Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Strategia

Strategiczne zarządzanie HR – jak zapewnić trwałą konkurencyjność przedsiębiorstwa?

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Jolanta Żurkowska
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
156
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Poznanie nowych trendów w zarządzaniu HR i nowej roli HR w budowie konkurencyjności przedsiębiorstw.
Określenie oczekiwań zarządów i kadry zarządzającej od strategicznego HR.
Poznanie wskaźników zarządzania zasobami ludzkimi.
Nabycie umiejętności doboru KPI do oceny skuteczności działań HR-owych.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski, unikatowy na rynku szkoleniowym program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw, w tym strategii HR-owych.
 • Program opracowany z myślą o zarządach i reprezentantach najwyższej kadry zarządzającej, którzy myślą o zwiększeniu wydajności pracy, kompetencji i zaangażowania kadry.
 • Przegląd wybranych zagadnień z zakresu strategicznego HR, stanowiący niezbędne kompendium wiedzy dla zarządów firm w zakresie kształtowania długoterminowych strategii HR-owych, powiązanych ze strategią firmy.
 • Praktyczny charakter zajęć, prezentacja narzędzi na podstawie „case study” – ćwiczenia, formatki, narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, strategii, rozwoju, produkcji, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk.

Uwaga: Rekomendowany jest jednoczesny udział prezesów zarządów i dyrektorów HR.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do opracowania i wdrożenia strategii personalnej, która zapewni długofalową konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Znał nowe trendy w zarządzaniu i nowy model zarządzania HR.
 2. Potrafił wyliczyć wpływ działań HR na poprawę wyników finansowych firmy.
 3. Potrafił wyznaczyć cele w obszarze HR i opracować strategię HR wspierającą strategię biznesową firmy.
 4. Potrafił dobrać właściwe KPI do celów strategicznych w obszarze HR.
 5. Potrafił dobrać Inicjatywy strategiczne w obszarze HR budujące trwałą konkurencyjność firmy.
 6. Znał wybrane narzędzia wspierające realizacje strategicznych Inicjatyw HR-owych i potrafił je wykorzystać w praktyce.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie strategicznego zarządzania HR.

11.07.2024
Dzień 1
11.07.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników, test wprowadzający.
 2. Światowe trendy w obszarach HR. Co mogą zaoferować eksperci HR swoim organizacjom?
  2.1. Tradycyjny a nowoczesny model HR. Czym się różnią?
  2.2. Rola HR w organizacji z perspektywy zarządu i kadry menedżerskiej. Kim jest HR business partner? – Badania, Dyskusja moderowana
 3. Strategia biznesowa przedsiębiorstwa a strategia HR. Jak je powiązać?
  3.1. Wartość przedsiębiorstwa a wartość kapitału ludzkiego firmy.
  3.2. Jakie cele strategiczne należy stawiać w obszarze kapitału ludzkiego, aby wzmacniać konkurencyjność firmy?
  3.3. Jak zaprezentować strategię HR jako składnik strategii firmy? Budowa map strategicznych HR.
  3.4. Jak powiązać działania w obszarze HR z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa – budowa łańcuchów przyczynowo-skutkowych. – Case study
 4. HR Scorecard – narzędzie monitoringu strategii HR firmy.
  4.1. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w zarządzaniu kapitałem ludzkim i ich analiza.
  4.2. Obiektywne badania pracowników i KPI.
  4.3. Finansowe pomiary efektywności kapitału ludzkiego (Human Capital ROI). – Case study
 5. HR – cost center czy profit center?
  5.1. Pracownik – koszt czy inwestycja: analiza rentowności pracy.
  5.2 Koszty zaniechania rozwoju zasobów ludzkich przez pryzmat konkurencyjności firmy. – Ćwiczenia, Dyskusja moderowana
 6. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
12.07.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Strategia HR jako zbiór projektów strategicznych wspierających cele biznesowe firmy.
 3. Kultura przedsiębiorstwa. Jak budować organizację opartą na wartościach?
  3.1. Które kultury organizacyjne sprzyjają koncentracji na celach strategicznych?
  3.2. Modele kultur organizacyjnych a wyniki przedsiębiorstw. Które kultury wzmacniają długofalową konkurencyjność przedsiębiorstwa?
  3.3. Jak skutecznie wdrażać misję, wizję i wartości oraz budować organizację opartą na wartościach? Przegląd innowacyjnych narzędzi. – Ćwiczenie
 4. Rozwój strategicznych kompetencji. Jakich kompetencji będziemy potrzebować, aby zrealizować naszą wizję?
  4.1. Identyfikacja strategicznych kompetencji w oparciu o „Macierz Kompetencji” i modele kompetencyjne.
  4.2. Jak powiązać cele strategiczne firmy z modelem kompetencyjnym i odpowiednim zestawem kompetencji?
  4.3. „Macierz Kompetencji” – narzędzie do identyfikacji wąskich gardeł kompetencyjnych oraz tworzenia planów rozwojowych pracowników.
  4.4. Kiedy i dla kogo budować strategiczne ścieżki kariery? Jak zarządzać talentami? Jak unikać błędów w zarządzaniu talentami oraz unikać pułapek ścieżek kariery?
  4.5. Kiedy i jak należy zwalniać pracowników? Trudne, ale konieczne rozstania. – Ćwiczenia
 5. Rekrutacje, awanse, sukcesje. Ile kosztują nietrafione rekrutacje i awanse?
  5.1. Rekrutacja jako najważniejszy proces pozyskania zasobów ludzkich.
  5.2. Jak ograniczyć koszty złych rekrutacji i awansów?
  5.3. Onboarding – jak skutecznie wdrożyć kandydata do firmy i nie utracić już wdrożonego pracownika? – Ćwiczenia
 6. Zaangażowanie pracowników jako strategiczny czynnik sukcesu organizacji. Jak utrzymać zaangażowanie menedżerów i pracowników w długim okresie?
  6.1. Motywacja a zaangażowanie. Czym się różnią?
  6.2. Jakie są główne motywatory pracowników pokoleń X, Y i Z?
  6.3. Jak budować innowacyjne i skuteczne systemy motywacyjne? – Ćwiczenie
 7. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Małgorzata Żurawska

Trenerka FIG Polska, z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarach HR. Specjalizuje się w budowaniu strategii personalnej, programach rozwojowych i motywacyjnych, ocenach rocznych, komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu wynagrodzeniami i systemem benefitów.

Ekspertka z praktycznym podejściem w zakresie doboru KPI do oceny skuteczności działań HR. Promotorka dialogu pomiędzy Biznesem & HR w organizacji. Ekspertka w zakresie systemu Zarządzania przez cele (ZPC, MBO), wspiera firmy w szybkim i intuicyjnym przeprowadzeniu procesu wyznaczania celów oraz ich bieżącego kaskadowania i monitorowania.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu zarządom firm międzynarodowych w budowaniu marki pracodawcy, w zarządzaniu różnorodnością oraz modelowaniu pożądanej kultury organizacyjnej, w tym także budowaniu kultury organizacyjnej po przejęciach i fuzjach. Setki przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, w tym także jako certyfikowany Assessor AC/DC. Doświadczona we wdrażaniu i certyfikacji standardu SA8000 (Social Accountability).

Od 10 lat działa w sektorze produkcyjnym jako HR Manager stawiając czoła standardom: ISO, BRC, QRM, Lean Manufacturing. Obecnie odpowiada za budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w roli Regional HR Manager Poland w Viskase Polska.

Wykładowca i trener na studiach MBA „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” na WSH. Wewnętrzny trener w organizacji, prowadzi projekty rozwojowe kadry średniego szczebla. Prowadziła warsztaty z „Nowoczesnych narzędzi HR” wykorzystywanych w rekrutacjach dla Katowickiego WUP’u.

Absolwentka MBA Oxford Brookes University. Ukończyła Excellence in HR Management Certified International Human Resource Manager (CICHRM©) oraz Certified International Professional Trainer® (CIPT®).

Inicjatorka cyklicznych spotkań HR Managerów z LSSE. Partner merytoryczny w projekcie powstania raportu płacowego z regionu LSSE, rozbudowanego o wskaźniki absencji i fluktuacji. Pomysłodawczyni i wykonawca projektu powstania klasy zawodowej o profilu operator tworzyw sztucznych przy współpracy z Zespołem Szkoła Nr 1 w Lubinie.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi m.in. szkolenia „Strategiczne zarządzanie HR. Jak zapewnić trwałą konkurencyjność przedsiębiorstwa?”.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
11.07.2024
(2 dni)
Cena netto:
4650 zł
Miejsce szkolenia:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram