Efektywność

Odpowiedzialność prawna zarządów i Spółek w świetle zmian prawnych związanych z Tarczą Antykryzysową – ONLINE

Kluczowe korzyści

Kluczowe korzyści udziału w szkoleniu to poznanie:

 • sposobów jak bezpiecznie skorzystać z programów zawartych w Tarczy 1.0 i 2.0,
 • korzyści i zagrożeń płynących dla Spółek i zarządów z nowych przepisów zawartych w Tarczy antykryzysowej,
 • sposobów zabezpieczenia zarządów przed odpowiedzialnością wynikającą z nowych przepisów zawartych w Tarczy antykryzysowej,
 • zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu (w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki),
 • nowych uprawnień pracodawców względem pracowników w czasie kryzysu,
 • zmian w zakresie ogłaszania upadłości,
 • zakresu odpowiedzialności członków zarządu względem ZUS,
 • sposobów minimalizacji kosztów, dzięki wykorzystaniu Tarczy.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Selektywny dobór zagadnień ważny z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej zarządów i kluczowej kadry zarządzającej.
 • Ciekawy i zrozumiały sposób prezentacji zagadnień prawnych z wykorzystaniem wielu casusów dla osób zarządzających nieposiadających prawniczego wykształcenia.
 • Praktyczne podejście do tematu, ukierunkowane na budowanie bezpieczeństwa zarządów.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele przedsiębiorstw, zarządy, prokurenci, kadra zarządzająca oraz osoby umocowane do reprezentowania spółek chcący aktywnie reagować i dostosować działania w przedsiębiorstwie do zmieniającego się otoczenia.

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: odpowiedzialność, szkoda, utracone korzyści, itd.
 2. Odpowiedzialność cywilna zarządu wobec spółki:
  – przykłady
  – sankcje
  – metody zabezpieczeń
  – pytania Uczestników – odpowiedzi Eksperta
 3. Odpowiedzialność cywilna spółki i zarządu wobec wierzycieli.
  – przykłady
  – sankcje
  – metody zabezpieczeń
  – pytania Uczestników – odpowiedzi Eksperta
 4. Odpowiedzialność spółki i zarządu za zobowiązania publicznoprawne, w szczególności zobowiązania podatkowe i ZUS
  – przykłady
  – sankcje
  – metody zabezpieczeń
  – pytania Uczestników – odpowiedzi Eksperta
 5. Ogłoszenie upadłości – warunek uwolnienia się zarządu od odpowiedzialności.
  – warunki
  – sankcje
  – metody zabezpieczeń
  – zawieszenie terminu ogłoszenia upadłości
  – regulacja upadłości z powodu COVID 19
  – pytania Uczestników – odpowiedzi Eksperta
 6. Wybrane zagadnienia prawne zawarte w „Tarczy Antykryzysowej” i ich wpływ na funkcjonowanie Spółki i odpowiedzialność Pracodawcy:
  – możliwość zmniejszenia i redukcji etatów
  – dopłaty do etatów
  – porozumienie dotyczące przestoju ekonomicznego
  – nowe uprawnienia pracodawcy względem pracowników
  – zawieszenie terminów procesowych i postępowań skarbowych
  – nowe zasady restrukturyzacji przedsiębiorstw
  – Covid 19 a zamówienia publiczne
  – Zwrot nienależnie pobranej pomocy
  – pytania Uczestników – odpowiedzi EkspertaTARCZA ANTYKRYZYSOWA – zostanie omówiona zgodnie ze stanem prawnym na dzień realizacji szkolenia.
 7. Indywidualne pytania on-line do eksperta FIG PL (po szkoleniu).

Plan dnia:

 1. 8:45

  Rejestracja uczestników

 2. 9:00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10:30

  Przerwa

 4. 12:00

  Przerwa

 5. 13:00

  Przerwa obiadowa - 30 min

 6. 15:00

  Przerwa

 7. 16:00

  Sesja pytań indywidualnych

Seminarium online

Zapraszamy do udziału w zdalnej sesji seminaryjnej prowadzonej w Wirtualnej Sali FIG Polska.

Prowadzący: Dr Małgorzata Pundyk-Glet – ekspertka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, oświatowego, karnego, a także prawa pracy.
Autorka książki „Z prawem bez prawnika. Niezbędnik obywatelski”.

Komu polecamy to szkolenie?

Właściciele przedsiębiorstw, zarządy, prokurenci, kadra zarządzająca oraz osoby umocowane do reprezentowania spółek chcący aktywnie reagować i dostosować działania w przedsiębiorstwie do zmieniającego się otoczenia

Kluczowe cele seminarium:

1. Poznanie głównych sposobów zabezpieczenia zarządów przed różnego typu odpowiedzialnościami wynikającymi z ostatnich aktualizacji przepisów prawnych.
2. Poznanie kluczowych zagadnień zawartych w „Tarczy Antykryzysowej” mających wpływ na rozszerzoną odpowiedzialność zarządów.

Wymogi techniczne

Laptop z kamerą i z dostępem do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki oraz słuchawki zewnętrzne (mogą być od telefonu).

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:

 1. Płatności za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S. A. oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę, którą prześlemy na adres e-mail osoby kontaktowej. Prosimy o przesyłanie potwierdzenia przelewu, aby usprawnić proces.
 4. Najpóźniej na 12 godzin przed szkoleniem bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika zostanie przesłany link, umożliwiający dołączenie do wirtualnej sali szkoleniowej, wraz ze szczegółowymi informacjami jak dołączyć do szkolenia.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom.
 6. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 7. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 8. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej i jest możliwa najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem.
 9. Zgłoszenie zastępstwa jest możliwe nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia, chyba że szkolenie rozpoczyna się w poniedziałek, wtedy zgłoszenie zastępstwa jest możliwe najpóźniej w poprzedzający piątek do godz. 10.00.
 10. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu szkolenia spowodowane przez problemy techniczne po stronie Uczestnika.
 11. Jeśli z powodu problemów technicznych po stronie Organizatora nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia, Organizator wyznaczy nowy termin szkolenia.
 12. Organizator nie odpowiada za treści zamieszczone przez uczestników np. za pośrednictwem czatu. Zabronione jest celowe zakłócanie transmisji i podejmowanie działań na szkodę Organizatora i innych uczestników np. poprzez złośliwe oprogramowanie lub zamieszczanie obraźliwych treści.
 13. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 14. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 15. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 16. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 17. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 18. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 19. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.
 20. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu i je akceptuję.

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.