Efektywność

Przywództwo w otoczeniu VUCA. Seminarium warsztatowo-coachingowe dla Zarządów i Dyrektorów

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie i rozwijanie fundamentów skutecznego przywództwa w czasach VUCA (ang. Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność i Ambiguity – niejednoznaczność).
 • Poznanie koncepcji przywództwa kompleksowego oraz kluczowych kompetencji z nim związanych.
 • Rozwijanie myślenia i działania nielinearnego i nielogicznego.
 • Poznanie modelu podejścia intuicyjnego i rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o intuicję.
 • Poznanie prostych i niezwykle skutecznych modeli, pozwalających zachować spokój i wspierających kreatywność w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program rozwija kluczowe kompetencje TOP Managerów przedsiębiorstw działających w środowisku VUCA, takie jak: zdolność do wykorzystania wstrząsów, zmienności i chaosu na korzyść organizacji oraz umiejętność przekuwania ich w czynnik wzrostu.
 • Innowacyjność oraz praktyczność – to, czego nauczą się Uczestnicy warsztatu jak i to, w jaki sposób będą rozwijać swoje umiejętności wykracza poza znane i stosowane powszechnie metody.
 • Angażująca formuła zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie osób zarządzających.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele przedsiębiorstw, prezesi zarządów, dyrektorzy zarządzający oraz dyrektorzy poszczególnych pionów; kluczowa kadra zarządzająca, która przewodzi zmianom, realizuje cele strategiczne i prowadzi działalność operacyjną w złożonym i zmiennym otoczeniu w warunkach niepewności i niejednoznaczności (V.U.C.A).

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie u uczestników, innowacyjnych umiejętności przywódczych, niezbędnych w czasach przełomu, w jakich przyszło nam żyć i pracować. Są to umiejętności dotychczas pomijane lub niewystarczająco doceniane.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Znał narzędzia, które pomogą mu dokonać transformacji oraz wprowadzać proaktywność i innowacyjność na poziomie strategii jak i działań operacyjnych,
 2. Rozumiał reakcje ludzi i zespołów w sytuacjach nieprzewidzianych i z dystansem patrzył na rzeczywistość,
 3. Potrafił przewidywać, ale również reagować na nieprzewidywalne sytuacje,
 4. Znał narzędzia budowania siły organizacji i jej konkurencyjności w otoczeniu VUCA.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie przywództwa w zmiennym otoczeniu.

Eksperci prowadzący

Michał Brzeziński

Trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z komunikacją, przywództwem, zarządzaniem zmianami i negocjacjami.

Specjalizacja i kompetencje

Od 1998 roku prowadzi działania szkoleniowe, coachingowe i doradcze, był wykładowcą na studiach podstawowych a obecnie podyplomowych i MBA.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria otwarte i zamknięte, m.in.: „Przywództwo w otoczeniu VUCA” i „Komunikacja strategii oraz przywództwo we wdrożeniu strategii.”

Prowadzenie szkoleń

Przeprowadził programy szkoleniowe m.in. dla firm: Akzo Nobel Car Refinishes, Bank Millenium, BASF Polska, Bosch, BOT KWB Bełchatów, Bridgestone, Bydgoskie Fabryki Mebli, Centra, Ciech, Connstal, Donauchem, Doraco, Elnord, Energa, Energomontaż-Północ, Ensinger, Erbud, Ergo Hestia, Eurest Poland, Flint Group Polska, Federal Mogul-Bimet, FLSmidth MAAG Gear, FM Logistic, Grupa Lotos, Grupa Żywiec, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Linde Gaz Polska, Lotos Paliwa, Łódzki Zakład Energetyczny, Marwit, Media Edge, Mitsubishi, Mondi Świecie, Monier, Nordea Bank Polska, Pfleiderer, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PKP Energetyka, PKO Bank Polski, Poczta Polska, Polimex-Mostostal, PZU Życie, Roche, Renault, Sandoz Polska, Solaris Bus&Coach, Sprint, Stora Enso Poland, Swedwood, Telekomunikacja Polska, TUiR Warta, Ustronianka, Warner Bros, WSK Rzeszów, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Young Digital Planet, Zakład Energetyczny Płock, Żagiel i wiele innych.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze B2B, zaczynając od obszaru sprzedaży z czasem rozszerzając swoje wpływy i zdobywając doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Był m.in. dyrektorem generalnym na Polskę i prokurentem firmy należącej do włoskiej grupy kapitałowej.

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania we współpracy z Universite d’Auvergne I w Clermont Ferrand.

Pierwszy dzień (9.00 – 17.00) Świat VUCA

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Rzeczywistość, w której działamy.
  2.1. VUCA – geneza, główne przesłanie.
  2.2. Czynniki sukcesu w świecie VUCA. – Warsztat
  2.3. Selekcja naturalna – kto przetrwa, kto osiągnie sukces i dlaczego?
  2.4. Mapa przewidywalności i obszary nieprzewidywalne w przyszłości biznesowej.
  2.5. Przestroga – współczesne grzechy główne przeciwko skuteczności w biznesie. – Ćwiczenie
  2.6. Problem strefy komfortu i ścieżki jego rozwiązania.
  2.7. Konieczne powiązania biznesowe w świecie VUCA – od kogo uczymy się dobrych praktyk?
  2.8Czas przyspiesza, czyli jaka rzeczywistość nas czeka?  – Dyskusja moderowana
 3. Sztuka wojny – praktyczne implikacje dla biznesu.
  3.1. Wybrane zasady i triki wojskowe przydatne w biznesie.
  3.2. Adaptacje wskazówek historycznych do dzisiejszej rzeczywistości.
  3.3. Zaskoczenie i elastyczność planów.
  3.4 Wzorce historyczne i współczesne wnioski.  – Warsztat
 4. Sport – źródło dobrych praktyk dla działania w rzeczywistości VUCA.
  4.1. Znaczenie nieprzewidywalności w sporcie i biznesie.
  4.2. Proaktywność, innowacyjność i plany alternatywne.  – Warsztat
  4.3. Dobre i złe wzorce w sporcie oraz ich aplikacja w biznesie?  – Ćwiczenie
 5. Znaczenie informacji w świecie VUCA.
  5.1 Kluczowa rola informacji i szybkości ich zdobywania i przepływu w biznesie.
  5.2  Analiza, synteza informacji i procesy podejmowania decyzji w otoczeniu VUCA.
  5.3. Umiejętność działania w oparciu o niekompletne spektrum informacji. Procesy decyzyjne, Agile i analiza ryzyka.  – Ćwiczenie
 6. Podsumowanie dnia – bank dobrych praktyk i rezerw.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 – 17.00) Ludzie i lider w świecie VUCA

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium
 2. Przywództwo biznesowe w świecie VUCA.
  2.1. Profil kompetencyjno-osobowościowy lidera w obliczu VUCA.  – Warsztat
  2.2. Specyficzne i skuteczne motywowanie w dynamicznej rzeczywistości.
  2.3. Wdrożenie strategii w otoczeniu VUCA. Co mogę zrobić by zwiększyć szanse na sukces?  – Ćwiczenie
  2.4. Działalność operacyjna w świecie VUCA – co mogę zrobić, aby ograniczyć ryzyko działalności?  – Ćwiczenie
  2.5. Elastyczność w stylach przywództwa i ich ograniczenia w silnie zmiennej rzeczywistości. VUCA w wojsku i biznesie – podobieństwa i różnice.  – Ćwiczenie
  2.6. Strategia w świecie VUCA a zmiany stylu zarządzania.
  2.7. Zarządzanie zwinne – Agile w VUCA.
 3. Z kim wkraczać w przyszłość – zespół komandosów biznesu.
  3.1. Kogo potrzebujemy na poszczególnych poziomach organizacji działającej w świecie VUCA?  – Warsztat
  3.2. Jak budować i zarządzać zespołami w świecie VUCA?
  3.3. Niepokorne dusze, odkrywcy czy hazardziści – czyli typy osobowości i cechy pozwalające skutecznie działać w sytuacji turbulencji.
  3.4. Dopasowanie ludzi do celów i strategii.
  3.5. Kreatywność zespołowa i indywidualna. Jak ją rozwijać?  – Dyskusja moderowana
 4. Człowiek – reakcje na czynniki VUCA, potrzeby i ograniczenia.
  4.1. Naturalne reakcje człowieka na zmianę i niepewność. – Ćwiczenie
  4.2. Stres nie zawsze jest zły – jego poziomy i metody kontroli.
  4.3. Nasz krąg wpływu na reakcje i działania ludzi.
  4.4. Jak się zmienić, jak przekształcić, jak się dostosować?
  4.5. Krąg komfortu i efekty/skutki wyjścia/wybicia z niego.
  4.6. Błędy i chwilowe niepowodzenia – nauka czy bariera?  – Dyskusja moderowana
 5. Podsumowanie zajęć: sesja pytań i odpowiedzi, nasz dekalog, indywidualny plan działania.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Ogólne warunki uczestnictwa w seminarium

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (dalej FIG Polska, Organizator). Niniejsze warunki skierowane są do podmiotów niebędących konsumentami.

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego z katalogu seminariów warsztatowych oferowanych przez FIG Polska, realizowanych wg programów określonych przez FIG Polska, w terminach i miejscach wskazanych przez FIG Polska. Szczegółowe programy poszczególnych seminariów oraz ceny netto i informacje o rabatach można znaleźć na stronie www.figpolska.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

3. Zamawiający i/lub osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w seminariach organizowanych przez FIG Polska na podstawie formularza (karty) zgłoszenia dostępnego na stronie www.figpolska.pl lub formularza przesłanego przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału zawiera m.in. tytuł wybranego seminarium, termin, lokalizację oraz dane osób delegowanych na seminarium.

4. Osoba podpisująca lub przesyłająca formularz (kartę) zgłoszenia, składając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia i zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.

5. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte jeśli na wskazanym seminarium są jeszcze wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc FIG Polska zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Warunki płatności

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 14 dni od daty jej wystawienia lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.

9. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.

10. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.

Zmiana i odwołanie uczestnictwa

11. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

12. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 11 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.

13. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.

14. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.

Odpowiedzialność i obowiązki Organizatora

15. Organizator zobowiązuje się do przygotowania seminariów z należytą starannością i zgodnie z programem prezentowanym na stronie.

16. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

17. Informacje i materiały przekazane na szkoleniu nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług doradztwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.

18. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Prawa autorskie

19. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo wykorzystania otrzymanych materiałów dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego.

21. Uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania seminariów z wykorzystaniem programu, ani całości czy części materiałów, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.

22. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów; dokonywanie zmian, których następstwem mogłyby być wątpliwości co do autorstwa utworu utrwalonego w egzemplarzu lub co do faktu, że utwór utrwalony w egzemplarzu jest przedmiotem praw Organizatora.

Inne

23. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Reklamacje

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

25. Reklamację można składać pocztą tradycyjną (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub e-mailowo (biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.

26. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe), informacje nt. reklamowanej usługi (data, temat) oraz powinna wskazywać elementy usługi, które nie były zrealizowane lub były niezgodne z ustaleniami zawartymi w Umowie (np. brak realizacji wybranych punktów programu, niekompletność materiałów, sposób prowadzenia zajęć). Reklamacja może, ale nie musi, być złożona z wykorzystaniem Formularza Zgłoszenia Opini, który jest udostępniany na życzenie.

27. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Organizator zaproponuje adekwatne działania naprawcze lub obniżenie ceny.

29. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

30.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

31. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla miasta Warszawy.

32. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

33. Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium. Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom, podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

363

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

Najbliższe terminy

 1. 27.02.2024 2 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 4150 zł (rabat: 10% do 2023-12-26)

Kontakt

Aleksandra Kucińska
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83