Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

O firmie

Wspieramy Zarządy w ich dążeniu do rozwoju organizacji i osiąganiu coraz lepszych wyników finansowych.

Przez 27 lat zbudowaliśmy silną pozycję w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw i edukacji dla TOP Managementu.


O firmie

Wspieramy Zarządy w ich dążeniu do rozwoju organizacji i osiąganiu coraz lepszych wyników finansowych.

Przez 27 lat zbudowaliśmy silną pozycję w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw i edukacji dla TOP Managementu.


W gronie Klientów FIG Polska jest ponad 32.000 reprezentantów kadry zarządzającej z ponad 2.000 firm – w tym 60% znajduje się na liście TOP 500 największych przedsiębiorstw w Polsce wg „Rzeczpospolitej”.

31.000
reprezentantów kadry zarządzającej
2.000
firm
500
największych przedsiębiorstw
32.000
reprezentantów kadry zarządzającej
2.000
firm
500
największych przedsiębiorstw

Nasi Klienci reprezentują różne wielkości firm, różne branże i strategie. Wszystkich łączy silna pasja do biznesu i pragnienie sukcesu, dlatego od 27 lat konsekwentnie wspieramy ich rozwój.

Praktyczne doświadczenie FIG Polska w konsultingu zarządczym, w połączeniu z metodyką szkoleniową, to nasz wielki atut. Przygotowujemy interdyscypli­narne zespoły menedżerskie po stronie Klienta do opracowania i wdrożenia strategii, jak też do implementacji narzędzi, które będą wspierać jej realizację. To pozwala nam realizować dla Klientów najbardziej optymalne kosztowo projekty doradcze.

Francuski Instytut Gospodarki Polska

Jest członkiem:

fid-logotyp-granat

Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Certyfikat PIFS

Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Certyfikat CCIFP
fid-logotyp-granat

Francuski Instytut Gospodarki Polska jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Zarządzanie jakością

Jakość - jedyny wyróżnik, który stale buduje wartość firmy. Dlatego podejmujemy szereg działań, aby jakość usług doradczych oraz programów szkoleniowych odpowiadała na potrzeby naszych Klientów i inspirowała ich do zmian na lepsze.
Certyfikat jakości ISO 9001-2015
Projekty szkoleniowe i doradcze realizujemy zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO 9001-2015. Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, która oferuje usługi w oparciu o tę certyfikację (już od 2008 roku).

Jak zapewniamy i dbamy o jakość?

Centrum Rozwoju Wiedzy

Nad poziomem merytorycznym oraz skutecznością dydaktyczną czuwa nasze Centrum Rozwoju Wiedzy (CRW). CRW śledzi rozwój klasycznych narzędzi i najnowszych trendów zarządzania strategicznego, finansowego i marketingowego oraz opracowuje własne, autorskie rozwiązania.

CRW tworzy zespół ekspertów i konsultantów. Budują oni od podstaw programy szkoleń i warsztatów. Uaktualniają przekazywaną podczas zajęć wiedzę, przygotowują materiały szkoleniowe oraz opracowują narzędzia do bezpośredniego wykorzystania przez Klientów w swoich firmach. Zespół CRW czuwa też nad stałym rozwojem kompetencji merytorycznych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia.

Monitoring satysfakcji najbardziej wymagających Klientów

Jakość programów szkoleniowych i poziom prowadzących są weryfikowane na podstawie stałego monitoringu ok 1.000 ankiet satysfakcji rocznie. Oceny programów i materiałów szkoleniowych, sposobu prowadzenia zajęć wystawiają ich Uczestnicy – najwyższej rangi managerowie firm krajowych i międzynarodowych, absolwenci renomowanych uczelni, odnoszący sukcesy w zarządzaniu.

Metodyka prowadzenia zajęć

Przenosimy najlepsze praktyki w edukacji biznesowej na grunt polski, opierając model na doświadczeniach renomowanych zachodnich szkół biznesowych.

Warsztatowy charakter zajęć (aż 60 procent czasu zajęć przeznaczony jest na zadania indywidualne lub grupowe).

Różnorodność stosowanych metod dydaktycznych jak: prezentacje multimedialne, case studies, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach, „burze mózgów”, scenki sytuacyjne, gry symulacyjne i dyskusje gwarantujące zaangażowanie wszystkich Uczestników sprzyjają nabywaniu nowych umiejętności.

Kameralne grupy warsztatowe umożliwiają wymianę doświadczeń pomiędzy Uczestnikami, a także analizę sytuacji, z jakimi najczęściej spotykają się w praktyce zarządzania.

Selektywna rekrutacja ekspertów praktyków zarządzania

Dobór ekspertów prowadzących zajęcia, posiadających bogate doświadczenia i sukcesy zawodowe, gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny i dydaktyczny zajęć. Dominującą grupą Uczestników szkoleń warsztatowych jest najwyższa kadra zarządzająca.

Dlatego zapraszamy do współpracy doświadczonych praktyków biznesu, szefów przedsiębiorstw, doświadczonych doradców, przedsiębiorców wyróżniających się na rynku swoimi dokonaniami.

Oprócz efektów pracy niezwykle istotnym kryterium doboru trenerów-ekspertów są predyspozycje dydaktyczne oraz umiejętność przekazywania wiedzy i zdobytych doświadczeń w sposób zrozumiały i ciekawy. Prowadzący zajęcia przekazują i systematyzują wiedzę, a także pełnią rolę doradców.

Z corocznie przeprowadzanych badań satysfakcji Uczestników szkoleń warsztatowych wynika, iż średnio ponad 85% badanych wskazuje, że efektem ich udziału w zajęciach FIG Polska był rozwój ich umiejętności, a przede wszystkim wykorzystanie wiedzy i narzędzi w praktyce do poprawy funkcjonowania firm (tj. wzrostu przychodów, obniżeniu kosztów, poprawy wyników finansowych, ograniczeniu ryzyka biznesowego itp.).

Badania satysfakcji wskazują, że Uczestnicy szkoleń FIG Polska doceniają:

Programy „na czasie” dostosowane do aktualnych potrzeb kadry zarządzającej
Dobór case studies z polskiej praktyki biznesowej
Ponadprzeciętne doświadczenie trenerów – praktyków biznesu
Interesujące tematy, wchodzące w skład programów MBA oferowanych przez najlepsze uczelnie biznesowe
Wykorzystanie narzędzi i rozwiązań sprawdzonych w trakcie realizacji projektów doradczych autorstwa działu doradztwa FIG Polska
Stałą wysoką powtarzalność jakości szkoleń
Metodykę prowadzenia zajęć dostosowaną do oczekiwań kadry zarządzającej

Informacja – Inspiracja - Integracja

Model 3I to wymierne korzyści oferowane uczestnikom szkoleń warsztatowych FIG Polska

Informacja
Uczestnicy rozwijają umiejętności z zakresu najnowszych metod zarządzania. Tematy szkoleń z oferty FIG Polska są starannie dobrane i ułożone w spójny logiczny program.
Inspiracja
Angażujemy i inspirujemy uczestników do wdrażania poznanych narzędzi i metod zarządzania w swoich firmach. Uczestnicy otrzymują na zajęciach wiele narzędzi, formatek, modeli analiz oraz gotowych rozwiązań sprawdzonych w trakcie projektów doradczych realizowanych przez FIG Polska.
Integracja
Uczestnicy biorą udział w aktywnym networkingu. Dzięki kameralnej grupie szkoleniowej (liczba uczestników nie przekracza kilkunastu osób), zajęcia stają się forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prowadzącym zajęcia ekspertem.

Utrzymywaniu kontaktów z ekspertami FIG Polska oraz innymi uczestnikami służy m.in. nasz profil na platformie biznesowej
Linkedin

Dlaczego warto pracować z FIG Polska?

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym dla Zarządów i TOP Managementu w zakresie budowy i wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Jesteśmy liderem na rynku polskim we wdrożeniach systemów Balanced Scorecard oraz systemów KPI.

W pracy z Klientami staramy się nie narzucać swoich rozwiązań, ale wypracowujemy je wspólnie z Klientem.

„Budujemy „wygrywający zespół”, łącząc know-how z wiedzą i doświadczeniem Klienta”.

Kładziemy nacisk na wypracowanie nieszablonowych rozwiązań, które przełożą się dla Klientów na konkretną wartość:

„Wierzymy, że tworzymy wartość dla Klienta tylko wtedy, gdy proponujemy niekonwencjonalne rozwiązania budujące Ich przewagi konkurencyjne!”

Dysponujemy własnymi, sprawdzonymi, skutecznymi i elastycznymi metodami realizacji projektów doradczych. Doskonaliliśmy je przez lata, tak aby lepiej dopasowywały się do potrzeb i kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.

Nasi doradcy to eksperci – praktycy biznesu, byli szefowie przedsiębiorstw oraz profesjonalni doradcy z bogatym doświadczeniem i sukcesami zawodowymi. Mają przygotowanie trenerskie i potrafią sprawnie zarządzać projektami.

Nasi eksperci
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram