Efektywność

Lean Management – jak poprawić wyniki finansowe? Warsztaty dla zarządzających z grą symulacyjną

Przeczytaj artykuł trenera – Skupienie na cashflow esencją filozofii Lean

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie wpływu zarządzania procesami na sytuację finansową firmy.
 • Zrozumienie podejścia do efektywnego zarządzania produkcją zgodnie z koncepcją Lean Management.
 • Poznanie metod poszukiwania rezerw wydajności firmy produkcyjnej.
 • Opanowanie praktycznego stosowania narzędzi Lean Management do usprawniania procesów produkcyjnych.
 • Nauczenie się wykorzystywania technik kreatywnego myślenia do ulepszania dotychczasowych działań.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program stanowi niezbędne kompendium interdyscyplinarnej wiedzy nt. Lean Managementu dla zarządów i kadry dyrektorskiej.
 • Angażująca praktyczna formuła zdobywania wiedzy i umiejętności –zajęcia przeplatane grą symulacyjną.
 • Unikatowy suplement opracowany przez dział doradztwa FIG Polska prezentujący narzędzia, takie jak: 5S, TMP, SMED Kaizen, Kanban oraz jakość, wpływają na rentowność finansową przedsiębiorstwa.
 • Bogate inspiracje poparte doświadczeniem trenera, jak wdrażać nowe pomysły we własnej firmie.
 • Kameralne grupy warsztatowe będące forum wymiany wiedzy i platformą kontaktów biznesowych.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele i zarządy w szczególności z firm o profilu produkcyjnym, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zakładów, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy utrzymania ruchu, dyrektorzy operacyjni, finansów i ds. poprawy efektywności.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do usprawnienia procesów produkcyjnych i biurowych w oparciu o Lean Management.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Rozumiał jak Lean może pomóc w rozwiązywaniu problemów biznesowych przedsiębiorstwa,
 2. Znał narzędzia Lean i potrafił wybrać te, których zastosowanie będzie najbardziej korzystne w organizacji, którą reprezentuje,
 3. Potrafił wykorzystać Lean do wprowadzenia zmian, które nie wiążą się z dodatkowymi kosztami a pozwalają na poprawę zyskowności i zwiększenie zaangażowania pracowników.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie Lean management.

Eksperci prowadzący

Andrzej Kaniewski

Ekspert, trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w tematyce Lean Management. Od początku kariery związany z procesami ciągłego doskonalenia obszarów produkcyjnych (podnoszenie jakości, wydajności, EBITDA, obniżanie kosztów operacyjnych, wdrażanie nowych produktów, redukcja magazynów, zwiększanie dostępności towaru do klientów).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Praktyk podnoszenia efektywności zakładów produkcyjnych. Wykorzystuje koncepcję Sytemu Produkcyjnego Toyoty do podnoszenia efektywności zakładów, przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników oraz bez inwestycji. Prowadził projekty doradcze dla Broen, Mekoprint Cables, Ergolet, Morpol, Ekoplon, Socha Signage, WKG, Mardom, Graal, Carpol, Kancelarii notarialnych.

Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w przemyśle, z czego niemal połowę czasu jako osoba zarządzająca produkcją/ zakładem. Pracował m. in. dla: Colgate-Palmolive, Indesit, Cemex, Sibelco, Xella.

Absolwent Robotyki i Mechatroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Regularnie publikuje dla „Maszyny i surowce budowlane” oraz w Internecie.

Osiągnięcia

 • Kierował zakładem produkcyjnym firm Xella i Sibelco oraz wydziałem produkcji pasty Colgate (bezinwestycyjne osiągnięcie w każdym z zakładów najlepszych wyników wydajnościowych i jakościowych w historii).
 • Osiągnął wzrost wolumenu produkcji o 10% przy ograniczeniu zatrudnienia o 17%; 25-krotna redukcja liczby reklamacji. Wdrożenie 6 nowych produktów na rynek.
 • Redukcja wymaganego obszaru produkcyjnego o 50% (1 hala mniej) dla producenta wyposażenia wnętrz
 • Zwiększenie wydajności o 30%. Najlepsza w historii, utrzymywana ciągle jakość produktu. Wdrożenie 2. nowych produktów na rynek.
 • Bezinwestycyjne zwiększenie możliwości produkcyjnych o
  50% u producenta agrochemikaliów.
 • Skrócenie czasu montażu o 21% u producenta urządzeń rehabilitacyjnych.
 • Zwiększenie wykorzystania surowca o 11,8% u producenta z branży FMCG.
 • Skrócenie czasu montażu o 38% dla producenta elementów identyfikacji zewnętrznej.
 • Skrócenie czasu realizacji zlecenia w obszarze produkcji o
  50% u producenta przewodów elektrycznych.
 • Ekspert programu Lean Leadership dla firmy z branży FMCG (największy eksporter żywności z Polski).
 • Program rozwojowy dla managerów (ponad 100 managerów wyższego i średniego szczebla).
 • Lean Coach dla 6 Kaizen Event (projekty obejmujące produkcję, logistykę, sprzedaż).
 • Lean Coach dla ponad 40 projektów A3 (OE, koszt, jakość).

Przeczytaj artykuł trenera – Skupienie na cashflow esencją filozofii Lean

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Koncepcja Lean Management

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Co tworzy wartość do Klienta? Dodawanie wartości.
  1. Kiedy dodajemy wartość do produktu?
  2. Jak to wygląda w mojej firmie? – Ćwiczenie na własnych przykładach
 3. Jak można skokowo podnosić efektywność procesów dzięki Lean Management? – Gra symulacyjna – Lego Lean, 1 runda
 4. Jak zidentyfikować i zredukować straty i marnotrawstwo?
  1. Osiem marnotrawstw – obserwacja w GEMBA.
  2. Gdzie uciekają moje pieniądze?
 5. 5. Na czym polega usprawnienie procesu wg Lean Management? – Gra Lego Lean runda 2, 3, 4
 6. 6. Czy nieustanne doskonalenie ma sens? KAIZEN.
  1. Czy nasz Klient za to zapłaci i kiedy?
  2. Jak doskonalić procesy efektywnie?
  3. Jakie narzucić tempo doskonalenia?
  4. Jak czynić doskonalenie trwałym?
  5. Jak odkryć realne problemy stojące na drodze do osiągnięcia celu: przyczyna źródłowa, Pareto. – Ćwiczenia, case study
 7. 7. Przepływ jednej sztuki – kluczowa tajemnica sukcesu Lean, o której niewielu wie.
  1. Wytwarzanie partiami a „przepływ jednej sztuki” – różnice. – Ćwiczenie
 8. 8. Dlaczego standaryzacja to fundament Lean Management?
  1. Rola standardów. – Ćwiczenie
  2. Czy bez standardu mogę podnosić efektywność?
 9. 9. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Lean Management a wyniki finansowe

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Powiązania między rachunkiem zysków i strat, kluczowymi składowymi EBITDA i cashflow z Lean Management:
  1. Przepływ jednej sztuki i kanban a cashflow.
  2. SMED a On Time Delivery.
  3. Lean a redukcja kosztów zmiennych.
  4. TPM a koszty utrzymania i leasingi. – Dyskusja, prezentacje, case study
 3. Lean accounting – jak Lean Management patrzy na księgowość?
 4. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?
  1. Co motywuje pracownika wg Toyoty i nauki?
  2. Kto jest istotny w procesie poprawy wyników organizacji?
  3. Czym jest szacunek dla pracownika wg Toyoty?
  4. Dlaczego pracownicy chcą poprawy?
  5. W jaki sposób zostać najlepszym przełożonym w historii zakładów bez podwyżek? – Case study
 5. Sesja pytań i odpowiedzi „A jak Lean pomoże mi w…?”
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! W hotelu Radisson Blu Sobieski uczestnicy seminarium powołując się przy rezerwacji na FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny:

 • 330 zł netto za pokój 1-os ze śniadaniem
 • 390 zł netto za pokój 2-os ze śniadaniem

Rezerwacje są przyjmowane według dostępności miejsc. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy powołać się na numer: 165627.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

 1. 17.02.2022 2 dni
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
  Cena netto: 3250 zł

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83