Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Efektywność

Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarządzających

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Anita Pindral
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
758
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Zdobycie praktycznej wiedzy o skutecznych technikach negocjacyjnych i przećwiczenie ich w praktyce.
Poznanie skutecznych metod negocjowania z interesariuszami.
Nabycie umiejętności wywierania wpływu, rozpoznawania, czy jest się obiektem manipulacji oraz przeciwstawiania się próbom manipulacji za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych.
Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników – negocjatorów.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program warsztatu FIG Polska, w odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku, jest ukierunkowany na negocjacje z różnymi grupami interesariuszy, z którymi w codziennej pracy spotykają się zarządy (np. z radami nadzorczymi, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, a także pracownikami).
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce biznesowej.
 • Ponadprzeciętne doświadczenia i osiągnięcia trenerskie dwóch trenerów-praktyków biznesowych prowadzących warsztaty.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele przedsiębiorstw, prezesi zarządów, członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający oraz dyrektorzy poszczególnych pionów finansów, produkcji, zakupów, prawa, logistyki, sprzedaży, marketingu, HR, IT i administracji; kluczowa kadra menedżerska chcąca doskonalić know-how w zakresie skutecznych negocjacji.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników – kadrę zarządzającą do negocjacji w różnych sytuacjach biznesowych takich jak np.: negocjacje kontraktów z partnerami biznesowymi, układów zbiorowych, umów z bankami czy z pracownikami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Znał skuteczne metody negocjowania z różnymi grupami interesariuszy, m.in. – radą nadzorczą, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, pracownikami oraz w sytuacjach szczególnych np. negocjacjach wielostronnych i wielokulturowych.
 2. Znał zasady efektywnego przygotowywania się do procesu negocjacji, aby unikać popełniania błędów.
 3. Posiadał praktyczne umiejętności na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych i przećwiczenie jej w praktyce.
 4. Potrafił rozpoznać, czy jest obiektem manipulacji oraz jak przeciwstawić się próbom manipulacji, za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych.
 5. Potrafił zarządzać konfliktem podczas negocjacji, a także konfliktem powstałym wewnątrz organizacji.
 6. Potrafił zdefiniować preferowany styl negocjowania i określi swoje mocne i słabe strony służące nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie negocjacji biznesowych.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzi jeden trener. Informację o tym kto prowadzi najbliższy termin można uzyskać Biurze FIG Polska

17.09.2024
Dzień 1
17.09.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jakie są skuteczne typy strategii oraz technik i taktyk negocjacyjnych?
  2.1. Wybór strategii negocjacyjnych i zalecane sytuacje ich stosowania w praktyce biznesowej.
  2.2. „12 kluczowych technik negocjacyjnych”. Korzyści i zagrożenia poszczególnych technik i taktyk negocjacyjnych.
  2.2.1. Taktyka dziegciu i miodu
  2.2.2. Na wyczerpanie
  2.2.3. Zmiana biegów
  2.2.4. Trzecia strona
  2.2.5. Szkoda by było
  2.2.6. Granie emocjami
  2.2.7. Skubanie
  2.2.8. Inne
 3. Dobre przygotowanie do negocjacji jako kluczowy czynnik sukcesu udanych negocjacji w biznesie.
  3.1. Czas.
  3.2. Ludzie – zasoby organizacji i strona przeciwna.
  3.3. Relacje – ze stronami.
 4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry negocjator?
  4.1. Gra.
  4.2. Sztuka.
  4.3. Siła – 4 sekundy oraz znaczenie przerw w negocjacjach.
 5. Czy nadaję się na skutecznego negocjatora?
  5.1. Test indywidualnych umiejętności negocjacyjnych. – Ćwiczenie
 6. Jak prowadzić udane negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część I. – Ćwiczenia – warsztaty – scenki
 7. Wywieranie wpływu a manipulacja.
  7.1. Mechanizmy wywierania wpływu.
  7.2. Wywieranie wpływu a manipulacja.
  7.3. „6” kluczowych reguł wywierania wpływu. – Dyskusja moderowana
 8. Techniki, narzędzia oraz metody wywierania wpływu i manipulacji.
  8.1. Zasada autorytetu.
  8.2. Demonstracja.
  8.3. Naśladownictwo.
  8.4. Efekt pierwszeństwa i świeżości. – Ćwiczenie – przykłady
 9. Jak przezwyciężać trudności w negocjacjach?
  9.1. Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
  9.2. Kolejność etapów negocjacji „wymuszających” współpracę.
 10. Negocjacje – moje preferencje. Test: „Mój preferowany styl prowadzenia negocjacji”. – Ćwiczenie
 11. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
18.09.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak prowadzić udane negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część II. – Ćwiczenia – warsztaty – scenki
 3. Jak zarządzać emocjami w negocjacjach?
  3.1. Emocjonalne reakcje – czym się objawiają?
  3.2. Stres – pomaga czy przeszkadza? Jak walczyć ze stresem?
  3.3. Czego się obawiają strony negocjacji? – Ćwiczenie
 4. Komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała w negocjacjach.
  4.1. Poziom treści a poziom relacji.
  4.2. Komunikacja werbalna i pozawerbalna. Jak ją interpretować?
  4.3. Pytania w negocjacjach. – Ćwiczenie
 5. Asertywność w negocjacjach.
  5.1. Co to znaczy asertywne stawianie granic?
  5.2. „Zdarta płyta”.
  5.3. Krytyka ogólna.
  5.4. Zamglenie. – Ćwiczenie
 6. Negocjacje – sytuacje szczególne. – Ćwiczenie – Negocjacje wielostronne
  6.1. Etapy i ich zawartość w negocjacjach wielostronnych.
  6.2. Procedura prowadzenia negocjacji wielostronnych. – Ćwiczenie – Negocjacje transgraniczne
  6.3. Różnice w negocjacjach lokalnych i transgranicznych. Kontekst otoczenia i kontekst bezpośredni.
  6.4. Wymiary kulturowe – ranking krajów.
  6.5. Oddziaływanie kulturowe na czynniki negocjacji. Wnioski i dyskusja – co mogę przenieść do własnej firmy?
 7. Kłamstwo w negocjacjach.
  7.1. Funkcja kłamstwa / blefu w negocjacjach. – Ćwiczenie
  7.2. Metody rozpoznawania kłamstwa agentów CIA.
  7.3. Kłamliwe zachowania – oznaki kłamstwa.
  7.4. Analiza rozmowy dziennikarki z kongresmenem.
  7.5. Stworzenie katalogu pytań kontrolnych do wykorzystania w trakcie negocjacji. – Ćwiczenie
  7.6. Skąd możemy mieć pewność, że oponent mija się z prawdą? – Wnioski i dyskusja
 8. Dekalog „mistrza negocjacji”. – Warsztat
  8.1. Co mogę przenieść do własnej firmy? – Wnioski i dyskusja
 9. Jak prowadzić negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część III – warsztaty podsumowujące i wykorzystujące elementy wywierania wpływu. – Ćwiczenia i scenki z kamerą (udział w scenkach jest fakultatywny)
 10. Podsumowanie zajęć.
 11. Opcjonalnie: Wypełnienie Indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (wydruki dostarczone uczestnikom).
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Zbigniew Turliński

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska w zakresie budowy i wdrażania strategii sprzedaży, optymalizacji procesów sprzedaży i marketingu, projektowania struktur handlowych i organizacji działów sprzedaży.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach dla wielu polskich oraz międzynarodowych korporacji, takich jak: British American Tobacco Polska (BAT), CEDC International (grupa Bols), Lyreco Polska oraz Avon Cosmetics.

Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty, pracuje jako Coach Sprzedaży przygotowując zespoły handlowe do wdrożenia strategii rynkowej.

Ukończył Akademię Trenerów Sprzedaży. Akredytowany trener metodyki Insights Discovery, a także posiadacz Certyfikatu Prince2 Foundation. Certyfikowany trener FRIS® i Extended Disc.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
17.09.2024
(2 dni)
Cena netto:
4250 zł
Promocja:
10% rabatu do 17.07.2024
Miejsce szkolenia:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram