Efektywność

Odpowiedzialność prawna kadry zarządzającej. Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?

Co wiesz na temat odpowiedzialności prawnej zarządów? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Przedstawienie problematyki prowadzenia przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych dziedzin prawa, w kontekście licznych zmian legislacyjnych.
 • Przekazanie kluczowych informacji na temat funkcjonowania spółek prawa handlowego w aspekcie odpowiedzialności prawnej decydentów.
 • Analiza uprawnień pracodawcy w stosunku do załogi i waga skutków prawnych ich nieprzestrzegania.
 • Praktyczne przygotowanie decydentów w obszarze podejmowania decyzji podczas zawierania kontaktów i negocjacji biznesowych.
 • Przedstawienie problematyki umów prawa handlowego i ich negatywnych skutków prawnych dla decydentów.
 • Przedstawienie problematyki interdyscyplinarnej odpowiedzialności cywilnej i karnej osoby kierującej przedsiębiorstwem.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Selektywny dobór zagadnień ważny z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej zarządów i kluczowej kadry zarządzającej.
 • Ciekawy i zrozumiały sposób prezentacji zagadnień prawnych z wykorzystaniem wielu casusów dla osób zarządzających nieposiadających prawniczego wykształcenia.
 • Praktyczne podejście do tematu, ukierunkowane na budowanie bezpieczeństwa zarządów.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Prezesi zarządów, członkowie zarządów, prokurenci spółek, pełnomocnicy spółek, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy merytoryczni.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Celem Uczestników do kierowania spółką prawa handlowego w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego w kontekście eliminacji odpowiedzialności prawnej decydentów.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie potrafił:

 1. Dokonywać czynności kierowniczych w ramach prawa pracy,
 2. Formułować uchwały i protokoły spółek prawa handlowego,
 3. Rozróżniać poszczególne typy umów oraz klauzul umownych,,
 4. Zinterpretować dane gospodarcze dotyczące kontrahentów,
 5. Oceniać działania korporacyjne spółki pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. Ocenić jakość wzorców umów handlowych.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie odpowiedzialności prawnej.

Eksperci prowadzący

Małgorzata Pundyk-Glet

Ekspertka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, oświatowego, karnego, a także prawa pracy.

Z jej doświadczeń korzystała w trakcie prowadzonych zajęć kadra zarządzająca oraz menedżerska takich firm jak: ISD Huta Częstochowa, TAURON Wytwarzanie S.A., Grupa LOTOS, WIKA Polska Sp. z o.o., WĘGLOPEX S.A., Legal Advisers Sp. z o.o., PGE O./Dolna Odra, DB Schenker Sp. z o.o.

Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię prawną, która zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji społecznych, zajmuje się również doradztwem prawnym instytucji samorządowych oraz organów administracji publicznej.

Doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Kierunku Prawo.

Jest autorką dwóch publikacji książkowych „Z prawem bez prawnika. Niezbędnik Obywatelski” oraz „Z prawem bez prawnika. Niezbędnik pracownika”. Ponadto, miesięcznie publikuje artykuły w kilkunastu czasopismach np. „Górnik”, „Tygodnik Śląsko-Dąbrowski”, „Zmiany”.
W latach 2014-2015 prezenterka programu „Telewizyjna poradnia prawna”.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jaka odpowiedzialność decydentów wynika z przepisów prawa cywilnego? Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością cywilną?
  1. Odpowiedzialność wobec spółki.
  2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec kontrahentów.
  3. Odpowiedzialność spółki jako takiej.
 3. Odpowiedzialność karno-skarbowa, karna i cywilna kadry zarządzającej wynikająca z przepisów prawa handlowego. Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?
  1. Rejestracja KRS a funkcjonowanie spółki prawa handlowego – jakich sytuacji unikać? – Ćwiczenie
  2. Organy spółek prawa handlowego i zakres ich odpowiedzialności. Skutki zaostrzonego ustawodawstwa.
  3. Dokumentowanie pracy organów spółek prawa handlowego. Skutki prawne braku dokumentowania pracy organów. – Warsztat
  4. Podstawa zatrudnienia organów spółek prawa handlowego – ryzyka różnych typów kontraktów dla kadry zarządzającej w świetle nowych zmian przepisów.
  5. Odpowiedzialność karno-skarbowa i odpowiedzialność karna za zobowiązania publiczno-prawne i dotacje unijne zarządów i kadry zarządzającej. Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością?
  6. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne, których termin płatności upłynął w czasie ich kadencji? – Ćwiczenia i dyskusja
 4. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Odpowiedzialność zarządów i kadry zarządzającej wynikająca z przepisów prawa pracy. Za co grozi odpowiedzialność karna lub cywilna?
  1. Status pracodawcy i wynikające z niego skutki prawne.
  2. Regulamin pracy a układ zbiorowy pracy. Jakie zagrożenia wynikają z tych instrumentów dla pracodawcy?
  3. Rozwiązywanie sporów zbiorowych.
  4. Odpowiedzialność karna, finansowa i cywilna za naruszenie praw pracowniczych. Jak zabezpieczyć interesy pracodawcy?
  5. Mobbing. Odpowiedzialność zarządów za akty mobbingu w przedsiębiorstwie.
  6. Odpowiedzialność pracodawcy w kontekście RODO. – Warsztat i przykłady
 3. Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej w świetle ustawy o rachunkowości i orzecznictwa sądowego.
  1. Odpowiedzialność zarządu w świetle nowych przepisów.
  2. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej. – Przykłady
 4. Odpowiedzialność decydentów za nierespektowanie zapisów w kluczowych umowach gospodarczych. Jak wykluczyć ryzyko odpowiedzialności karnej i cywilnej?
  1. Zasady weryfikacji umów przez kadrę zarządzającą.
  2. Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu w przypadku zawarcia niekorzystnego kontraktu.
 5. RODO a odpowiedzialność kadry zarządzającej.
  1. Odpowiedzialność za kary administracyjne.
  2. Adresat nakazów wydawanych przez organ nadzorczy. – Ćwiczenia
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! W hotelu Radisson Blu Sobieski uczestnicy seminarium powołując się przy rezerwacji na FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny:

 • 330 zł netto za pokój 1-os ze śniadaniem
 • 390 zł netto za pokój 2-os ze śniadaniem

Rezerwacje są przyjmowane według dostępności miejsc. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy powołać się na numer: 165627.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

 • Wybrany termin:
  26.01.2022, 2 dni
 • Lokalizacja:
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
 • Cena netto:
  3250 zł
 • Dodatkowe informacje
  Termin potwierdzony

Kontakt

Anna Młynarska
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83