Potwierdzenie zapisu

Państwa zgłoszenie zostało wstępnie zarejestrowane.

W celu zakończenia procesu rejestracji na seminarium prosimy:

  1. wydrukować zgłoszenie
  2. przekazać do podpisu osobom upoważnionym do reprezentacji spółki zgodnie z zapisami w KRS lub stosownymi upoważnieniami
  3. podpisane zgłoszenie zeskanować i przesłać na adres e-mail: biuro@figpolska.pl

W przypadku niewpłynięcia podpisanego formularza zgłoszenia w ciągu 1 dnia od rejestracji on-line, będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Wydrukuj