Efektywność

Lean Management – jak poprawić wyniki finansowe? Warsztaty dla zarządzających z grą symulacyjną

Przeczytaj artykuł trenera – Skupienie na cashflow esencją filozofii Lean

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie wpływu zarządzania procesami na sytuację finansową firmy.
 • Zrozumienie podejścia do efektywnego zarządzania produkcją zgodnie z koncepcją Lean Management.
 • Poznanie metod poszukiwania rezerw wydajności firmy produkcyjnej.
 • Opanowanie praktycznego stosowania narzędzi Lean Management do usprawniania procesów produkcyjnych.
 • Nauczenie się wykorzystywania technik kreatywnego myślenia do ulepszania dotychczasowych działań.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program stanowi niezbędne kompendium interdyscyplinarnej wiedzy nt. Lean Managementu dla zarządów i kadry dyrektorskiej.
 • Angażująca praktyczna formuła zdobywania wiedzy i umiejętności –zajęcia przeplatane grą symulacyjną.
 • Unikatowy suplement opracowany przez dział doradztwa FIG Polska prezentujący narzędzia, takie jak: 5S, TMP, SMED Kaizen, Kanban oraz jakość, wpływają na rentowność finansową przedsiębiorstwa.
 • Bogate inspiracje poparte doświadczeniem trenera, jak wdrażać nowe pomysły we własnej firmie.
 • Kameralne grupy warsztatowe będące forum wymiany wiedzy i platformą kontaktów biznesowych.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele i zarządy w szczególności z firm o profilu produkcyjnym, dyrektorzy generalni, dyrektorzy zakładów, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy utrzymania ruchu, dyrektorzy operacyjni, finansów i ds. poprawy efektywności.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do usprawnienia procesów produkcyjnych i biurowych w oparciu o Lean Management.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Rozumiał jak Lean może pomóc w rozwiązywaniu problemów biznesowych przedsiębiorstwa,
 2. Znał narzędzia Lean i potrafił wybrać te, których zastosowanie będzie najbardziej korzystne w organizacji, którą reprezentuje,
 3. Potrafił wykorzystać Lean do wprowadzenia zmian, które nie wiążą się z dodatkowymi kosztami a pozwalają na poprawę zyskowności i zwiększenie zaangażowania pracowników.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie Lean management.

Eksperci prowadzący

Andrzej Kaniewski

Ekspert, trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w tematyce Lean Management. Od początku kariery związany z procesami ciągłego doskonalenia obszarów produkcyjnych (podnoszenie jakości, wydajności, EBITDA, obniżanie kosztów operacyjnych, wdrażanie nowych produktów, redukcja magazynów, zwiększanie dostępności towaru do klientów).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Praktyk podnoszenia efektywności zakładów produkcyjnych. Wykorzystuje koncepcję Sytemu Produkcyjnego Toyoty do podnoszenia efektywności zakładów, przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników oraz bez inwestycji. Prowadził projekty doradcze dla Broen, Mekoprint Cables, Ergolet, Morpol, Ekoplon, Socha Signage, WKG, Mardom, Graal, Carpol, Kancelarii notarialnych.

Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w przemyśle, z czego niemal połowę czasu jako osoba zarządzająca produkcją/ zakładem. Pracował m. in. dla: Colgate-Palmolive, Indesit, Cemex, Sibelco, Xella.

Absolwent Robotyki i Mechatroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Regularnie publikuje dla „Maszyny i surowce budowlane” oraz w Internecie.

Osiągnięcia

 • Kierował zakładem produkcyjnym firm Xella i Sibelco oraz wydziałem produkcji pasty Colgate (bezinwestycyjne osiągnięcie w każdym z zakładów najlepszych wyników wydajnościowych i jakościowych w historii).
 • Osiągnął wzrost wolumenu produkcji o 10% przy ograniczeniu zatrudnienia o 17%; 25-krotna redukcja liczby reklamacji. Wdrożenie 6 nowych produktów na rynek.
 • Redukcja wymaganego obszaru produkcyjnego o 50% (1 hala mniej) dla producenta wyposażenia wnętrz
 • Zwiększenie wydajności o 30%. Najlepsza w historii, utrzymywana ciągle jakość produktu. Wdrożenie 2. nowych produktów na rynek.
 • Bezinwestycyjne zwiększenie możliwości produkcyjnych o
  50% u producenta agrochemikaliów.
 • Skrócenie czasu montażu o 21% u producenta urządzeń rehabilitacyjnych.
 • Zwiększenie wykorzystania surowca o 11,8% u producenta z branży FMCG.
 • Skrócenie czasu montażu o 38% dla producenta elementów identyfikacji zewnętrznej.
 • Skrócenie czasu realizacji zlecenia w obszarze produkcji o
  50% u producenta przewodów elektrycznych.
 • Ekspert programu Lean Leadership dla firmy z branży FMCG (największy eksporter żywności z Polski).
 • Program rozwojowy dla managerów (ponad 100 managerów wyższego i średniego szczebla).
 • Lean Coach dla 6 Kaizen Event (projekty obejmujące produkcję, logistykę, sprzedaż).
 • Lean Coach dla ponad 40 projektów A3 (OE, koszt, jakość).

Przeczytaj artykuł trenera – Skupienie na cashflow esencją filozofii Lean

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Koncepcja Lean Management

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Co tworzy wartość do Klienta? Dodawanie wartości.
  1. Kiedy dodajemy wartość do produktu?
  2. Jak to wygląda w mojej firmie? – Ćwiczenie na własnych przykładach
 3. Jak można skokowo podnosić efektywność procesów dzięki Lean Management? – Gra symulacyjna – Lego Lean, 1 runda
 4. Jak zidentyfikować i zredukować straty i marnotrawstwo?
  1. Osiem marnotrawstw – obserwacja w GEMBA.
  2. Gdzie uciekają moje pieniądze?
 5. 5. Na czym polega usprawnienie procesu wg Lean Management? – Gra Lego Lean runda 2, 3, 4
 6. 6. Czy nieustanne doskonalenie ma sens? KAIZEN.
  1. Czy nasz Klient za to zapłaci i kiedy?
  2. Jak doskonalić procesy efektywnie?
  3. Jakie narzucić tempo doskonalenia?
  4. Jak czynić doskonalenie trwałym?
  5. Jak odkryć realne problemy stojące na drodze do osiągnięcia celu: przyczyna źródłowa, Pareto. – Ćwiczenia, case study
 7. 7. Przepływ jednej sztuki – kluczowa tajemnica sukcesu Lean, o której niewielu wie.
  1. Wytwarzanie partiami a „przepływ jednej sztuki” – różnice. – Ćwiczenie
 8. 8. Dlaczego standaryzacja to fundament Lean Management?
  1. Rola standardów. – Ćwiczenie
  2. Czy bez standardu mogę podnosić efektywność?
 9. 9. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Lean Management a wyniki finansowe

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Powiązania między rachunkiem zysków i strat, kluczowymi składowymi EBITDA i cashflow z Lean Management:
  1. Przepływ jednej sztuki i kanban a cashflow.
  2. SMED a On Time Delivery.
  3. Lean a redukcja kosztów zmiennych.
  4. TPM a koszty utrzymania i leasingi. – Dyskusja, prezentacje, case study
 3. Lean accounting – jak Lean Management patrzy na księgowość?
 4. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?
  1. Co motywuje pracownika wg Toyoty i nauki?
  2. Kto jest istotny w procesie poprawy wyników organizacji?
  3. Czym jest szacunek dla pracownika wg Toyoty?
  4. Dlaczego pracownicy chcą poprawy?
  5. W jaki sposób zostać najlepszym przełożonym w historii zakładów bez podwyżek? – Case study
 5. Sesja pytań i odpowiedzi „A jak Lean pomoże mi w…?”
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.
 • Wybrany termin:
  25.08.2021, 2 dni
 • Lokalizacja:
  Warszawa
  Warszawa
 • Cena netto:
  3250 zł (rabat: 10% do 2021-06-25)
 • Dodatkowe informacje
  PLANOWANA FORMUŁA STACJONARNA

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83