Color Accounting

Dlaczego warto?

Color Accounting to jedyne na świecie szkolenie z budowy świadomości biznesowej i kosztowej dla pracowników, wytłumaczone w całości kolorami.

 1. Autorski i unikalny w skali światowej program edukacji finansowej opracowany przez Wealthox (FIG Polska posiada wyłączną licencję na realizację programu w Polsce).
 2. Lepsze zrozumienie zagadnień finansowych i przełamanie bariery strachu przed liczbami dzięki wykorzystaniu opatentowanej metodyki nauczania Color Accounting TM.
 3. Niestresująca atmosfera podczas nauki.
 4. Angażujący sposób prowadzenia zajęć przez licencjonowanych trenerów.

„Najcenniejszą rzeczą (czego się nauczyłem) była rachunkowość. Nie ma nic ważniejszego. Ludzie pytają mnie, co powinni studiować w szkole biznesu lub co powinni wiedzieć przed rozpoczęciem biznesu, a ja im mówię, że MUSISZ rozumieć rachunkowość. To język (biznesu)! To jak bycie w obcym kraju bez znajomości języka, jeśli prowadzisz biznes i nie rozumiesz rachunkowości”.
Warren Buffett

Cele warsztatów

 1. Poznanie języka finansów (rachunkowości) od podstaw, dzięki metodyce dydaktycznej z wykorzystaniem kolorów.
 2. Zrozumienie funkcjonowania firmy przez pryzmat finansów.
 3. Opanowanie umiejętności określania finansowych konsekwencji realizowanych zadań operacyjnych czy zdarzeń gospodarczych.
 4. Zrozumienie stanu finansowego firmy na bazie głównych danych finansowych.
 5. Rozwój umiejętności interpretacji danych finansowych celem oceny stanu finansowego firmy.

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 – 17.00)

1. Wprowadzenie: cele szkolenia, poznanie się Uczestników.

2. Zmień swoje postrzeganie finansów raz na zawsze. Finanse jako uniwersalny język biznesu.

3. Ważne dokumenty, które opowiedzą Ci historię każdego biznesu.

4. Język finansów jest płynny – co to oznacza? W zależności od przyjętego punktu widzenia ta sama kategoria będzie nosiła inną nazwę.

5. Co możemy odczytać z Bilansu?

5.1. Czy firma może nie mieć żadnego majątku, a jednocześnie zarabiać?
5.2. Czy pracownicy są aktywem Twojej firmy?
5.3. Czym są aktywa i jakie warunki muszą spełniać, by móc je tak nazywać?
5.4. Kto finansuje aktywa i czym są źródła finansowania?
5.5. Czy kapitał właściciela jest darmowy? Właściwe rozumienie zobowiązań firmy.
5.6. Dlaczego wszyscy się cieszą, gdy kapitały własne rosną?

Ćwiczenie – koncepcja motyla

6. Po co potrzebujemy rachunku zysków i strat?
6.1. Czym są przychody, a czym koszty i jak wpływają na wartość kapitałów własnych firmy?
6.2. Kiedy powstają przychody, a kiedy koszty?
6.3. Dlaczego amortyzacja jest specyficznym kosztem?
6.4. Czym się różnią przychody od wpływów, oraz koszty od wydatków?
6.5. Jak powstaje zysk?
6.6. Zysk zyskowi nie równy. O czym informują nas kolejne poziomy zysku?
Ćwiczenie – rozszerzony motyl

7. Na czym polega rejestracja zdarzeń gospodarczych i jakie ma znaczenie dla rzetelności informacji o firmie?
7.1. Pieniądze nie biorą się znikąd, czyli zasada podwójnego zapisu.
7.2. Które działania budują wartość kapitałów własnych firmy, a które ją niszczą? Zrozumienie konsekwencji zdarzeń gospodarczych dla sytuacji finansowej firmy.
Ćwiczenie – konsekwencje działań

Drugi dzień (9.00 – 13.00)

8. Dlaczego warto wiedzieć, na czym tak naprawdę zarabiamy pieniądze? Jak odczytać z bilansu i rachunku zysków i strat jaka jest sytuacja finansowa firmy?
8.1. Czytanie bilansu.
8.2. Czytanie rachunku zysków i strat.
8.3. Co robimy dobrze, a gdzie musimy poprawić efektywność – diagnoza sytuacji.
8.4. Rekomendacje.
Ćwiczenie – opowiadanie story biznesowego

9. Podsumowanie zajęć.
9.1. O czym chciałbym jeszcze więcej się dowiedzieć? Indywidualny plan rozwoju kompetencji w zakresie rachunkowości i finansów.

Korzyści

Korzyści dla Uczestników:

 1. Poznanie języka finansów od podstaw, dzięki unikalnej metodyce dydaktycznej z wykorzystaniem kolorów.
 2. Zrozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pryzmat danych finansowych.
 3. Umiejętność określania finansowych skutków realizowanych działań operacyjnych czy zdarzeń gospodarczych.
 4. Zrozumienie sytuacji finansowej firmy na bazie głównych danych finansowych.
 5. Umiejętność wiązania ze sobą różnych informacji finansowych i wyciągania wniosków o stanie i opłacalności biznesu.

Korzyści dla organizacji:

 1. Lepiej się komunikujemy i lepiej współpracujemy.
 2. Mamy większą świadomość podejmowanych decyzji.
 3. Lepiej poznajemy organizację i nie boimy się operować językiem liczb.
 4. Wpływamy na nasze wyniki, a nie wyłącznie je monitorujemy.
 5. Możemy skoncentrować działania i ograniczone zasoby na priorytetach.
 6. Nie marnotrawimy zasobów i energii organizacji na robienie wszystkiego na raz i zarazem niczego.
 7. Wyciągamy wnioski z popełnionych błędów, błędnych decyzji.

Prowadzący

 • Bartłomiej Cegłowski

  Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną projektów inwestycyjnych, zarządzaniem finansami i zarządzaniem wartością firmy.

  Posiada bogate doświadczenia trenerskie, co roku prowadzi ponad 50 dni szkoleń otwartych. Przez 15 lat był wiceprezesem zarządu spółki konsultingowej, od dwóch lat jest członkiem rady nadzorczej spółki notowanej na giełdzie. Współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV). Doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

  Jest certyfikowanym trenerem Wealthvox Color Accounting – wyjątkowej metody nauczania finansów, w Polsce dostępnej tylko i wyłącznie w FIG Polska.

 • Marek Panfil

  Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, analizą finansową.

  Posiada 15-letnie doświadczenie doradcze (w Polsce i Kanadzie) w zakresie audytu wewnętrznego, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, a także biznesplanów dla przedsiębiorców poszukujących kapitału własnego i obcego.

  Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe”.

  Jest certyfikowanym trenerem Wealthvox Color Accounting – wyjątkowej metody nauczania finansów, w Polsce dostępnej tylko i wyłącznie w FIG Polska.