Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Finanse

Profesjonalna prezentacja informacji finansowych i biznesowych

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Anita Pindral
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
517
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Nabycie umiejętności opracowania prezentacji danych finansowych dostosowanych do różnych grup odbiorców;
Opanowanie umiejętności wyboru i przedstawiania kluczowych danych finansowych;
Opanowanie technik opowiadania o modelu biznesowym oraz łączenia go z elementami sprawozdania finansowego oraz wskaźnikami.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski, unikatowy program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz prezentowaniu wyników finansowych.
 • Seminarium pierwszego wyboru dla menedżerów chcących budować wizerunek profesjonalisty poprzez rozwój kompetencji w zakresie komunikacji danych finansowych i biznesowych.
 • W odróżnieniu od innych programów z zakresu wystąpień publicznych, nasze zajęcia przeznaczone są dla zarządzających, którzy najczęściej prezentują i omawiają dane finansowe.
 • Warsztatowy i interaktywny charakter zajęć– 70% czasu poświęcamy na ćwiczenia i przykłady z praktyki.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Reprezentanci zarządów, (prezesi, dyrektorzy zarządzający, właściciele, dyrektorzy finansowi, ekonomiczni, którzy prezentują informacje finansowe w formie sprawozdań finansowych, analiz budżetów, dla odbiorców wewnętrznych (np.: rad nadzorczych, zarządów, związków zawodowych) i zewnętrznych (np.: akcjonariuszy, funduszy, banków i innych instytucji finansowych, partnerów biznesowych). Dyrektorzy działów sprzedaży, produkcji fabryki, dyrektorzy operacyjni.
Dyrektorzy biur strategii, szefowie działów relacji inwestorskich i komunikacji, szefowie biur zarządów, dyrektorzy marketingu, odpowiedzialni za relacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Osoby ze spółek giełdowych, niepublicznych, a także rozważających pozyskanie finansowania (banki, fundusze VC/PE).

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego prezentowania informacji finansowych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Potrafił konsekwentnie strukturyzować prezentowane informacje,
 2. Sprawnie wybierał i przedstawiał najistotniejsze dane finansowe,
 3. Potrafił dopasować prezentowane dane do rodzaju odbiorcy.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie przygotowania i przeprowadzania prezentacji danych finansowych.

03.09.2024
Dzień 1
03.09.2024
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Wprowadzenie: cele szkolenia.
 2. Definiowanie celów prezentacji finansowej i biznesowej oraz rezultatów, jakie chcemy dzięki niej uzyskać.
  2.1. Grupy odbiorców – zewnętrzni i wewnętrzni.
 3. Jak dobrze przygotować się do przedstawiania danych finansowych i biznesowych? Zasady gwarantujące efektywne i efektowne przygotowanie prezentacji.
  3.1. Zbiór danych.
  3.2. Od analizy do syntezy.
 4. Jak trafnie dobierać informacje finansowe pod kątem celów prezentacji i rodzaju odbiorcy?
  4.1. Dane analityczne a dane syntetyczne. Źródła danych.
  4.2. Jakich informacji finansowych poszukują Zarząd i top managerowie?
  4.3. Jakie informacje i wskaźniki finansowe interesują inwestorów?
  4.4. Jakie informacje i wskaźniki finansowe interesują pracowników? – Przykłady / Ćwiczenie
 5. Jak krótko i zwięźle przedstawiać obszerne zestawienia liczbowe? Analiza i synteza danych oraz wnioskowanie z danych finansowych. – Ćwiczenie
 6. Jak unikać wyciągania błędnych wniosków z prawidłowych danych finansowych? Informacja poprawna a informacja inteligentna. – Ćwiczenie
 7. Wybór sposobów wizualizacji informacji finansowych (grafy, tabele, infografiki). W jakich sytuacjach, do jakich danych je stosować i jak zapewnić/poprawić ich przejrzystość?
  7.1. Zasady projektowania slajdu.
  7.2. Techniki wizualizacji danych. Kiedy stosować symbole wizualne, zdjęcia, historyjki obrazkowe?
  7.3. Typy wykresów i ich zastosowanie. – Ćwiczenie
  7.4. Podświadome znaczenie wykorzystywanej kolorystyki.
  7.5. Pomoce wizualne podczas prezentacji (wystąpienie typu TED, animacja typu milestones).
  7.6. Jaką formę wizualizacji wybrać prezentując dane finansowe inwestorom, menedżerom, pracownikom? – Przykłady
 8. Jak zbudować przejrzystą strukturę prezentacji? Koncepcja prezentacji.
  8.1. Rola planu prezentacji.
  8.2. Typ osobowości słuchacza a forma przekazu informacji. Jakich informacji poszukują poszczególne grupy odbiorców?
  8.3. Jakie cechy powinna mieć dobra prezentacja, aby została uznana przez odbiorcę za wiarygodną?
  8.4. Filary dobrej „opowieści” o spółce dopasowane do jej modelu biznesowego i momentu w rozwoju. Czym jest story o spółce? – Ćwiczenie
 9. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
04.09.2024
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
 1. Krótkie utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia.
 2. Definiowanie celów i priorytetów wystąpienia oraz rezultatów, jakie chcemy dzięki niemu uzyskać. – Przykłady, dyskusja moderowana przez trenera
 3. Jak poprowadzić udaną prezentację?
  3.1. Najważniejsze uniwersalne zasady prowadzenia prezentacji.
  3.2. Czym charakteryzuje się dobra „opowieść”? Podstawy tzw. storytellingu.
  3.3. Jak unikać problemów związanych z przekazywaniem informacji? Zasady komunikacji interpersonalnej.
  3.4. Jak mówić, aby zostać usłyszanym i prawidłowo zrozumianym? Komunikaty werbalne i niewerbalne.
  3.5. Język przekazu. Kontrolowanie własnych reakcji i gestów, naturalność w zachowaniu.
  3.6. Sprawne posługiwanie się pomocami audiowizualnymi.
  3.7. Sprawne prowadzenie dyskusji podczas wystąpienia, odpowiadanie na trudne pytania, obrona prezentowanych treści, radzenie sobie z obiekcjami uczestników.
  3.8. Stres „przed i „w trakcie” prezentacji. Jak go opanować i przekuć w swój atut.
  3.9. Jak zabierać głos w trakcie spotkania? Zasady zabierania głosu. – Krótkie ćwiczenia, Przykłady
 4. Case podsumowujący (pół dnia) przeprowadzany w grupach, pozwalający na weryfikację nabytych podczas seminarium umiejętności z zakresu ustalania celów prezentacji, struktury prezentacji, doboru zakresu danych, formy prezentacji oraz umiejętności prezentacji danych finansowych. Przyjmie formę przygotowania i wykonani prezentacji przed grupą.
 5. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Bartłomiej Cegłowski

Ekspert i trener FIG Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z analizą finansową, controllingiem, oceną projektów inwestycyjnych, zarządzaniem finansami i zarządzaniem wartością firmy.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi także szkolenia otwarte „Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia” oraz zamknięte „Finanse dla menedżerów niefinansistów”.

Posiada bogate doświadczenia trenerskie m.in. prowadząc szkolenia dla firm takich jak: Auchan, Bank Pocztowy, BEL Polska, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, BOŚ, BMW, Carrefour, Coca-Cola HBC Polska, Commercial Union, DaimlerChrysler, Danks ECDP, Deutsche Bank (ok. 30 dni szkoleń), Dorken, EBUD, Eurotrucks, EMPiK, Energa, Gerling, Man – Star Trucks, Mitsubishi Motors Company, MR Bank, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PKO BP (ok. 60 dni), Renault Trucks, Uzdrowisko Lądek-Długopole, Tebodin, Telekomunikacja Polska (ok. 20 dni), Trias, Zachem, Zentiva. W ostatnim okresie prowadził szkolenia wewnętrzne m.in. dla: Grupy Polskie Składy Budowlane S.A., Grupy Lagardere – HDS Polska, Grupy PSA (Peugeot, Citroen), Hochland, Mostostal Zabrze, LUG Light, PGNIG i ZPUE.. Co roku prowadzi również ponad 50 dni szkoleń otwartych.

Przez 15 lat był wiceprezesem zarządu spółki konsultingowej, od dwóch lat jest członkiem rady nadzorczej spółki notowanej na giełdzie. Współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów (ICV).

Doktor nauk ekonomicznych. Od ponad 20 lat wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor wielu monografii i publikacji z zakresu analizy finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, controllingu oraz oceny opłacalności inwestycji. Ostatnia to wydana przez WN PWN w 2021 roku książka „Wprowadzenie do finansów w przykładach i zadaniach Arkusz kalkulacyjny w praktyce”.

Jest certyfikowanym trenerem Wealthvox Color Accounting – wyjątkowej metody nauczania finansów, w Polsce dostępnej tylko i wyłącznie w FIG Polska.

Andrzej Kaniewski

Ekspert, trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w tematyce Lean Management. Od początku kariery związany z procesami ciągłego doskonalenia obszarów produkcyjnych (podnoszenie jakości, wydajności, EBITDA, obniżanie kosztów operacyjnych, wdrażanie nowych produktów, redukcja magazynów, zwiększanie dostępności towaru do klientów).

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Praktyk podnoszenia efektywności zakładów produkcyjnych. Wykorzystuje koncepcję Sytemu Produkcyjnego Toyoty do podnoszenia efektywności zakładów, przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników oraz bez inwestycji. Prowadził projekty doradcze dla Broen, Mekoprint Cables, Ergolet, Morpol, Ekoplon, Socha Signage, WKG, Mardom, Graal, Carpol, Kancelarii notarialnych.

Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w przemyśle, z czego niemal połowę czasu jako osoba zarządzająca produkcją/ zakładem. Pracował m. in. dla: Colgate-Palmolive, Indesit, Cemex, Sibelco, Xella.

Absolwent Robotyki i Mechatroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Regularnie publikuje dla „Maszyny i surowce budowlane” oraz w Internecie.

Osiągnięcia
 • Kierował zakładem produkcyjnym firm Xella i Sibelco oraz wydziałem produkcji pasty Colgate (bezinwestycyjne osiągnięcie w każdym z zakładów najlepszych wyników wydajnościowych i jakościowych w historii).
 • Osiągnął wzrost wolumenu produkcji o 10% przy ograniczeniu zatrudnienia o 17%; 25-krotna redukcja liczby reklamacji. Wdrożenie 6 nowych produktów na rynek.
 • Redukcja wymaganego obszaru produkcyjnego o 50% (1 hala mniej) dla producenta wyposażenia wnętrz
 • Zwiększenie wydajności o 30%. Najlepsza w historii, utrzymywana ciągle jakość produktu. Wdrożenie 2. nowych produktów na rynek.
 • Bezinwestycyjne zwiększenie możliwości produkcyjnych o
  50% u producenta agrochemikaliów.
 • Skrócenie czasu montażu o 21% u producenta urządzeń rehabilitacyjnych.
 • Zwiększenie wykorzystania surowca o 11,8% u producenta z branży FMCG.
 • Skrócenie czasu montażu o 38% dla producenta elementów identyfikacji zewnętrznej.
 • Skrócenie czasu realizacji zlecenia w obszarze produkcji o
  50% u producenta przewodów elektrycznych.
 • Ekspert programu Lean Leadership dla firmy z branży FMCG (największy eksporter żywności z Polski).
 • Program rozwojowy dla managerów (ponad 100 managerów wyższego i średniego szczebla).
 • Lean Coach dla 6 Kaizen Event (projekty obejmujące produkcję, logistykę, sprzedaż).
 • Lean Coach dla ponad 40 projektów A3 (OE, koszt, jakość).

Przeczytaj artykuł trenera – Skupienie na cashflow esencją filozofii Lean

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
03.09.2024
(2 dni)
Cena netto:
4350 zł
Promocja:
10% rabatu do 3.07.2024
Miejsce szkolenia:
Warszawa
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram