Genialni Wizjonerzy

1. Robert Owen (1771 – 1858)

Twórca największych zakładów włókienniczych New Lanark cotton mills w Anglii, prekursor polityki socjalnej, który starał się zlikwidować nędzę robotniczą w trakcie rewolucji przemysłowej.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Lepsze warunki pracy przywiązują i motywują pracowników.
 • Edukacja i szkolenia zwiększają jednocześnie i jakość pracy i jej wydajność.

2. Henry Ford (1863 – 1947)

Miał rewolucyjną ideę – samochód dla wszystkich.

Mawiał, że „w biznesie zysk nie powinien być jedynym celem”.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Masowa produkcja, zmniejszając koszty, pozwala zmniejszać ceny.
 • Cześć zysku służy zwiększeniu pensji.
 • Małe oszczędności w dużej skali tworzą duże sumy.

3. Henry Luce (1898 – 1967)

Ojciec magazynów prasowych: Time, Life, Fortune.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Każdy pomysł lub pełna informacja może być dyskutowany i zamieszczony na niecałej stronie.
 • Czasami potrzeba wiele lat żeby nowy produkt był rentowny.

4. William Allen (1900 – 1985)

Szef Boeinga, który w efekcie szalonego zakładu, zdemokratyzował transport powietrzny i zapoczątkował erę jet’ów.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Trzeba odrzucić a priori argument „to jest niemożliwe do zrealizowania”.
 • Refleksja nad dalszą przyszłością przynosi czasami natychmiastowe innowacje.

5. Walt Disney (1901 – 1966)

Twórca imperium Walt Disney. Stworzony przez niego świat zachwyca do dzisiaj miliardy dzieci. Mawiał: „Jeżeli o czymś marzycie, to możecie to zrealizować. Dla mnie wszystko się zaczęło od marzenia o myszce”.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Po wyciągnięciu wniosków ze swojej porażki musisz podejmować ponownie ryzyko.
 • W przedsiębiorstwie kreatywnym wszyscy jego pracownicy muszą być kreatywni.
 • Dobrze spisany kontrakt jest więcej wart niż zwykły uścisk dłoni.

6. Yvon  Chouinard (1938 – )

Pionier przedsiębiorstwa etycznego i ekologicznego Patagonia.

Przekazuje 1% przychodów ze sprzedaży swojego przedsiębiorstwa różnym stowarzyszeniom ochrony środowiska.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Motywacja pracowników jest więcej warta niż ich wygląd i styl życia.
 • Wartość produktu u jego odbiorców wpływa na styl jego produkcji.

7. Muhammad Yunus (1949 – )

Twórca Grameen Banku i bankier biednych. Twórca mini kredytów oferowanych konsumentom przez bank, którego był prezesem do maja 2011 r.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Mikro kredyty są dobrym narzędziem do zlikwidowania biedy.
 • Biznes socjalny jest formą mecenatu, która trzeba rozwijać.

8. Jeff Bezos (1964 – )

Twórca i lider internetowego handlu. W 1995 roku założył Amazon.com.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytanie, czy wpłynie ona na poprawę usług dla konsumenta.
 • Lepiej nie ufać do końca swoim przeczuciom, a bardziej przyglądać się cyfrom i informacjom

9. Jack Ma (1964 – )

Stworzył stronę internetową Alibaba.com, która otwiera światowe rynki małym i średnim przedsiębiorstwom. Mawiał: „Jeśli eBay jest rekinem w oceanie, to my jesteśmy krokodylami w rzece Yang-Tse”.

Nauki płynące z jego sukcesów:

 • Internet pozwala konkurować małym i średnim przedsiębiorstwom z dużymi grupami.
 • Strategię handlową powinno się adoptować do specyfiki każdego kraju.
 • Usługi dla przedsiębiorstw są jednym z bardziej obiecujących rynków w handlu internetowym.