Tadeusz Woźniak

Dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska. Ekspert w zakresie zarządzania finansowego, marketingowego i strategicznego, zarówno w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, ekspert w zakresie zarządzania przez cele strategiczne (MBO), metodyki Balanced Scorecard i Value Based Management.

We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pt.:

 • „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system
  Kart Wyników i KPI”,
 • „Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia”.

Opracował i nadzorował wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz zrealizował liczne projekty restrukturyzacyjne i rozwojowe w firmach polskich, francuskich i belgijskich. Opracował liczne analizy finansowe dla polskich przedsiębiorstw.

 • Projekty doradcze

  Szef projektów doradczych w zakresie budowy i wdrażania strategii z wykorzystaniem Balanced Scorecard i Value Based Management m.in. w: Ambra (spółka giełdowa), Elektrotim (spółka giełdowa), Grupa Azoty Puławy (spółka giełdowa), Medisept, Przemysłowe Centrum Optyki – PCO, ZPUE (spółka giełdowa).

  Doradca zarządów ds. strategii m.in. Boryszew (spółka giełdowa), Ciech (spółka giełdowa), DHL Express, Europejski Fundusz Leasingowy, Pilkington Automotive Poland (spółka giełdowa), PKN Orlen (spółka giełdowa).

 • Prowadzenie szkoleń

  Animator, wykładowca i trener ponad 400 szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, finansów i marketingu dla najwyższej kadry zarządzającej we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Wykładowca zewnętrzny (zaproszony) studiów podyplomowych „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, „Efektywne Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie”, „Podyplomowe Studium Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

 • Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

  Prezes spółki doradczej SODECO w Paryżu. Były dyrektor finansowy Dimacel – Alcatel (Francja), menedżer w firmach doradczych Ernst & Young (Francja) oraz Interconseil (Francja) – doradca w m.in.: Alcatel, Dumez – Grupa Vinci, Genest – Grupa Fayat, Grupa Nexans (Cablerie de Lens, Mars-Actel, Thomson), Urame, Babolat V.S.

  Były wykładowca w Institut Francais de Gestion (Francja i Polska), absolwent m.in.: Université de Paris – ASSAS, Institut de Droit des Affaires de Paris oraz Executive Master – HEC/SGH.

 • Wyróżnienia i publikacje

  Otrzymał nagrodę Prelegenta Roku, wybrany spośród ponad 800 prelegentów przez uczestników konferencji organizowanych przez Institute for International Research.

  Autor licznych programów edukacyjnych dla kadry zarządzającej, publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, marketingowego i finansowego. Autor książek i publikacji w prasie ekonomicznej z zakresu strategii, finansów, Balanced Scorecard oraz Value Based Management.

Iwona Janeczek

Dyrektor ds. rozwoju we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Odpowiada za budowę relacji z klientami, uczestniczy w projektach doradczych z zakresu marketingu i poprawy efektywności sprzedaży (zarządzanie bazami danych, systemy CRM, marketing bezpośredni).

Specjalizuje się w systemach informacji kredytowej i gospodarczej, organizacji procesów oceny ryzyka, zarządzania należnościami i windykacji. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania bazami danych oraz w prowadzeniu kampanii promocyjnych z uwzględnieniem zaawansowanych narzędzi marketingu bezpośredniego i bazodanowego.

 • Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

  Zarządzała firmami oraz prowadziła działalność operacyjną międzynarodowych firm z sektora informacji gospodarczej i kredytowej, a także odpowiadała za działania marketingowo sprzedażowe w sektorze firm konferencyjno szkoleniowych.

  Kierowała działem operacyjnym wywiadowni Dun & Bradstreet Poland Sp. z o. o – (Grupa Dun & Bradstreet International, USA) – raporty handlowe, usługi zarządzania należnościami, dane marketingowe, baza pełnych profili danych profili biznesowych ponad 100.000 rekordów.

  W KSV Information Services Sp. z o. o. – Grupa KreditSchutzVerband von 1870, Austria odpowiadała za sprzedaż usług, a następnie jako dyrektor zarządzający była odpowiedzialna za organizację biura informacji gospodarczej KSV BIG S.A. (później ERIF BIG S.A.)

  Doświadczenie w zakresie marketingu bezpośredniego zdobywała w międzynarodowej firmie Institute for International Research– Grupa IIR International, GB (organizator konferencji i seminariów dla top-managementu).

  Po miesięcznym szkoleniu w Wiedniu była odpowiedzialna za przeniesienie do Polski procesów sprzedażowych. Firma IIR do sprzedaży swoich usług, od ponad 30 lat, wyłącznie wykorzystywała techniki marketingu bezpośredniego. W firmie odpowiadała za realizację ponad 80 projektów oraz kampanie marketingowe z wysyłkami pocztowymi na poziomie 1 mln szt. rocznie, a także implementację zaawansowanego systemu CRM i systemów reportingu.

  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego oraz podyplomowych studiów na kierunku Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczyła w międzynarodowych specjalistycznych w szkoleniach.

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów Balanced Scorecard i MBO (zarządzania przez cele).

 • Projekty doradcze

  Posiada bogate doświadczenie praktyczne prowadząc jako menedżer operacyjny projekty doradcze w zakresie budowy i wdrożenia strategii oraz systemów Balanced Scorecard, m.in. w spółkach: Ambra, Pafana, Maskpol, PCM, PCO – Przemysłowym Centrum Optyki. Brała udział w projektach doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju oraz implementacji systemów zarządzania przez cele strategiczne, m.in. w: ECO – Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, EGIS Polska, Kross, Lumel, Ortis, Rockwool Polska, Work Service oraz w dwóch spółkach hotelarskich.

  Współpracowała przy wdrożeniu systemów zarządzania przez cele (MBO) w firmach Ciech, Exatel, Kolbud, OLPP (Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych), Poznańskiej Hodowli Roślin oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” oraz pracowała nad projektami struktur organizacyjnych obszarów sprzedaży i marketingu, segmentacji rynku, strategii rozwoju relacji z kluczowymi klientami oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw.

  Z jej doświadczeń trenerskich skorzystało ponad 300 top managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

 • Prowadzenie szkoleń

  We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pt.:

  • „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”.
  • „Jak zbudować strategię działu i Action Plan? Kaskadowanie celów i KPI”.
 • Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji.

 • Wyróżnienia i publikacje

  • „Jak zbudować system motywacyjny, aby faktycznie motywował do zwiększania wartości przedsiębiorstwa w długiej perspektywie?”
  • „Wnioski wynikające z integracji nadzorów nad rynkiem finansowym, z uwzględnieniem implikacji dla Polski” (Praca opublikowana w zeszytach naukowych Kolegium Zarządzania i Finansów)