Seminaria zamknięte

Seminaria opracowane na zamówienie Klientów

FIG Polska oferuje przygotowanie i przeprowadzenie seminariów warsztatowych zamkniętych opracowywanych na zamówienie Klientów.

Programy seminariów „in company” powstają w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa, które definiujemy wspólnie z Zamawiającym i przyszłymi Uczestnikami.

Wszystkie oferowane seminaria otwarte z zakresu zarządzania finansowego, strategicznego i marketingowego oraz rozwoju kompetencji menedżerskich mogą być zrealizowane w formule zamkniętej niemniej oferta programowa seminariów „in company jest znacznie szersza od naszej oferty seminariów otwartych.

W celu zagwarantowania najwyższej jakości programów specjalnych, opracowywanych na życzenie Klienta, do pracy nad programem angażujemy konsultantów z działu consultingu, Centrum Rozwoju Wiedzy oraz współpracujących ekspertów i trenerów – praktyków biznesu, wyróżniających się na rynku swoimi dokonaniami.

Program Dostosowania Seminariów

Szczególną uwagę przywiązujemy do sprecyzowania jasnych celów seminarium zamkniętego na początku współpracy z Zamawiającym oraz ścisłej ich realizacji w trakcie jej trwania. W celu zapewnienia optymalnego wyboru formy realizowanych działań edukacyjnych i treści dostosowanych do potrzeb biznesowych Klientów wdrożyliśmy Program Dostosowania Seminariów (PDS). Dzięki PDS treści przekazywane podczas seminariów zamkniętych odzwierciedlają faktyczne potrzeby firmy w zakresie zdobycia wiedzy i umiejętności, czy też wypracowania konkretnych rozwiązań biznesowych.

Dotychczas zrealizowaliśmy 750 projektów „in company”, w tym szkoleń zamkniętych i sesji strategicznych.

Przed seminarium

Wspólne zdefiniowanie zakresu potrzeb Klienta i określenie celów seminariów. Analiza potrzeb szkoleniowych przyszłych słuchaczy przeprowadzona w drodze wywiadów bezpośrednich. Propozycja szczegółowego programu seminarium warsztatowego i konsultacje programu z naszym Klientem. Przedstawienie oferty współpracy, w tym wybór trenerów.

W trakcie seminarium

Przeprowadzenie zajęć przez doświadczonych ekspertów, przy użyciu sprawdzonych metod dydaktycznych. Konsultacje z ekspertem w trakcie seminarium. Ocena procesu zdobywania umiejętności przez uczestników na podstawie testów. Wypracowanie konkretnych rozwiązań w przypadku warsztatu doradczego.

Po seminarium

Ocena satysfakcji Klienta i stopnia realizacji celów seminarium (ankiety satysfakcji Uczestników). Na życzenie Klienta, przeprowadzenie weryfikacji stopnia przyswojenia wiedzy w aplikacjach praktycznych. Stałe definiowanie przyszłych potrzeb szkoleniowych Klienta. Kontynuacja prac rozpoczętych w trakcie seminarium – doradztwo w formie konsultacji dla zespołu projektowego.

Seminaria zostają przygotowane i przeprowadzone z uwzględnieniem specyfiki branżowej każdego Klienta i/lub w oparciu o jego materiały wewnętrzne. Wykorzystanie tychże materiałów w trakcie seminarium następuje wyłącznie na życzenie Klienta.