projektami oraz
 • rozwoju kompetencji miękkich.

Zajęcia odbywają się cyklicznie, w Warszawie, zgodnie z terminarzem seminariów publikowanych na naszej stronie.

Dla kogo jest Executive Program?

 • Prezesów zarządów i członków zarządów,
 • Absolwentów MBA, którzy chcieliby odświeżyć swoją wiedzę o aktualne trendy biznesowe na rynku,
 • Zarządzających posiadających techniczne lub specjalistyczne wykształcenie, szukających szybkich sposobów zdobycia wiedzy zarządczej,
 • Kadry dyrektorskiej i menedżerów planujących swoją ścieżkę kariery,
 • Właścicieli planujących zmianę funkcji na członka Rady Nadzorczej
  lub inwestora,
 • Nestorów i sukcesorów.

Jednym słowem dla wszystkich, którzy szybko potrzebują zdobyć interdyscyplinarną wiedzę w dogodnym czasie.

To także interesująca propozycja dla działów HR firm, które dbają o rozwój i zatrzymanie talentów. Program może być też elementem systemów motywacyjnych dla członków zarządu i kadry zarządzającej.

 • Dlaczego warto?

  • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce biznesowej
  • Minimum wiedzy teoretycznej i max praktycznej – ok. 60 proc. czasu zajęć przeznaczone jest na zadania indywidualne lub grupowe
  • Elastyczność kompletowania wiedzy – to uczestnik wybiera preferowane tematy oraz dogodne terminy, program można rozpocząć w dowolnym terminie i odpowiednio rozłożyć go w czasie
  • Warsztatowy charakter – zdobywanie wiedzy i umiejętności w gronie profesjonalistów
  • Networking – 9 spotkań w elitarnym gronie właścicieli i prezesów, min. 100 bezcennych kontaktów do osób o podobnym doświadczeniu w biznesie
  • Wykładowcy – doświadczeni eksperci – praktycy biznesu, szefowie przedsiębiorstw, doświadczeni doradcy
 • Korzyści z uczestnictwa w programie

  • wyselekcjonowana wiedza niezbędna do pełnienia funkcji zarządczych oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego
  • wymiana doświadczeń oraz rozwój w gronie zarządzających osób o podobnym poziomie doświadczeń
  • dostęp do sprawdzonych w praktyce doradczej i wdrożeniowej metodyk oraz narzędzi usprawniających zarządzanie
  • wzmocnienie pozycji w kontaktach z bankami, RN, funduszami, inwestorami etc.
 • Formuła i warunki realizacji Executive Program

  Program jest podzielony na dwa bloki: obowiązkowy (sześć seminariów) i dodatkowy (trzy wybrane seminaria spośród trzech bloków tematycznych).

  Warunkiem otrzymania dyplomu z wykazem zrealizowanych zagadnień, jest aktywne uczestnictwo w 9 programach seminaryjnych (w pełnym wymiarze czasu tj. ok. 200 godzin dydaktycznych). Oferujemy dwie opcje zaliczenia programu: w formie pracy (case study), która oparta jest na realnym problemie firmy, przy wsparciu doradczym FIG Polska lub w formie egzaminu końcowego (testy).

  Zgłoszenie i płatność za każde seminarium realizowane są odrębnie, zgodnie z cennikiem i ofertą znajdującą się na stronie www.figpolska.pl

  Opłata za nadzór nad pracą dyplomową wynosi 1500 zł netto. Pierwsze podejście do egzaminu jest bezpłatne.

 • Jak dbamy o jakość programu?

  Centrum Rozwoju Wiedzy

  Nad poziomem merytorycznym oraz skutecznością dydaktyczną czuwa Centrum Rozwoju Wiedzy. To zespół ekspertów, którzy budują od podstaw programy seminariów, opracowują materiały dla uczestników i uaktualniają przekazywaną podczas warsztatów wiedzę. Eksperci CRW na bieżąco śledzą najnowsze trendy w zakresie zarządzania strategicznego, finansowego i marketingowego, a także na co dzień opracowują i wdrażają autorskie narzędzia zarządcze w ramach projektów doradczych realizowanych na zamówienie Klientów. Dzięki temu nasze programy seminariów są nie tylko aktualne i innowacyjne, ale obejmują rozwiązania, których skuteczność została potwierdzona w praktyce.

  Wykładowcy – eksperci

  Selektywny dobór ekspertów prowadzących zajęcia w ramach Executive Program, posiadających bogate doświadczenia i sukcesy zawodowe, gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć. Chcąc sprostać oczekiwaniom najwyższej kadry zarządzającej, współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi praktykami biznesu, szefami przedsiębiorstw, doświadczonymi doradcami i przedsiębiorcami, którzy wyróżniają się na rynku swoimi dokonaniami. Nasi trenerzy-eksperci mają też predyspozycje dydaktyczne oraz umiejętność przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały i ciekawy.

  Seminaria i warsztaty realizujemy zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015.

Seminaria obowiązkowe*:

 1. Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka „krok po kroku”
 2. Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia
 3. Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI
 4. Strategiczne zarządzanie HR – jak zapewnić trwałą konkurencyjność przedsiębiorstwa?
 5. Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarządzających
 6. Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz.1 Jak poprawić wyniki finansowe firmy?**

* Zaproponowany zestaw seminariów obowiązkowych został stworzony na bazie naszych doświadczeń ze współpracy z kadrami zarządzającymi przedsiębiorstw. Dopuszczamy możliwość indywidualnego doboru seminariów.

** Program obowiązkowy w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby punktów w testach kwalifikacyjnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju i uzyskania testów. biuro@figpolska.pl, tel. (+48) 22 823 42 83