Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Finanse

Jak pilotować firmę w oparciu o wybrane wskaźniki? Analiza i diagnoza finansowa przedsiębiorstwa

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
769
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Poznanie metod analizy fundamentalnej i diagnostyki przedsiębiorstw na podstawie skorygowanych sprawozdań finansowych i danych niefinansowych.
Opanowanie sposobów właściwego doboru wskaźników finansowych i ich interpretacji.
Zdobycie umiejętności zarządzania w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
 • Program dostosowany do potrzeb zarządów i decydentów, ukierunkowany na zdobycie umiejętności samodzielnej diagnozy kondycji swojej firmy, konkurenta, klienta.
 • Seminarium prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. analizy i diagnozy
  sytuacji finansowej firmy za pomocą wskaźników będących podstawą rekomendacji działań
  naprawczych.
 • Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego
  wykorzystania we własnej organizacji.
 • Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
 • Każdy Uczestnik otrzymuje model piramidy Du Ponta w Excelu!
 • Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym
  doświadczeniu w zarządzaniu finansami.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą
  w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy ds. ryzyka, windykacji, sprzedaży, budżetu, kierownicy działów analiz, główni księgowi, analitycy i doradcy finansowi.

Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do przygotowania analiz finansowych na podstawie wybranych danych i wskaźników, wyciąganie wniosków z analiz oraz ich wykorzystania w procesie zarządzania organizacją.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Potrafił przeprowadzić analizę finansową i diagnozę firmy na podstawie skorygowanych sprawozdań finansowych i danych niefinansowych
 2. Potrafił dokonać wyboru wskaźników finansowych pod kątem wybranego celu analizy i prawidłowo je interpretować
 3. Potrafił podejmować decyzje zarządcze na podstawie wskaźników finansowych
 4. Rozumiał zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi i potrafił je wykorzystywać do podejmowania decyzji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa.

24.04.2024
Dzień 1
24.04.2024
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Metody i narzędzia analiz, interpretacja wskaźników
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Główne wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku. Cele finansowe firmy i oczekiwania
  właścicieli/ akcjonariuszy. – Dyskusja
 3. W jaki sposób wykorzystać narzędzia analizy finansowej do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem?
  Skuteczne metody i techniki analiz finansowych.
 4. Które wskaźniki należy analizować w zależności od celów analizy i specyfiki przedsiębiorstwa?
  4.1. Wybór wskaźników w oparciu o model Du Ponta.
  4.2. Poszerzenie spectrum wskaźników w zależności od potrzeb zarządczych. – Dyskusja
 5. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jako uprzywilejowane narzędzia oceny standingu
  finansowego firmy.
  5.1. W jaki sposób wykorzystać dokumenty księgowe do budowy narzędzi analitycznych? – Dyskusja
 6. Jak skorygować rachunek zysków i strat na potrzeby analizy finansowej?
  6.1.  Główne korekty w analitycznym rachunku zysków i strat. – Ćwiczenie
 7. Czy branża i konkurenci stanowią dobry punkt odniesienia do oceny finansowej firmy? Benchmarking jako źródło referencji diagnozy finansowej. – Ćwiczenie
 8. Jak interpretować wskaźniki zbudowane na bazie analitycznego rachunku zysków i strat i jak je wykorzystać w decyzjach zarządczych?
  8.1. Jak ocenić rentowność sprzedaży z uwzględnieniem analizy struktury przychodów w podziale na produkty i klientów? – Dyskusja
  8.2. Jak zwiększyć elastyczność kosztową i poprawić wyniki? Mechanizm dźwigni operacyjnej.
  8.3. O czym informuje nas poziom samofinansowania firmy? – Przykład
 9. Czym jest bilans finansowy i jak go skonstruować na bazie bilansu księgowego? Co to jest kapitał obrotowy i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy?
 10. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
24.04.2024
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Interpretacja wskaźników, diagnoza, modele symulacyjne
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak interpretować wskaźniki wyznaczone w oparciu o dane z bilansu finansowego i jak na ich bazie zarządzać?
  2.1. Jak utrzymać optymalną strukturę aktywów? Ocena wskaźników struktury aktywów. – Ćwiczenie
  2.2. Jak osiągnąć optymalną strukturę kapitałów? Ocena wskaźników struktury źródeł finansowania. – Ćwiczenie
  2.3. Jak ocenić płynność finansową (statyczną) na podstawie bilansu finansowego? – Ćwiczenie
  2.4. Ocena efektywności zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami. Cykl a rotacja – wskaźniki. – Ćwiczenie
  2.5. Jak analizować i interpretować wskaźniki rentowności aktywów, kapitałów własnych, inwestycji (ROA, ROE, ROI)? – Ćwiczenie
  2.6. Mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko nadmiernego zadłużenia (efekt maczugi finansowej). – Przykład
 3. Badanie płynności finansowej w ujęciu dynamicznym. Rachunek przepływów pieniężnych. – Ćwiczenie
 4. Jak ocenić przedsiębiorstwo i jego kontrahentów na podstawie niepełnych danych finansowych i niefinansowych? – Ćwiczenie
 5. Wartość księgowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego. – Dyskusja
 6. Jak analizować wskaźniki wartości firmy w długim okresie?
  6.1. Co to jest zysk ekonomiczny? – Ćwiczenie
  6.2. Jakie czynniki wpływają na ekonomiczną wartość firmy? – Dyskusja
 7. Interpretacja zbioru wskaźników w celu kompleksowej oceny i diagnozy firmy jako podstawy podejmowania decyzji zarządczych. – Dyskusja
 8. Czy możliwe jest testowanie decyzji zarządczych w oparciu o wskaźnikowe modele symulacyjne? – Ćwiczenie
 9. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Andrzej Staniszewski

Trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z wyceną spółek, analizą finansową i oceną projektów inwestycyjnych oraz realizacją projektów dez/inwestycji kapitałowych (fuzji i przejęć – M&A). Posiada 17 lat doświadczenia.

Projekty doradcze

Doświadczenie zdobył uczestnicząc w realizacji projektów kapitałowych realizowanych w ramach Grupy ORLEN w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz projektów restrukturyzacyjnych dotyczących m.in.: AB Mazeikiu Nafta, Anwil, Basell ORLEN Polyolefins, Benzina, EkoNaft, IKS Solino, ORLEN Automatyka, ORLEN Capital, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Budonaft, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Prewencja, ORLEN Projekt, Platinum OIL, Poilen, Rafineria Trzebinia, ORLEN Transport i wielu innych.

Prowadzenie szkoleń

Posiada doświadczenia trenerskie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i zajęć. Z jego doświadczeń korzystała w trakcie seminariów kadra menedżerska m.in. takich firm, jak: Accenture, BAA Polska, Bank Millenium, CDM Pekao, Deutsche Bank PBC, Energetyka, ESRI Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Novo Nordisk, PGE Energia Odnawialna, PKP, Plejada TFI, Private Wealth Consulting, Rank Progress, Shell, Bank Societe Generale, Synergies, Tauron Dystrybucja, X Trade Brokers, ZPUE.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Kierownik Projektu w Dziale Analiz Projektów Inwestycyjnych i Rozwojowych w Obszarze Kontrolingu Biznesowego PKN ORLEN. Członek rad nadzorczych w spółkach Grupy ORLEN. Łączy praktykę biznesową z działalnością szkoleniową – dydaktyczną.
W latach 2006-2016 pełnił stanowisko Analityka, następnie Starszego Analityka w Biurze Inwestycji Kapitałowych PKN ORLEN, gdzie był odpowiedzialny za restrukturyzację kapitałową Grupy ORLEN (transakcje typu sell-side i buy-side, wykupy wspólników/ akcjonariuszy mniejszościowych, połączenia spółek w oparciu o KSH, wyceny aktywów kapitałowych, rekomendacje transakcyjne, współpraca z doradcami prawnymi i finansowymi, procesy optymalizacyjne i konsolidacyjne na aktywach i Zorganizowanych Częściach Przedsiębiorstwa etc.)

Absolwent Wydziału Zarządzania, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Studiów Podyplomowych w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych: Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw oraz Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego. Współautor publikacji książkowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw i fuzji i przejęć.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej, m.in. „Fuzje i przejęcia. Strategie szybkiego rozwoju przedsiębiorstw” oraz „Jak pilotować firmę w oparciu o wybrane wskaźniki? Analiza i diagnoza finansowa przedsiębiorstwa.”

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
24.04.2024
(2 dni)
Cena netto:
4350 zł
Miejsce szkolenia:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram