Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Finanse

Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 1 – Jak poprawić wyniki finansowe firmy?

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Jolanta Żurkowska
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
2809
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Opanowanie wiedzy finansowej niezbędnej na każdym stanowisku menedżerskim, umożliwiającej swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych.
Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.
Poznanie głównych wskaźników oceny sytuacji finansowej firmy.
Poznanie wpływu decyzji operacyjnych na ogólną sytuację i wynik finansowy firmy.
Opanowanie języka, który pozwoli na sprawne porozumiewanie się z bankami, instytucjami finansowymi oraz z finansistami.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany na bazie programów zachodnich szkół biznesowych.
 • Od ponad dwóch dekad uznawany w Polsce za jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania finansami dla niefinansistów.
 • Program prezentuje kompendium wiedzy z zakresu zarzadzania finansami i jest dedykowany dla kadry menedżerskiej i niefinansistów.
 • Przyjazna formuła zajęć: dydaktyka dostosowana do modelu szkolenia kadry menedżerskiej i osób dorosłych.
 • Pozwala przekonać się, że finanse można zrozumieć, a także mówić o nich prosto i zrozumiale.
 • Zajęcia mają interaktywny, warsztatowy charakter (liczne ćwiczenia, interpretacje prawdziwych dokumentów finansowych i wskaźników analitycznych), mocno odbiegający od akademickich metod dydaktycznych.
 • Logiczna i uporządkowana struktura zajęć. Program realizowany od podstaw.
 • To najlepszy sposób, by przełamać swoje „obawy” przed finansami i zyskać komfort bycia partnerem w dyskusjach o finansach.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy,dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów:sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, strategii, relacji inwestorskich, rozwoju, R&D, produkcji, IT, personalnych, HR, komunikacji, działów prawnych; dyrektorzy linii biznesowych, szefowie projektów.

Program pierwszego wyboru dla zarządzających z wykształceniem technicznym, humanistycznym, medycznym etc.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego odczytywania dokumentacji finansowej i wyciągania odpowiednich wniosków, a także poznanie wpływu różnych decyzji na wyniki finansowe firmy.
Po ukończeniu szkolenia (część I) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Posiadał wiedzę finansową niezbędną na każdym stanowisku menedżerskim;
 2. Rozumiał funkcjonowanie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych;
 3. Znał dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego.
 4. Potrafił przeprowadzić analizę finansową firmy w oparciu o główne wskaźniki finansowe
 5. Wiedział jaki jest wpływ decyzji operacyjnych na ogólną sytuację finansową firmy;
 6. Mógł swobodnie komunikować się z bankami, instytucjami finansowymi oraz finansistami, dzięki opanowaniu języka finansistów.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie podstaw finansów.

03.09.2024
Dzień 1
03.09.2024
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Podstawowe pojęcia i zasady. Jak czytać sprawozdania finansowe?
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czy możliwe jest dla niefinansisty zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych?
  • Co to jest bilans i czym się różni od rachunku zysków i strat?
  • Czym są przychody a czym wpływy z gotówki? Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami?Ćwiczenia
  • Co to jest wynik finansowy i czym się różni od cash flow?
 1. Jakich informacji dostarcza nam Rachunek Zysków i Strat?
 2. Czym się różni RZiS w układzie rodzajowym od RZiS w układzie kalkulacyjnym? Czy są inne możliwości przedstawiania wyników? Analiza marż.Ćwiczenie
 1. Które poziomy wyników finansowych są istotne przy ocenie firmy, a które fałszują jej obraz?
 2. Jak analizować marżę na różnych poziomach?Ćwiczenie
 1. Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem?Ćwiczenie
 1. Czym się różni EBITDA od EBIT?Ćwiczenie
 1. Jakie elementy mają rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe firmy? Jak specyfika branżowa wpływa na analizę wyników finansowych firm?
 2. Czy terminy płatności mają wpływ na wynik? Czy zaliczki poprawiają wynik? A może płynność?
 3. Dlaczego koszty muszą być współmierne do przychodów?
 4. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
04.09.2024
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Bilans i zarządzanie kapitałem obrotowym. Analiza wskaźnikowa cz.1
 1. Powtórzenie zagadnień z drugiego dnia seminarium i test wiedzy nr 2 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Jak oszacować różne ryzyka występujące w firmie i jaki jest ich wpływ na sytuację finansową firmy? Dlaczego trzeba tworzyć rezerwy?Ćwiczenie
 1. Co zrobić, aby utrzymywać równowagę finansową firmy? Rola kapitału obrotowego.Ćwiczenie
 1. Jak określić potrzeby kapitałowe firmy? Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.Ćwiczenie
 1. Jak wzrost zapasów, należności od odbiorców i zobowiązań wpływa na płynność finansową i wyniki firmy? Co oznaczają wskaźniki zapasów, należności i zobowiązań wyrażone w dniach sprzedaży (days of sales, DSO, DPO)?Ćwiczenie
 1. Jak zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i kto ma realny wpływ na ich zmniejszenie?Ćwiczenie
 1. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników. Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  • Analiza rentowności – jak interpretować wskaźniki rentowności: ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI?
  • Jak analizować związki między wskaźnikami – model Piramidy Du Ponta.
  • Jak poprawić rentowność kapitału wykorzystując dźwignię finansową? Dlaczego należy korzystać z kapitałów obcych? Jakie są granice zadłużenia? A co z ryzykiem?
  • Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ocenie rentowności?
  • Analiza płynności – jak ocenić zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań?
  • Czym jest płynność finansowa, a czym są wskaźniki płynności?
  • Analiza efektywności zarządzania – jak mierzyć efektywność zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy? Rotacja zapasów, należności, zobowiązań. Ćwiczenie
 1. Podsumowanie dnia.
Dzień 3
05.09.2024
9.00 - 16.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
Tematyka:
Podstawy oceny firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy)
 1. Powtórzenie zagadnień z drugiego dnia seminarium i test wiedzy nr 3 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy). Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  • Analiza zadłużenia – analiza zdolności do spłaty zobowiązań i struktury finansowania. Jaka powinna być struktura majątku i źródeł finansowania? Złote zasady równowagi bilansowej.
 3. Jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności (BEP)?
  • Koszty stałe a koszty zmienne.
  • Ile trzeba sprzedać, żeby osiągnąć oczekiwany wynik?Ćwiczenia
 1. Case Study podsumowujący materiał omówiony podczas całego seminarium (czas trwania: 2,5 h).
 2. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, rachunkowością zarządczą, wyceną przedsiębiorstw, zarządzaniem finansami oraz budową wartości firmy.

Posiada bogate doświadczenia doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów.

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego (ALK).

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Projekty doradcze

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów. Z jego usług korzystały m.in. 4FUNTV, AdAction, Afilo, ASCO, AMC, Corenet, EuroLot, Eurotruck, IDM, Inoxa, Instytut Rozwoju Biznesu, Mazowiecka Agencja Rozwoju, Media Express, POL-MOT Warfama, Rebel-tv, Resover, RMF Scena, Super Media Holding, Supermedia Interactive, Tamark, Target, TBM Snacks, VGC, WKRA oraz wiele innych firm.

Prowadzenie szkoleń

Posiada bogate doświadczenia trenerskie realizując łącznie ponad 300 dni szkoleniowych. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, Jeronimo Martins Polska, Orange, PGNIG, PKO BP, PZL Mielec, Raiffeisen Leasing, Union Investment TFI.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie  wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych”.

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie specjalizacja rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
03.09.2024
(3 dni)
Cena netto:
5350 zł
Promocja:
10% rabatu do 3.07.2024
Miejsce szkolenia:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram