Sukcesje i rozwój talentów

Sukcesje i rozwój talentów

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom dużych polskich przedsiębiorstw rodzinnych oraz firm realizujących programy sukcesji menedżerskich wspieramy ich dążenia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji oraz zatrzymanie wartościowych menedżerów. Z naszej pomocy skorzystało już kilkudziesięciu sukcesorów oraz nestorów z polskich firm rodzinnych, w tym należących do grupy TOP 100. Oferujemy projektowanie i realizację:

  1. indywidualnych programów dla sukcesorów i nestorów,
  2. programów sukcesji menedżerskich (indywidualnych, zespołowych),
  3. programów rozwoju talentów (indywidualnych, zespołowych).

W gronie naszych stałych klientów jest kilkuset właścicieli firm, nie posiadających formalnego przygotowania w obszarze finansów i zarządzania, szczególnie inżynierów, osób z wykształceniem medycznym, czy humanistów.

Dzięki naszym programom, ci którzy awansowali ze stanowisk operacyjnych i nowo mianowani menedżerowie byli szybko i kompleksowo przygotowani do pełnienia najwyższych funkcji zarządczych (prezes, dyrektor zarządzający, członek zarządu).

Właściciele posiadający wiedzę specjalistyczną ekspercką lub techniczną mogli szybko i sprawnie uzupełnić praktyczną wyselekcjonowaną wiedzę niezbędną do zarządzania, nadzorowania i prowadzenia konstruktywnego dialogu z profesjonalistami.

Obszary

Koncentrujemy się na praktycznych aspektach związanych z zarządzaniem firmą, w szczególności w obszarze:

  1. zarządzania strategicznego, w tym budowie i wdrażaniu strategii,
  2. zarządzaniu finansami i wartością przedsiębiorstwa,
  3. zarządzania kapitałem ludzkim i efektywnością.

Przygotowujemy także do przyszłej współpracy z funduszami inwestycyjnymi oraz do sprawowania nadzoru nad spółkami z punktu widzenia Rady Nadzorczej. Nie zajmujemy się aspektami majątkowymi.

Zapewniamy

  1. optymalny dobór tematów do programów – każdy program poprzedzamy dogłębnym badaniem potrzeb i opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju indywidualnego katalogu pożądanych kompetencji,
  2. najwyższej klasy trenerów – praktyków dostarczających solidną porcję twardej wiedzy i narzędzi zarządczych, a jednocześnie wspierających rozwój kompetencji miękkich, w tym przywództwa,
  3. realizację programów w komfortowych warunkach (np. w formule otwartej, zamkniętej zespołowej lub indywidualnej – sesje coachingowe w dogodnym czasie),
  4. oraz niekrepującą bezegzaminową formułę (jako podsumowanie programu rekomendujemy napisanie pod nadzorem ekspertów FIG Polska opracowania, zawierającego rozwiązanie realnego problemu biznesowego firmy Uczestnika).

Opcjonalnie: możemy umożliwić pracę z dokumentami finansowymi własnej organizacji na życzenie Uczestnika i za zgodą firmy.