Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Rozwój zasobów
i kompetencji


Rozwój zasobów
i kompetencji


Rozwiń interesujący Cię obszar rozwoju zasobów i kompetencji

Strategia HR
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi to podejście umożliwiające osiągnięcie długofalowych celów strategicznych organizacji dzięki ludziom, z wykorzystaniem strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz za pomocą reguł polityki i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Ludzie i ich kompetencje decydują o  wyjątkowości, dzięki której firma może osiągnąć znaczną przewagę konkurencyjną.

Oferujemy wsparcie przy budowie i wdrożeniu strategii HR oraz nadzór nad jej prawidłowym funkcjonowaniem. Przeprowadzamy również audyty strategii i narzędzi HR.
Systemy motywacyjne (oparte na BSC, VBM, KPI, MBO)
System motywacyjny jest układem wzajemnie powiązanych instrumentów oddziaływania pracowników, mających doprowadzić do wzrostu efektywności pracy i integracji celów indywidualnych z celami przedsiębiorstwa.

Audytujemy, weryfikujemy i opracowujemy dla Państwa systemy wynagrodzeń oraz motywacji pracowników, a także wspieramy przy budowaniu regulaminów płacowych i premiowych, korzystając m.in. z metodyk BSC (Balanced Scorecard), KPI (Key Performance Indicators), MBO (Management By Objectives) oraz VBM (Value Based Management).
Ścieżki rozwoju dla kadry managerskiej
Na bazie naszych testów wiedzy i kompetencji oraz wywiadu bezpośredniego jesteśmy w stanie opracować zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju, która pozwoli w optymalnym czasie danej osobie na uzyskanie pożądanych kompetencji, czy też osiągnięcia określonej pozycji zawodowej. Oprócz możliwości zdobycia kompetencji w ramach szerokiej oferty szkoleń warsztatowych, oferujemy również możliwości sesji coachingowych, mentoringowych oraz wsparcia punktowego przez naszych konsultantów z Działu Doradztwa Biznesowego.
Programy rozwoju kompetencji
Programy rozwoju kompetencji wspierają zarówno rozwój kompetencji zespołowych w organizacji wynikający z potrzeb realizowanej strategii, jak również rozwój kompetencji indywidualnych pracowników. Mogą być zatem powiązane zarówno z programami rozwoju talentów, sukcesji, ścieżek karier lub wynikami rocznych ocen pracowniczych.

Programy te konstruowane są dla każdej firmy na zamówienia i oferują udział m.in. w szkoleniach warsztatowych, sesjach coachingowych i mentoringu, a także przewidują różne formy samokształcenia. Często programy te przyjmują formę Akademii, w ramach których rozwijane są kompetencje wybranego lub wybranych zespołów pracowników.
Programy sukcesji
Programy sukcesji są coraz bardziej popularne w Polsce. Wymagają zindywidualizowanego podejścia i są dosłownie „szyte na miarę”. W ich skład wchodzi przeprowadzenie i ocena wyników testów kompetencyjnych, opracowywanie programów rozwojowych dla przyszłych sukcesorów obejmujących przykładowo udział w szkoleniach warsztatowych, sesjach coachingowych i mentoringu. Często programy te obejmują nie tylko sukcesorów, ale również osoby przekazujące swoje dotychczasowe obowiązki na rzecz sukcesora.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram