Finanse

Systemy informacji zarządczej. Jak wykorzystać controlling w budowaniu przewag konkurencyjnych?

Co wiesz na temat Controllingu? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Opanowanie modeli systemów zarządzania informacją, celem wyboru modelu dla własnej firmy.
 • Zdobycie wiedzy w zakresie sposobu funkcjonowania rachunków zarządczych i interpretacji informacji przez nie dostarczanych.
 • Poznanie narzędzi finansowych wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji zarządczych (np. produkować czy zlecać, inwestować czy zaniechać?).
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie oceny efektywności menedżerów zarządzających centrami odpowiedzialności (cost center, profit center itp.).
 • Poznanie zasad motywowania menedżerów za wyniki centrów odpowiedzialności.
 • Wypracowanie modelu systemu wsparcia decyzji dla swojej firmy

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
 • Program opracowany z myślą o zarządach, decydentach i menedżerach najwyższego szczebla, nieposiadających przygotowania z zakresu finansów i controllingu.
 • Seminarium prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. rachunkowości zarządczej do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.
 • Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.
 • Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
 • Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu finansami.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów: sprzedaży i marketingu, produkcji, dyrektorzy zakupów.

Zalecana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wdrożenia i zarządzania nowoczesnym modelem rachunkowości zarządczej.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty kształcenia się tj. będzie:

 1. Potrafił wybrać właściwy model systemu zarządzania informacją dla swojej firmy, spośród modeli poznanych w trakcie szkolenia.
 2. Potrafił wypracować model wsparcia decyzji dla swojej firmy.
 3. Wiedział jak funkcjonują rachunki zarządcze i będzie potrafił interpretować informacje przez nie dostarczane.
 4. Potrafił zastosować narzędzia finansowe wykorzystywane w podejmowaniu decyzji zarządczych (np. produkować czy zlecać, inwestować czy zaniechać).
 5. Potrafił ocenić efektywność pracy managerów zarządzających centrami odpowiedzialności (Cost Center, Profit Center itp.).
 6. Potrafił ocenić wyniki pracy managerów odpowiedzialnych za centra odpowiedzialności i motywować ich.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu.

Eksperci prowadzący

Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i zarządzaniem finansami.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria:

 • „Controlling dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów. Nowoczesne systemy wsparcia decyzji”
 • „Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów”.
 • „Ocena i finansowanie projketów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?”

Projekty doradcze

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów. Z jego usług korzystały m.in. 4FUNTV, AdAction, Afilo, ASCO, AMC, Corenet, EuroLot, Eurotruck, IDM, Inoxa, Instytut Rozwoju Biznesu, Mazowiecka Agencja Rozwoju, Media Express, POL-MOT Warfama, Rebel-tv, Resover, RMF Scena, Super Media Holding, Supermedia Interactive, Tamark, Target, TBM Snacks, VGC, WKRA oraz wiele innych firm.

Prowadzenie szkoleń

Posiada bogate doświadczenia trenerskie realizując łącznie ponad 300 dni szkoleniowych. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, Jeronimo Martins Polska, Orange, PGNIG, PKO BP, PZL Mielec, Raiffeisen Leasing, Union Investment TFI.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie  wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych”.

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie specjalizacja rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Zarządzanie rentownością firmy

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. W jaki sposób zbudować/ zmodyfikować dobrze funkcjonujący system wsparcia decyzji? Jakie są wyznaczniki sprawnego systemu controllingu? System rachunkowości zarządczej a system controllingu.
 3. Jakie modele kosztowe należy wykorzystywać w procesie klasyfikacji kosztów pod kątem różnych celów w organizacji?
  1. Koszty rodzajowe oraz koszty według typów działalności. – Ćwiczenie
  2. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
  3. Koszty stałe i zmienne. – Ćwiczenie
 4. Jakie są limity rozliczania kosztów pośrednich na centra odpowiedzialności, produkty i klientów?
  1. Cele grupowania i rozliczania kosztów pośrednich.
  2. Metody grupowania kosztów pośrednich.
  3. Jak alokować koszty pośrednie? Metody rozliczania kosztów pośrednich. Klucze podziałowe. – Ćwiczenie
 5. Które z systemów rachunków kosztów należy wykorzystać i na jakie potrzeby?
  1. Rachunek kosztów pełnych – wady i zalety. – Ćwiczenie
  2. Rachunek kosztów zmiennych – wady i zalety.
  3. Activity Based Costing – wady i zalety. – Ćwiczenie
  4. Modele pomiaru marż generowanych na produktach, klientach, rynkach, ośrodkach odpowiedzialności czy procesach.
   1. Rodzaje marż i sposoby ich ustalania.
   2. Jak dana jednostka/produkt/klient przyczynia się do globalnego wyniku firmy? Analiza kontrybucji. – Ćwiczenie
  5. Wielostopniowy rachunek marż – przykłady.
 6. Decyzje strategiczne w oparciu o marże. Które koszty należy uwzględniać w różnych sytuacjach decyzyjnych?
  1. Ile trzeba sprzedać, aby inwestycja w nowy produkt była opłacalna? – Ćwiczenie
  2. Czy i kiedy przyjąć zamówienie od kontrahenta? Analiza kosztów krańcowych. Czy można zarabiać sprzedając poniżej TKW? Koszty istotne i nieistotne.
  3. Kiedy należy skorzystać z podwykonawstwa? Koszty outsourcingu. – Ćwiczenie
 7. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Zarządzanie przez wyniki i motywacja menedżerów

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Budżet i plan działań jako narzędzia realizacji ambitnych celów operacyjnych.
  1. W jaki sposób budżety odzwierciedlają strukturę odpowiedzialności w przedsiębiorstwie?
 3. Jak oceniać efekty pracy menedżerów zarządzających centrami odpowiedzialności w ramach firmy?
  1. Centra odpowiedzialności za koszty (cost center) – identyfikacja, analiza efektywności działań. – Ćwiczenie
  2. Centra odpowiedzialności za przychody (sales center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
  3. Centra odpowiedzialności za zyski (profit center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
  4. Centra odpowiedzialności za inwestycje (invest center) – identyfikacja, analiza efektywności działań.
 4. Czy budżet może być narzędziem motywacji menedżerów i pracowników?
  1. Jak stawiać cele budżetowe?
  2. Sztuka interpretacji odchyleń między założeniami a realizacjami. Analiza i interpretacja przyczyn wystąpienia odchyleń i identyfikacja działań korygujących. – Ćwiczenie
  3. Jak wykorzystywać informacje płynące z analizy odchyleń do doskonalenia organizacji?
 5. Jak mierzyć i oceniać efekty pracy menedżerów? Wybór finansowych i niefinansowych miar osiągnięć menedżerów. – Ćwiczenie
 6. Jak ustalić hierarchię informacji zarządczej. Lista kontrolna systemu wsparcia decyzji dla mojej firmy. – Ćwiczenie
 7. Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy IT wdrażającej oprogramowanie wspierające systemy controllingu w firmie? Od czego zacząć współpracę z firmą IT, która będzie wdrażać nowy system controllingu?
  1. Znaczenie badania oczekiwań użytkowników systemów wsparcia decyzji. – Dyskusja
 8. Od zarządzania operacyjnego do strategicznego. Monitoring kamieni milowych strategii z wykorzystaniem KPI w Strategicznej Karcie Wyników.
  1. Przykłady systemów raportowania strategicznego i operacyjnego.
 9. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 29.04.2021 2 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 3250 zł (rabat: 10% do 2021-02-27)

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83