Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Strategia

Wdrożenie strategii w oparciu o narzędzia Balanced Scorecard

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Jolanta Żurkowska
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
2156
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Poznanie koncepcji Balanced Scorecard (BSC) i korzyści z jej wykorzystania do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa.
Poznanie procesu budowy strategii i BSC w 6 etapach z uwzględnieniem nowej perspektywy strategicznej ESG.
Opanowanie umiejętności w zakresie ustalania celów strategicznych i wyboru mierników realizacji celów (KPI).
Powiązanie działań (projektów) strategicznych z celami i KPI Spółki.
Przygotowanie do komunikacji strategii: język celów, KPI i projektów.
Opanowanie zasad monitoringu wdrażania strategii z wykorzystaniem kart wyników.

Pełna wersja webinarium „Budowa i wdrożenie strategii w zmiennym otoczeniu” dostępna w zakładce webinary.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Inni mówią o filozofii Balanced Scorecard i metodzie Kaplana i Nortona, my pokazujemy jak tę metodę „krok po kroku” wdrożyć we własnej firmie!
 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się we wdrożeniach Balanced Scorecard do implementacji strategii i systemów poprawy efektywności.
 • Program oparty na doświadczeniach FIG Polska w implementacjach systemów BSC w ponad 150 polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenerów-praktyków biznesu, którzy wspierają właścicieli i zarządy firm we wdrożeniach strategii z wykorzystaniem metodyki Balanced Scorecard.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, R&D, produkcji, sprzedaży, marketingu, logistyki, IT, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, dyrektorzy personalni i HR, menedżerowie zarządzający biurami projektów strategicznych.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wdrożenia systemu zarządzania przez cele strategiczne i KPI wg Balanced Scorecard, jako narzędzia implementacji strategii firmy.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie znał koncepcję i korzyści Balanced Scorecard jako narzędzia wdrożenia strategii i poprawy zarządzania operacyjnego oraz będzie potrafił m.in.:

 1. Zbudować system Balanced Scorecard
 2. Przełożyć strategię na narzędzia Balanced Scorecard (mapa strategii, mapa celów strategicznych, Karta Wyników – KPI, Inicjatywy strategiczne, itd.).
 3. Wybrać i zapisać cele strategiczne finansowe i niefinansowe w czterech perspektywach biznesu.
 4. Dobrać właściwe KPI do celów strategicznych i operacyjnych.
 5. Identyfikować i opisać Inicjatywy strategiczne i przypisać je do celów i KPI’ów.
 6. Kaskadować cele Spółki, KPI oraz Inicjatywy strategiczne w dół organizacji wykorzystując system Balanced Scorecard.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wdrożenia strategii w oparciu o Balanced Scorecard.

08.10.2024
Dzień 1
08.10.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Przełożenie strategii na Balanced Scorecard
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Balanced Scorecard (BSC) i jej wykorzystanie w procesie wdrażania strategii przedsiębiorstwa.
 3. Budowa strategii i Balanced Scorecard w 6 etapach (metoda: „krok po kroku”).
  3.1. Wizja i misja przedsiębiorstwa – punkt wyjścia do budowy strategii wzrostu wartości firmy. – Ćwiczenie
 4. Zasady przekładania strategii na Balanced Scorecard. Dlaczego warto spojrzeć holistycznie na strategię z kilku perspektyw?
 5. Polityka ESG, a długoterminowa strategia biznesowa. Zmieniające się oczekiwania różnych grup interesariuszy w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
 6. Jak przełożyć strategię na cele SMART w pięciu perspektywach działalności. – Case study
  6.1. Które cele finansowe zapewniają wzrost wartości firmy i równowagę pomiędzy strategią wzrostu a strategią efektywności?
  6.2. Jak przełożyć strategię rynkową na cele zgodnie z modelem win-win: satysfakcja klientów i atrakcyjna rentowność dla firmy?
  6.3. Które procesy wewnętrzne decydują o przewagach konkurencyjnych? Wybór celów wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa w oparciu o unikatowy łańcuch wartości firmy.
  6.4. Które czynniki ESG w obszarze ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego kreują wartość i konkurencyjność firmy. Nowa perspektywa strategii zrównoważonego rozwoju w BSC!
  6.5. Ludzie i ich kompetencje jako czynnik sukcesu wdrożenia strategii. Które cele w obszarze HR decydują o wdrożeniu strategii?
 7. Jak zbudować mapę strategii firmy i zbadać spójność wybranych celów?
  7.1. Budowa związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy celami oraz wybór ścieżek strategicznych. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
09.10.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Wdrażanie i monitoring strategii i BSC
 1. Powtórzenie i utrwalenie tematów omawianych pierwszego dnia.
 2. Jak przełożyć strategię firmy na KPI? Zasady doboru KPI realizacji celów strategicznych – budowa Strategicznej Karty Wyników spółki. – Case Study
  2.1. Jak mądrze ograniczyć liczbę mierników? KPI, a mierniki operacyjne.
  2.2. KPI wyprzedzające – czynniki sukcesu realizacji celów a KPI wynikowe – efekty realizacji celów. – Ćwiczenie
  2.3. Jak ustalać wartości wyjściowe i docelowe KPI (targety).
  2.4. Skąd brać dane do ustalania targetów? Źródła wartości KPI.
 3. Jak powiązać działania (projekty) strategiczne z celami i KPI firmy?
  3.1. Projekty strategiczne jako zbiór działań gwarantujących realizację strategii.
  3.2. Zasady selekcji projektów gwarantujących realizację celów organizacji. – Ćwiczenie
  3.3. Zarządzanie projektami strategicznymi – kilka praktycznych zasad.
 4. Komunikacja i edukacja nt. strategii firmy z wykorzystaniem narzędzi Balanced Scorecard.
  4.1. Jak zbudować skuteczny program komunikacji strategii?
  4.2. Jak komunikować strategię na różnych szczeblach organizacji? Wybór narzędzi BSC w komunikacji i informacji zwrotnej. – Przykłady
 5. Monitoring realizacji strategii: weryfikacja stopnia realizacji celów, KPI i projektów strategicznych.
  5.1. Jak nie spuszczać strategii z oka? Zasady dobrego monitoringu strategii.
  5.2. Jak przeprowadzić twórcze przeglądy strategiczne i dostosowywać wdrożenie strategii do zmiennego otoczenia?
  5.3. Przykłady reportingu strategii z wykorzystaniem strategicznej karty wyników.
  5.4. Przykład aplikacji informatycznych do monitoringu strategii. – Przykłady
 6. Jak utrzymać zaangażowanie w realizację strategii?
  6.1. Budowa systemów motywacji finansowej i pozafinansowej do wdrożenia strategii. – Przykłady
 7. Jak unikać błędów we wdrożeniu strategii i Balanced Scorecard. – Dyskusja
 8. Podsumowanie dnia.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów Balanced Scorecard i MBO (zarządzania przez cele).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Posiada bogate doświadczenie praktyczne prowadząc jako menedżer operacyjny projekty doradcze w zakresie budowy i wdrożenia strategii oraz systemów Balanced Scorecard, m.in. w spółkach: Ambra, Pafana, Maskpol, PCM, PCO – Przemysłowym Centrum Optyki. Brała udział w projektach doradczych w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju oraz implementacji systemów zarządzania przez cele strategiczne, m.in. w:
ECO – Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, EGIS Polska, Kross, Lumel, Ortis, Rockwool Polska, Work Service oraz w dwóch spółkach hotelarskich.

Współpracowała przy wdrożeniu systemów zarządzania przez cele (MBO) w firmach Ciech, Exatel, Kolbud, OLPP (Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych), Poznańskiej Hodowli Roślin oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” oraz pracowała nad projektami struktur organizacyjnych obszarów sprzedaży i marketingu, segmentacji rynku, strategii rozwoju relacji z kluczowymi klientami oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw.

Z jej doświadczeń trenerskich skorzystało ponad 300 top managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji.

Piotr Pokrzywa

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska
specjalizujący się w zagadnieniach związanych z budową i wdrożeniem strategii przedsiębiorstw, pozyskaniem inwestorów strategicznych i zarządzaniem finansami. Ekspert metodyk Balanced Scorecard i Value Based Management.

 

 

Obecnie prywatny inwestor i doradca. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie kreowania i implementacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, realizowania projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji firm, zdobyte m.in. w branżach nowych technologii. Były członek zarządu spółki GG Network S.A.; jako współzałożyciel i twórca sukcesów Spółki Gadu-Gadu był odpowiedzialny za rozwój spółki, w tym za wprowadzenie spółki na GPW, które to wydarzenie zostało uznane za debiut roku 2007. Początkowo dyrektor inwestycyjny, a następnie członek zarządu Warsaw Equity Holding, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski kilkudziesięciu aktywów funduszu, wdrażając i nadzorując strategie rozwoju i restrukturyzacyjno – naprawcze. Były dyrektor finansowy w Astra-Zenith.

Posiada wieloletnie doświadczenia trenerskie. Z jego doświadczeń korzystały zarządy i menedżerowie takich spółek jak: Allcon, Apator, Edipresse Polska, Fenice Poland, Goodyear Dunlop Tires, Górażdże Cement, Hachette Livre, Impel Security Polska, Inter Cars, Esilco, Dalkia, Lubella, Opolgraf, Orlen Oil, Osram, PKO Bank Polski, Polkomtel, PZU Życie, Pratt & Whitney, Z.M. Sokołów, Summit Motors Poland, UNIQA, Telefonia Dialog, Telewizja Polsat, Thyssen Krupp Energostal, Vorwerk Polska i wielu innych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) wydziału finanse i bankowość.

We Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pt.: „Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka „krok po kroku””.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
08.10.2024
(2 dni)
Cena netto:
4750 zł
Promocja:
10% rabatu do 8.08.2024
Miejsce szkolenia:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram