Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Finanse

Jak efektywnie zarządzać cash flow i kapitałem obrotowym? Warsztaty dla zarządzających

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
401
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Pogłębienie wiedzy menedżerskiej w zakresie aktywnego zarządzania płynnością finansową, w tym poprawy procesów gospodarowania kapitałem pracującym.
Poznanie skutecznych metod pomiaru i diagnozowania płynności finansowej.
Opanowanie zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością finansową w zależności od modelu biznesowego.
Pogłębienie wiedzy w zakresie inwestowania nadwyżek finansowych.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz programach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.
 • Program opracowany z myślą o zarządach, decydentach i menedżerach najwyższego szczebla, nieposiadających przygotowania z zakresu finansów.
 • Seminarium prezentuje niezbędne kompendium wiedzy nt. zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.
 • Praktyczny charakter zajęć, ćwiczenia, formatki, instrukcje i inne narzędzia do szybkiego wykorzystania we własnej organizacji.
 • Scenariusze ćwiczeń opracowane przez praktyków na bazie realnych sytuacji biznesowych.
 • Możliwość konsultacji zagadnień finansowych z prowadzącym ekspertem-praktykiem o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu finansami.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, produkcji. Kadra menedżerska działów finansowych i księgowych, windykacji, działów analiz i controllingu biznesowego.

Wymagana znajomość finansów w zakresie pierwszej części szkolenia finansów dla niefinansistów.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Posiadał wiedzę w zakresie zarządzania płynnością finansową, w tym poprawy procesów gospodarowania kapitałem pracującym,
 2. Znał metody pomiaru i diagnozowania płynności finansowej,
 3. Stosował techniki analizy, oceny i planowania cash flow,
 4. Potrafił dostosować zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową do modelu biznesowego firmy
 5. Wiedział jak optymalnie inwestować nadwyżki cash flow.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania cash flow i kapitałem obrotowym.

10.09.2024
Dzień 1
10.09.2024
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Diagnoza płynności finansowej dla celów zarządczych
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czym jest płynność finansowa firmy?Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością firmy, a kiedy z jej bankructwem? – Ćwiczenie
 3. Kiedy grozi nam utrata płynności?Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na utratę płynności finansowej. – Ćwiczenia
 4. Jak ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa?Statyczne i dynamiczne metody oceny płynności finansowej.
  4.1. Budowa rachunku przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia).
  4.2. Analiza i ocena płynności finansowej na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.
 5. Czym jest bilans finansowy i jakich informacji nam dostarcza?
  Ćwiczenia
  5.1. Analiza i ocena poziomu kapitału obrotowego (KO).
  5.2. Analiza i ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO).
  5.3. Analiza i ocena płynności netto i zapotrzebowania na kredyt bankowy.
 6. Kiedy problemy z płynnością wynikają ze złej struktury finansowania, a kiedy są wynikiem nieefektywnych procesów
  w organizacji? Analiza i interpretacja wskaźników płynności (liquidity ratios) na bazie bilansu.
  6.1. Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałami.
  6.2. Wskaźniki oceny efektywności zarządzania kapitałem obrotowym: wskaźnik zobowiązań w dniach sprzedaży (DPO); wskaźnik należności w dniach sprzedaży (DSO);wskaźnik zapasów w dniach sprzedaży – zasady i metody zarządzania zapasami.
  6.3. Wskaźniki płynności: CR (curentratio), R (quickratio), wskaźnik płynności natychmiastowej. – Ćwiczenia
 7. W jaki sposób układać nasze relacje z klientami, dostawcami, partnerami, kooperantami, aby zmniejszyć zarządzanie
  zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy?
  7.1. Zasady i metody zarządzania zapasami. – Ćwiczenia
  7.2. Zasady zarządzania należnościami od odbiorców. – Ćwiczenia
  7.3. Zasady zarządzania zobowiązaniami wobec dostawców. – Ćwiczenia
 8. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
11.09.2024
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Zarządzanie kapitałem obrotowym i nadwyżkami finansowymi
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak efektywnie zarządzać kapitałem obrotowym?
  2.1. Jak i kiedy korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania? Zarządzanie niedoborami finansowymi.
  2.2. Kredyt czy leasing? – Ćwiczenie
  2.3. Kiedy powinniśmy korzystać z factoringu, cesji wierzytelności czy też outsourcingu wierzytelności?
  2.4. Cash pooling – korzyści z „bycia w grupie kapitałowej”. – Przykłady
 3. Planowanie cash flow w zarządzaniu płynnością firmy.
  3.1. Jak budować długo- i krótkoterminowe prognozy cash flow? – Ćwiczenie
  3.2. Co uwzględnić przy prognozowaniu CF z nowych inwestycji?
  3.3. Jak sterować płynnością finansową? – Ćwiczenie
 4. Co zrobić z nadmiarem gotówki?Zarządzanie nadwyżkami finansowymi a skłonność do ryzyka.
  4.1. Lokaty standardowe i negocjowane, depozyt automatyczny.
  4.2. Lokaty czy szybszy zwrot z kredytów? – Ćwiczenie
  4.3. Transakcje Sell / Buy-Back / Repo.
  4.4. Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, bony wekslowe.
  4.5. Fundusze inwestycyjne, Venture Capital i Private Equity.
  4.6. Wpływ nadwyżek gotówkowych na koszt kapitału firmy. – Przykłady
 5. Wewnętrzna rezerwa płynności – czyli jak zarządzać gotówką?
  5.1. Rabat za przyspieszoną płatność, cash collection, cash management.
 6. Procesy biznesowe o największym potencjale do poprawy skuteczności zarządzania CF.
 7. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Marek Panfil

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, oceną opłacalności projektów inwestycyjnych, analizą finansową.

Posiada 15-letnie doświadczenie doradcze (w Polsce i Kanadzie) w zakresie audytu wewnętrznego, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych, a także biznesplanów dla przedsiębiorców poszukujących kapitału własnego i obcego. Z jego usług korzystały Bialmed, CQN, Elproma, EY, Executive Network, Federal Mogul, Forte, Grupa Azoty, GW International, ICBC (w Kanadzie), KGHM International, One to One, Scientific, Secret Garden, SoftHard, Tenczynek i wiele górniczych spółek w Kanadzie (w Vancouver).

W latach 2008-2014 niezależny członek rad nadzorczych i przewodniczący komitetu audytu w KGHM Polska Miedź SA, w okresie 2012-2013 w Interferie SA. Obecnie w Radzie Nadzorczej Niezależnego Domu Maklerskiego SA.

Posiada bogate doświadczenia trenerskie. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, ENEA, Grupa Azoty (Kędzierzyn-Koźle, Police), KGHM, Katowicki Holding Węglowy, PKN Orlen, PKO BP z obszaru zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wycen przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

W Vancouver w 2017 szkolił kadrę menedżerską w Simon Fraser University Beedie School of Business z zakresu Entrepreneurial Finance. Od wielu lat szkoli kadrę menedżerską na studiach podyplomowych obecnie w Akademii Leona Koźmińskiego a we wcześniejszych latach także w SGH.

Doświadczenia zawodowe zdobywał w Kanadzie (KGHM International – jako internal audit manager i w EY jako manager w Transaction Advisory Service Valuation and Business Modeling), w Polsce w firmach konsultingowych czy jako niezależny członek rad nadzorczych w KGHM, Interferie, a także jako wykładowca, mentor, kierownik studiów podyplomowych, kierownik Zakładu Pomiaru Wartości w SGH w Warszawie.

Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe”.

Absolwent SGH w Warszawie: specjalizacja zarządzanie.
Stypendysta/ stażysta w NYU Stern School of Business, IESE Business School.

Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, private equity i venture capital, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria: Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
10.09.2024
(2 dni)
Cena netto:
4350 zł
Promocja:
10% rabatu do 09.08.2024
Miejsce szkolenia:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram