Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Nasi doradcy to eksperci

Praktycy biznesu, byli szefowie przedsiębiorstw oraz profesjonalni doradcy posiadający bogate doświadczenia i sukcesy zawodowe. Posiadają przygotowanie trenerskie i potrafią sprawnie zarządzać projektami.


Nasi doradcy to eksperci

Praktycy biznesu, byli szefowie przedsiębiorstw oraz profesjonalni doradcy posiadający bogate doświadczenia i sukcesy zawodowe. Posiadają przygotowanie trenerskie i potrafią sprawnie zarządzać projektami.


Nasi doradcy i eksperci

Tadeusz Woźniak

Założyciel i Dyrektor Generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska...
Więcej

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska...
Więcej

Piotr Szpindler

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego i marketingowego...
Więcej

Mariusz Kardaś

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego i marketingowego...
Więcej

Piotr Pokrzywa

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego, marketingowego....
Więcej

Roman Kotapski

Konsultant we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie analizy kosztów, projektowania i wdrażania.....
Więcej

Jarosław Szlendak

Ekspert we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wartością....
Więcej

Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych ....
Więcej

Andrzej Kaniewski

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie Lean Management i zarządzania zmianami.
Więcej

Sławomir Hybsz

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie budowy i wdrażania strategii rynkowych....
Więcej

Zbigniew Turliński

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie budowy i wdrażania strategii sprzedaży....
Więcej

Beata Pruszczyńska

Konsultantka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych....
Więcej

Mateusz Chołaściński

Trener FIG Polska, specjalizujący się w strategiach cenowych i zarządzaniu przychodami ze sprzedaży.
Więcej

Bartłomiej Cegłowski

Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną....
Więcej

Jacek Jarmuszczak

Trener FIG Polska, praktyk biznesu, ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych, negocjacji zakupowych....
Więcej

Małgorzata Żurawska

Trenerka FIG Polska, z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarach HR. Specjalizuje się w budowaniu strategii....
Więcej

Andrzej Staniszewski

Trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wyceną spółek, analizą finansową i oceną....
Więcej

Paweł Mielcarz

Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu wyceny przedsiębiorstw, projektów oraz ....
Więcej

Małgorzata Pundyk-Glet

Ekspertka i trenerka FIG Polska specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego...
Więcej

Nasi doradcy i eksperci

Tadeusz Woźniak

Przedsiębiorca, doradca biznesowy, mentor i mówca motywacyjny.

Założyciel i dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska. Ekspert i trener z ponad 30 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego, marketingowego i finansowego.

Jako ekspert i doradca wspiera właścicieli, zarządy i top management w opracowaniu i wdrożeniu strategii rozwoju przedsiębiorstw ukierunkowanych na wzrost wartości oraz programów poprawy efektywności operacyjnej przedsiębiorstw.

Opracował i nadzorował wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Poświęcił ponad 2 500 dni na szkolenia, warsztaty, sesje strategiczne dla najwyższej kadry zarządzającej z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego uwzględniając holistyczne podejście do rozwoju biznesu.

Piotr Szpindler

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego i marketingowego. Wspiera tworzenie wartości firm oraz budowę ich przewag konkurencyjnych poprzez efektywną identyfikację możliwości rozwojowych, inicjowanie kierunków poszerzania działalności, współtworzenie i implementację strategii biznesowych.

Doradca zarządów i szef projektów doradczych. Doświadczony praktyk biznesu z udokumentowanymi sukcesami w zakresie kreowania i realizacji strategii marketingowo-sprzedażowej, inicjowania i zarządzania projektami związanymi z rozwojem produktów oraz optymalizacją działań operacyjnych.

Były prezes zarządu i członek zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej ZPUE oraz dyrektor handlowy i dyrektor Badań i Rozwoju w Spółce Europoles Kromiss.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika o specjalizacji Sieci elektroenergetyczne.

Justyna Kałużna

Menedżer działu doradztwa biznesowego, konsultantka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska.

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, analizach strategicznych, w tym branżowych oraz w budowie i wdrożeniu strategii rozwoju w oparciu o metodykę Balanced Scorecard i VBM. Specjalista w zakresie budowy i wdrażania systemów MBO.

Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu budowy i wdrożenia strategii, systemów Balanced Scorecard, VBM i MBO, struktur organizacyjnych i systemów premiowych dla firm z różnych branż.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji. Ukończyła certyfikowany kurs „Certified KPI Professional”.

Beata Pruszczyńska

Konsultantka i trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii rozwoju (w tym z wykorzystaniem metodyki Balanced Scorecard), zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa (VBM), budową i wdrożeniem systemów MBO oraz budową systemów motywacyjnych i premiowych.

Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu budowy i wdrożenia strategii, systemów BSC, VBM i MBO, struktur organizacyjnych i systemów premiowych dla firm z różnych branż.

Autorka gier strategicznych oraz ich współprowadząca. Autorka publikacji w prasie ekonomicznej. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, kierunek finanse i bankowość. Ukończyła certyfikowany kurs „Certified KPI Professional”.

Piotr Pokrzywa

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego, marketingowego i finansowego. Specjalizuje się w budowie i wdrożeniu strategii przedsiębiorstw w oparciu m.in. o metodyki Balanced Scorecard i Value Based Management oraz pozyskiwaniu inwestorów strategicznych.

Posiada bogate doświadczenia zawodowe w zakresie kreowania i implementacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, realizowania projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji firm, zdobyte m.in. w branżach nowych technologii.

Aktywny przedsiębiorca i inwestor. Były członek zarządu, współzałożyciel i twórca sukcesów spółki GaguGadu Network, były dyrektor inwestycyjny i członek zarządu Warsaw Equity Holding, były dyrektor finansowy w Astra-Zenith.

Mariusz Kardaś

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania projektami, portfelem projektów oraz wdrożeń systemów, narzędzi i kultur projektowych.

Twórca autorskiego podejścia do zarządzania projektami łączącego tradycyjne narzędzia (TPM) z Metodą Łańcucha Krytycznego (CCPM) oraz filozofią i metodami zwinnymi (Agile). Usprawnia oraz wdraża Systemy Zarządzania Projektami w firmach.

Były dyrektor i wiceprezes zarządu polskiego oddziału firmy H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S (Dania). Dyrektor programu studiów podyplomowych Zarządzania Projektami realizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego (Warszawa). Wykładowca na studiach menedżerskich Executive MBA (w Gdańsku, w Warszawie dla Business Centre Club). Członek Project Management Institute (USA).

Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, rachunkowością zarządczą, wyceną przedsiębiorstw, zarządzaniem finansami oraz budową wartości firmy.

Posiada bogate doświadczenia doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów.

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego (ALK).

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w Akademii im. Leona Koźmińskiego.
Andrzej Kaniewski

Andrzej Kaniewski

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie Lean Management i zarządzania zmianami.

Praktyk podnoszenia efektywności, wykorzystujący koncepcję Sytemu Produkcyjnego Toyoty (podnoszenie efektywności przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników oraz bez inwestycji).

Związany z procesami ciągłego doskonalenia obszarów produkcyjnych (podnoszenie jakości, wydajności, EBITDA, obniżanie kosztów operacyjnych, wdrażanie nowych produktów, redukcja magazynów, zwiększanie dostępności towaru do klientów).

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy w przemyśle poparte wieloma sukcesami m. in. w Colgate-Palmolive, Indesit, Cemex, Sibelco, Xella.

Bartłomiej Cegłowski

Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną projektów inwestycyjnych, zarządzaniem finansami i zarządzaniem wartością firmy.

Posiada bogate doświadczenia trenerskie, co roku prowadzi ponad 50 dni szkoleń otwartych. Przez 15 lat był wiceprezesem zarządu spółki konsultingowej, od dwóch lat jest członkiem rady nadzorczej spółki notowanej na giełdzie. Współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV). Doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest certyfikowanym trenerem Wealthvox Color Accounting – wyjątkowej metody nauczania finansów, w Polsce dostępnej tylko i wyłącznie w FIG Polska.

Marek Panfil

Ekspert, trener FIG Polska specjalizujący się w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, wycenie przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych, analizie finansowej.

Posiada 20-letnie doświadczenie doradcze (w Polsce i Kanadzie) w zakresie audytu wewnętrznego, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, a także biznesplanów dla przedsiębiorców poszukujących kapitału własnego i obcego.

Doświadczenia zawodowe zdobywał w Kanadzie (KGHM International – jako Internal Audit Manager i w EY jako manager w Transaction Advisory Service Valuation and Business Modeling), w Polsce w firmach konsultingowych czy jako niezależny członek rad nadzorczych w KGHM, Interferie, a także jako wykładowca, mentor, kierownik studiów podyplomowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Zbigniew Turliński

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie budowy i wdrażania strategii sprzedaży, optymalizacji procesów sprzedaży i marketingu, projektowania struktur handlowych i organizacji działów sprzedaży.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach dla wielu polskich oraz międzynarodowych korporacji, takich jak: British American Tobacco Polska (BAT), CEDC International (grupa Bols), Lyreco Polska oraz Avon Cosmetics.

Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty, pracuje jako Coach Sprzedaży przygotowując zespoły handlowe do wdrożenia strategii rynkowej.

Ukończył Akademię Trenerów Sprzedaży. Akredytowany trener metodyki Insights Discovery, a także posiadacz Certyfikatu Prince2 Foundation. Certyfikowany trener FRIS® i Extended Disc.

Andrzej Staniszewski

Trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wyceną spółek, analizą finansową i oceną projektów inwestycyjnych oraz realizacją projektów dez/inwestycji kapitałowych (fuzji i przejęć – M&A). Posiada 17 lat doświadczenia.

Doświadczenie zdobył uczestnicząc w realizacji projektów kapitałowych realizowanych w ramach Grupy ORLEN w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz projektów restrukturyzacyjnych dotyczących m.in.: AB Mazeikiu Nafta, Anwil, Basell ORLEN Polyolefins, Benzina, EkoNaft, IKS Solino, ORLEN Automatyka, ORLEN Capital, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Budonaft, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Prewencja, ORLEN Projekt, Platinum OIL, Poilen, Rafineria Trzebinia, ORLEN Transport i wielu innych.

Michał Brzeziński

Trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z komunikacją, przywództwem, zarządzaniem zmianami i negocjacjami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze B2B, zaczynając od obszaru sprzedaży z czasem rozszerzając swoje wpływy i zdobywając doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Był m.in. dyrektorem generalnym na Polskę i prokurentem firmy należącej do włoskiej grupy kapitałowej.

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzania we współpracy z Universite d’Auvergne I w Clermont Ferrand.

Paweł Mielcarz

Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu wyceny przedsiębiorstw, projektów oraz opcji realnych, zarządzania wartością przedsiębiorstw i szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw.

Brał udział w kilkuset projektach doradczych z wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych, wybranych aktywów i pakietów mniejszościowych; doradzał w procesie negocjacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w transakcje np.: 4FTV, Arkad Invest, Energa Obsługa i Obrót, ESKA TV, Green&Joy, IDM, Inter Comm, Media Ekspress, Mitcar, Murator, Murator Expo, NTB Grupa, Polska Energetyka Odnawialna, Radio ESKA, Qnet, Supermedia Holding, Supermedia Interactive, Tamark, Target, Timex, Yawal, Vox FM, Huta Stalowa Wola.

Jacek Jarmuszczak

Trener FIG Polska, praktyk biznesu, ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych, negocjacji zakupowych, budowania relacji z dostawcami oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie Zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. W trakcie swojej ponad 15 letniej kariery negocjował kontrakty o łącznej wartości przekraczającej 3,5 miliarda EUR.
Mateusz Chołaściński

Mateusz Chołaściński

Trener FIG Polska, specjalizujący się w strategiach cenowych i zarządzaniu przychodami ze sprzedaży. Z wykształcenia fizyk teoretyk, wykorzystujący swoje doświadczenie w analizie rynku, konkurencji i w poszukiwaniu szans wygenerowania wzrostu wartości dla firm.

Odpowiadał za strategię cenową w Kompanii Piwowarskiej, wdrażał politykę cenową w Makro C&C Polska. Obecnie konsultant prowadzący projekty dla wiodących firm FMCG z zakresu strategii i polityki cenowej, efektywności systemów rabatowych oraz motywacyjnych dla sprzedaży i marketingu.

Autor i prowadzący kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania przychodami ze sprzedaży. Autor wielu publikacji i prelekcji dotyczących zarządzania przychodami, m.in. w Nowej Sprzedaży, dlahandlu.pl, Poradniku Handlowca.

Małgorzata Pundyk-Glet

Ekspertka i trenerka FIG Polska specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego, prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Od 2010 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Z jej doświadczeń korzystała w trakcie prowadzonych zajęć kadra zarządzająca oraz menedżerska takich firm jak: ISD Huta Częstochowa, TAURON Wytwarzanie, Grupa LOTOS, WIKA Polska, WĘGLOPEX, Legal Advisers, PGE O./Dolna Odra, DB Schenker, TGE, Lewiatan, Tarkett.

Małgorzata Żurawska

Trenerka FIG Polska, z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarach HR. Specjalizuje się w budowaniu strategii personalnej, programach rozwojowych i motywacyjnych, ocenach rocznych, komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu wynagrodzeniami i systemem benefitów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu zarządom firm międzynarodowych w budowaniu marki pracodawcy, w zarządzaniu różnorodnością oraz modelowaniu pożądanej kultury organizacyjnej, w tym także budowaniu kultury organizacyjnej po przejęciach i fuzjach. Setki przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, w tym także jako certyfikowany Assessor AC/DC. Doświadczona we wdrażaniu i certyfikacji standardu SA8000 (Social Accountability).

Roman Kotapski

Konsultant we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie analizy kosztów, projektowania i wdrażania systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, systemów budżetowania i controllingu, audytów systemów informacyjnych na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu oraz projektowania zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania.

Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, budowlano-montażowych, handlowych, usługowych oraz komunalnych.

Doktor habilitowany w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji.
Jarosław Szlendak

Jarosław Szlendak

Ekspert we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wartością firmy, marketingu, sprzedaży, zarządzania zmianą oraz wdrażania systemów zarządzania (BSC i VBM).

Doświadczony praktyk biznesu mający na swoim koncie liczne sukcesy w realizacji projektów restrukturyzacyjnych, strategii rozwojowych i inwestycyjnych oraz projektów doradczych.

Były prezes zarządu w m.in. Polski Tytoń Dystrybucja, Scandinavian Tobacco S.A., były dyrektor zarządzający – członek zarządu w GP Battery Poland, Dolina Łąk Sp. z o.o., oraz dyrektor sprzedaży w Kimberly-Clark AFH.
Sławomir Hybsz

Sławomir Hybsz

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie budowy i wdrażania strategii rynkowych, optymalizacji procesów sprzedaży, marketingu, dystrybucji i logistyki, projektowania struktur handlowych i organizacji działów sprzedaży. Certyfikowany trener FRIS® i Extended Disc.

Prowadzi projekty przygotowania zespołów handlowych do wdrożenia strategii rynkowej. W swojej pracy wykorzystuje mentoring i coaching, a także jasne określenie celów i zadań zgodnie z regułą line of sight.

Doświadczony praktyk biznesu w branży B2B/B2C/FMCG w kraju i zagranicą, z udokumentowanymi sukcesami w postaci zwiększenia zyskowności spółek, którymi zarządzał.
Były prezes zarządu – dyrektor zarządzający Lyreco Polska, były dyrektor generalny, a przedtem dyrektor sprzedaży na 4 rynki europejskie British American Tobacco Polska (BAT), były członek zarządu i dyrektor handlowy w 3 spółkach polskiej grupy Konsalnet, były dyrektor handlowy w spółce IQFM Ackermann. Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki w Business Centre Club.

Katarzyna Kuna-Szyszka

Trenerka, ekspertka, coachka FIG Polska w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, kompetencji w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, kompetencji menedżerskich.

Przepracowała setki godzin zarówno na sali szkoleniowej jak i w pracy indywidualnej jako coach. Rozwija kompetencje personalne prezesów, dyrektorów, kierowników, właścicieli firm, prawników, architektów, handlowców, pracowników obsługi klienta, pracowników działów marketingu, administracji, pracowników działu HR i działów pedagogicznych.

Stale doskonali swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych (osiem fakultetów), kursach, szkoleniach.Uważa, że w życiu ważna jest umiejętność budowania relacji interpersonalnych, które mają bezpośrednie przełożenie na nasze życie prywatne i zawodowe.

Skontaktuj się z nami

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
Porozmawiaj z doradcą
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram