Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Strategia

Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Jolanta Żurkowska
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
707
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Poznanie korzyści płynących z systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Opanowanie metodyki budowy modelu tworzenia wartości firmy.
Poznanie głównych miar wartości firmy, ich interpretacji oraz ich zastosowania w procesie zarządzania (EVA, MVA, SV i SVA).
Poznanie zastosowania modelu EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Rzadko dostępne seminarium poświęcone koncepcji zarządzania wartością firmy (VBM) oraz wskaźnikowi EVA mierzącemu postęp w procesie tworzenia/niszczenia wartości firmy.
 • Inspirujące podejście do zarządzania strategicznego pod kątem trwałej kreacji wartości przedsiębiorstwa (drivery wartości).
 • Niezbędne kompendium dla właścicieli i zarządów, których dokonania mierzone są wartością przedsiębiorstw.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenera – praktyka biznesu, posiadającego bogate doświadczenia w zakresie budowy strategii z wykorzystaniem modelu VBM.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, relacji inwestorskich, komunikacji, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, zarządzający ryzykiem (uwaga: wymagana znajomość podstaw finansów).

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarzadzania wartością przedsiębiorstwa w oparciu o koncepcję EVA (Economic Value Added).

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił m.in.:

 1. Obiektywnie ocenić wyniki finansowe firmy.
 2. Identyfikować czynniki kreacji wartości firmy i ocenić ich wpływ na jej wartość.
 3. Mierzyć czy strategia buduje wartość firmy czy ją niszczy przy wykorzystaniu modeli EVA, MVA i DCF.
 4. Interpretować mierniki wartości firmy i podejmować w oparciu o nie decyzje zarządcze
 5. Zastosować model EVA w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.
 6. Opracować system zarządzania wartością firmy.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania wartością firmy.

05.11.2024
Dzień 1
05.11.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Korzyści z zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jak zwiększyć atrakcyjność firmy w oczach właścicieli i zapewnić rozwój firmy? Koncepcja i składowe systemu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 3. Wartość księgowa a wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa. Jak identyfikować kluczowe aktywa mające decydujący wpływ na wycenę przedsiębiorstwa? – Ćwiczenie
 4. Jak budować zaufanie z inwestorami gwarantując stabilność akcjonariatu? Oczekiwania inwestorów i ich ocena atrakcyjności biznesu.
  4.1. Jak definiują zyski i kapitał zainwestowany zarząd i inwestorzy? – Dyskusja moderowana
 5. Dlaczego tradycyjne metody i wskaźniki oceny wyników przedsiębiorstwa nie dają wiarygodnego obrazu sytuacji ekonomicznej firmy?
  5.1. Przegląd słabości głównych księgowych mierników oceny wyników. – Ćwiczenie
 6. Czy EVA (Economic Value Added) może być alternatywnym narzędziem oceny wyników finansowych?
  6.1. Założenia koncepcji EVA.
  6.2. Czym różni się EVA od zysku księgowego? Model kalkulacji EVA.
  6.3. Dlaczego należy korygować dane księgowe celem obliczenia zysku ekonomicznego? – Case study
 7. Jakie czynniki decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa? Strategia firmy a czynniki kreacji wartości.
  7.1. Identyfikacja finansowych i niefinansowych driverów wartości w oparciu o model EVA. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
06.11.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Pomiar wartości dodanej przedsiębiorstwa
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Strategia firmy a czynniki kreacji wartości cd.
  2.1. Jak powiązać drivery wartości z celami strategicznymi?
  2.2. Mapa wartości jako narzędzie poszukiwania kluczowych wskaźników wartości.
  2.3. Identyfikacja wskaźników – KPI – opisujących czynniki wzrostu wartości firmy.
  2.4. Strategiczne scenariusze zarządzania wartością w finansowym modelu symulacyjnym. – Ćwiczenie
 3. Czy strategia buduje czy niszczy wartość firmy? Budowa modelu tworzenia wartości firmy.
  3.1. Analiza historyczna wartości firmy.
  3.2. Analiza benchmarkingowa.
  3.3. Diagnoza procesu zarządzania wartością. – Przykład spółki giełdowej
 4. Jak mierzyć zmiany wartości przedsiębiorstwa w optyce krótko- i długoterminowej? Główne metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa i ich zastosowania. – Przykłady
 5. Wycena firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na przykładzie spółki giełdowej.
  5.1. Prognozowanie przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych.
  5.2. Jak obliczyć koszt kapitału własnego? Modele CAPM i zdyskontowanych dywidend.
  5.3. Co to jest średnio ważony koszt kapitału (WACC) i jak go zmniejszyć?
  5.4. Co to jest wartość rezydualna spółki (RV) i jak ją wycenić w prognozie?
  5.5. Analiza i interpretacja wskaźników wartości przedsiębiorstwa: SV (Shareholder Value) i SVA (Shareholder Value Added). – Ćwiczenia
 6. Zastosowanie modelu MVA do wyceny przedsiębiorstwa.
  6.1. Co to jest Market Value Added (MVA) przedsiębiorstwa?
  6.2. Interpretacja wyników wyceny i porównanie metod: MVA i DCF. – Ćwiczenie
 7. EVA – nie tylko teoretyczna, ale i praktyczna. „12” zastosowań modelu EVA w różnych sytuacjach decyzyjnych:
  7.1. Kaskadowanie odpowiedzialności na ośrodki decyzyjne. – Przykład
  7.2. Ocena projektów inwestycyjnych. – Ćwiczenie
  7.3. EVA jako narzędzie motywacji menedżerów. – Przykłady
 8. Jak wdrożyć strategię wzrostu wartości firmy w oparciu o system Balanced Scorecard?
 9. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Bartłomiej Cegłowski

Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną projektów inwestycyjnych, zarządzaniem finansami i zarządzaniem wartością firmy.

Posiada bogate doświadczenia trenerskie m.in. prowadząc szkolenia dla firm takich jak: Auchan, Bank Pocztowy, BEL Polska, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, BOŚ, BMW, Carrefour, Coca-Cola HBC Polska, Commercial Union, DaimlerChrysler, Danks ECDP, Deutsche Bank (ok. 30 dni szkoleń), Dorken, EBUD, Eurotrucks, EMPiK, Energa, Gerling, Man – Star Trucks, Mitsubishi Motors Company, MR Bank, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKO BP (ok. 60 dni), Renault Trucks, Uzdrowisko Lądek-Długopole, Tebodin, Telekomunikacja Polska (ok. 20 dni), Trias, Zachem, Zentiva. W ostatnim okresie prowadził szkolenia wewnętrzne m.in. dla: Grupy Polskie Składy Budowlane S.A., Grupy Lagardere – HDS Polska, Grupy PSA (Peugeot, Citroen), Hochland, Mostostal Zabrze, LUG Light, PGNIG i ZPUE.. Co roku prowadzi również ponad 50 dni szkoleń otwartych.

Przez 15 lat był wiceprezesem zarządu spółki konsultingowej, od dwóch lat jest członkiem rady nadzorczej spółki notowanej na giełdzie. Współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV).

Doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor wielu monografii i publikacji z zakresu analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu oraz oceny opłacalności inwestycji. Ostatnia to wydana przez WN PWN w 2021 roku książka „Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach Arkusz kalkulacyjny w praktyce”.

Jest certyfikowanym trenerem Wealthvox Color Accounting – wyjątkowej metody nauczania finansów, w Polsce dostępnej tylko i wyłącznie w FIG Polska.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi szkolenia otwarte „Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia” oraz zamknięte „Finanse dla menedżerów niefinansistów”.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
05.11.2024
(2 dni)
Cena netto:
5500 zł
Promocja:
10% rabatu do 5.09.2024
Miejsce szkolenia:
Warszawa, Warszawa
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram