Efektywność

Przywództwo w otoczeniu VUCA. Seminarium warsztatowo-coachingowe dla Zarządów i Dyrektorów

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Poznanie i rozwijanie fundamentów skutecznego przywództwa w czasach VUCA (ang. Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność i Ambiguity – niejednoznaczność).
 • Poznanie koncepcji przywództwa kompleksowego oraz kluczowych kompetencji z nim związanych.
 • Rozwijanie myślenia i działania nielinearnego i nielogicznego.
 • Poznanie modelu podejścia intuicyjnego i rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w oparciu o intuicję.
 • Poznanie prostych i niezwykle skutecznych modeli, pozwalających zachować spokój i wspierających kreatywność w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program rozwija kluczowe kompetencje TOP Managerów przedsiębiorstw działających w środowisku VUCA, takie jak: zdolność do wykorzystania wstrząsów, zmienności i chaosu na korzyść organizacji oraz umiejętność przekuwania ich w czynnik wzrostu.
 • Innowacyjność oraz praktyczność – to, czego nauczą się Uczestnicy warsztatu jak i to, w jaki sposób będą rozwijać swoje umiejętności wykracza poza znane i stosowane powszechnie metody.
 • Angażująca formuła zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie osób zarządzających.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele przedsiębiorstw, prezesi zarządów, dyrektorzy zarządzający oraz dyrektorzy poszczególnych pionów; kluczowa kadra zarządzająca, która przewodzi zmianom, realizuje cele strategiczne i prowadzi działalność operacyjną w złożonym i zmiennym otoczeniu w warunkach niepewności i niejednoznaczności (V.U.C.A).

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie u uczestników, innowacyjnych umiejętności przywódczych, niezbędnych w czasach przełomu, w jakich przyszło nam żyć i pracować. Są to umiejętności dotychczas pomijane lub niewystarczająco doceniane.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Znał narzędzia, które pomogą mu dokonać transformacji oraz wprowadzać proaktywność i innowacyjność na poziomie strategii jak i działań operacyjnych,
 2. Rozumiał reakcje ludzi i zespołów w sytuacjach nieprzewidzianych i z dystansem patrzył na rzeczywistość,
 3. Potrafił przewidywać, ale również reagować na nieprzewidywalne sytuacje,
 4. Znał narzędzia budowania siły organizacji i jej konkurencyjności w otoczeniu VUCA.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie przywództwa w zmiennym otoczeniu.

Eksperci prowadzący

Michał Brzeziński

Trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z komunikacją, przywództwem, zarządzaniem zmianami i negocjacjami.

Specjalizacja i kompetencje

Od 1998 roku prowadzi działania szkoleniowe, coachingowe i doradcze, był wykładowcą na studiach podstawowych a obecnie podyplomowych i MBA.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria otwarte i zamknięte, m.in.: „Przywództwo w otoczeniu VUCA” i „Komunikacja strategii oraz przywództwo we wdrożeniu strategii.”

Prowadzenie szkoleń

Przeprowadził programy szkoleniowe m.in. dla firm: Akzo Nobel Car Refinishes, Bank Millenium, BASF Polska, Bosch, BOT KWB Bełchatów, Bridgestone, Bydgoskie Fabryki Mebli, Centra, Ciech, Connstal, Donauchem, Doraco, Elnord, Energa, Energomontaż-Północ, Ensinger, Erbud, Ergo Hestia, Eurest Poland, Flint Group Polska, Federal Mogul-Bimet, FLSmidth MAAG Gear, FM Logistic, Grupa Lotos, Grupa Żywiec, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Linde Gaz Polska, Lotos Paliwa, Łódzki Zakład Energetyczny, Marwit, Media Edge, Mitsubishi, Mondi Świecie, Monier, Nordea Bank Polska, Pfleiderer, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PKP Energetyka, PKO Bank Polski, Poczta Polska, Polimex-Mostostal, PZU Życie, Roche, Renault, Sandoz Polska, Solaris Bus&Coach, Sprint, Stora Enso Poland, Swedwood, Telekomunikacja Polska, TUiR Warta, Ustronianka, Warner Bros, WSK Rzeszów, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Young Digital Planet, Zakład Energetyczny Płock, Żagiel i wiele innych.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze B2B, zaczynając od obszaru sprzedaży z czasem rozszerzając swoje wpływy i zdobywając doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Był m.in. dyrektorem generalnym na Polskę i prokurentem firmy należącej do włoskiej grupy kapitałowej.

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania we współpracy z Universite d’Auvergne I w Clermont Ferrand.

Pierwszy dzień (9.00 – 17.00) Świat VUCA

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Rzeczywistość, w której działamy.
  1. VUCA – geneza, główne przesłanie.
  2. Czynniki sukcesu w świecie VUCA. – Warsztat
  3. Selekcja naturalna – kto przetrwa, kto osiągnie sukces i dlaczego?
  4. Mapa przewidywalności i obszary nieprzewidywalne w przyszłości biznesowej.
  5. Przestroga – współczesne grzechy główne przeciwko skuteczności w biznesie. – Ćwiczenie
  6. Problem strefy komfortu i ścieżki jego rozwiązania.
  7. Konieczne powiązania biznesowe w świecie VUCA – od kogo uczymy się dobrych praktyk?
  8. Czas przyspiesza, czyli jaka rzeczywistość nas czeka?  – Dyskusja moderowana
 3. Sztuka wojny – praktyczne implikacje dla biznesu.
  1. Wybrane zasady i triki wojskowe przydatne w biznesie.
  2. Adaptacje wskazówek historycznych do dzisiejszej rzeczywistości.
  3. Zaskoczenie i elastyczność planów.
  4. Wzorce historyczne i współczesne wnioski.  – Warsztat
 4. Sport – źródło dobrych praktyk dla działania w rzeczywistości VUCA.
  1. Znaczenie nieprzewidywalności w sporcie i biznesie.
  2. Proaktywność, innowacyjność i plany alternatywne.  – Warsztat
  3. Dobre i złe wzorce w sporcie oraz ich aplikacja w biznesie?  – Ćwiczenie
 5. Znaczenie informacji w świecie VUCA.
  1. Kluczowa rola informacji i szybkości ich zdobywania i przepływu w biznesie.
  2. Analiza, synteza informacji i procesy podejmowania decyzji w otoczeniu VUCA.
  3. Umiejętność działania w oparciu o niekompletne spektrum informacji. Procesy decyzyjne, Agile i analiza ryzyka.  – Ćwiczenie
 6. Podsumowanie dnia – bank dobrych praktyk i rezerw.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 – 17.00) Ludzie i lider w świecie VUCA

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium
 2. Przywództwo biznesowe w świecie VUCA.
  1. Profil kompetencyjno-osobowościowy lidera w obliczu VUCA.  – Warsztat
  2. Specyficzne i skuteczne motywowanie w dynamicznej rzeczywistości.
  3. Wdrożenie strategii w otoczeniu VUCA. Co mogę zrobić by zwiększyć szanse na sukces?  – Ćwiczenie
  4. Działalność operacyjna w świecie VUCA – co mogę zrobić, aby ograniczyć ryzyko działalności?  – Ćwiczenie
  5. Elastyczność w stylach przywództwa i ich ograniczenia w silnie zmiennej rzeczywistości. VUCA w wojsku i biznesie – podobieństwa i różnice.  – Ćwiczenie
  6. Strategia w świecie VUCA a zmiany stylu zarządzania.
  7. Zarządzanie zwinne – Agile w VUCA
 3. Z kim wkraczać w przyszłość – zespół komandosów biznesu.
  1. Kogo potrzebujemy na poszczególnych poziomach organizacji działającej w świecie VUCA?  – Warsztat
  2. Jak budować i zarządzać zespołami w świecie VUCA?
  3. Niepokorne dusze, odkrywcy czy hazardziści – czyli typy osobowości i cechy pozwalające skutecznie działać w sytuacji turbulencji.
  4. Dopasowanie ludzi do celów i strategii.
  5. Kreatywność zespołowa i indywidualna. Jak ją rozwijać?  – Dyskusja moderowana
 4. Człowiek – reakcje na czynniki VUCA, potrzeby i ograniczenia.
  1. Naturalne reakcje człowieka na zmianę i niepewność. – Ćwiczenie
  2. Stres nie zawsze jest zły – jego poziomy i metody kontroli.
  3. Nasz krąg wpływu na reakcje i działania ludzi.
  4. Jak się zmienić, jak przekształcić, jak się dostosować?
  5. Krąg komfortu i efekty/skutki wyjścia/wybicia z niego.
  6. Błędy i chwilowe niepowodzenia – nauka czy bariera?  – Dyskusja moderowana
 5. Podsumowanie zajęć: sesja pytań i odpowiedzi, nasz dekalog, indywidualny plan działania.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 11.10.2021 2 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 3550 zł (rabat: 10% do 2021-08-11)

Kontakt

Lidia Polak
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83