Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Efektywność

Inteligentna restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Jak zadbać o wyniki finansowe w czasie spowolnienia gospodarczego?

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Inne
szkolenia
1
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Rozpoznanie negatywnych sygnałów płynących z otoczenia zewnętrznego.
Poznanie technik diagnozy negatywnych sygnałów występujących w przedsiębiorstwie.
Zrozumienie istotności przygotowania kadry zarządzającej do wdrożenia restrukturyzacji.
Poznanie technik przełamywania barier związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska – lidera na podstawie praktyki doradczej i biznesowej.
 • Prezentacja sprawdzonych narzędzi i metod ułatwiających przeprowadzenie restrukturyzacji.
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce biznesowej.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele spółek, prezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy ds. restrukturyzacji, dyrektorzy ds. strategii i rozwoju, dyrektorzy ds. finansów, dyrektorzy ds. controllingu, dyrektorzy ds. marketingu i sprzedaży, konsultanci, eksperci i doradcy ds. zarządzania kryzysem oraz zmianą w organizacji.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia restrukturyzacji w firmach, w których pracują na co dzień.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tzn. będzie umiał:

 1. Rozpoznawać negatywne sygnały płynące z otoczenia zewnętrznego.
 2. Opracować analizę i diagnozę jako podstawę identyfikacji działań restrukturyzacyjnych.
 3. Opracować program restrukturyzacji.
 4. Wdrożyć i monitorować program restrukturyzacji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie restrukturyzacji.

Dzień 1
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
12.00 - 13.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Sygnały kryzysu, metody prowadzenia analiz
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jakie są rodzaje, formy, motywy i cele restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
  2.1. Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością, a kiedy z bankructwem?
  2.2. Postępowania restrukturyzacyjne –zmiany w prawie od 01.12.2021 r.
 3. Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  3.1. Jakie są źródła sytuacji kryzysowych?
  3.2. Jakie parametry finansowe wskazują na poziom głębokości kryzysu i konieczność podjęcia działań naprawczych? – Ćwiczenie
  3.3. Wybrane narzędzia do wykorzystania we wczesnej fazie kryzysu.
  3.4. Analiza kapitału obrotowego, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, kosztów stałych i zmiennych, progu rentowności, wskaźników rentowności. – Ćwiczenia
  3.5. Przewidywanie upadku firmy przy wykorzystaniu modeli dyskryminacyjnych –model Altmana. – Przykład
 4. Ocena standingu przedsiębiorstwa na tle branży – jak wykorzystać benchmarking w procesach diagnostycznych?
  4.1. Benchmarking kosztów i wskaźników finansowych jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle branży. – Ćwiczenie
  4.2. Benchmarking procesów jako adaptacja najlepszych rozwiązań celem poprawy efektywności działania i wyników finansowych. – Ćwiczenie
 5. Przygotowanie do zarządzania HR przedsiębiorstwa w kryzysie.
  5.1. Jakie są niezbędne kompetencje menedżerskie w procesie zmian restrukturyzacyjnych?
  5.2. Zarządzanie relacjami z różnymi „grupami interesów”.
 6. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
12.00 - 13.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Proces transformacji przedsiębiorstwa: od diagnozy, przez plan restrukturyzacji do sukcesu
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Program wyjścia z kryzysu – metodyka opracowania programu restrukturyzacji.
  2.1. Czym jest i z czego składa się program restrukturyzacji? – Ćwiczenie
  2.2. Identyfikacja działań naprawczych – kryteria wyboru i priorytetyzacja.
  2.3. Strumienie działań w kolejnych fazach procesu restrukturyzacji. – Przykład i ćwiczenie
 3. Wybór optymalnego scenariusza działań restrukturyzacyjnych.
  3.1. Dostosowanie modelu biznesu pod kątem odzyskania oczekiwanej płynności i rentowności.
  3.2. Konstrukcja programu działań restrukturyzacyjnych. – Przykład
 4. Restrukturyzacja finansowa.
  4.1. Motywy i typy restrukturyzacji finansowej.
  4.2. Analiza i wybór źródeł finansowania programu wyjścia z kryzysu. – Ćwiczenie
  4.3 Procedura restrukturyzacji finansowej – czyli jak zmniejszyć nadmierne zadłużenie?
 5. Wdrożenie i monitoring projektu restrukturyzacji.
  5.1. Korzyści z materializacji programu działań naprawczych dla dostawców kapitału.
  5.2 Warunki skutecznego wdrożenia projektu działań naprawczych. – „Burza mózgów”
  5.3. Monitoring wdrożenia projektu działań naprawczych. – Ćwiczenie
  5.4. Momenty krytyczne wdrożenia programu działań naprawczych – jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych?
  5.5. Typowe bariery udanej restrukturyzacji – czyli jak przełamywać opory pracowników wobec zmian?
  5.6. Pomiar efektów udanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
 6. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:
Termin szkolenia:
()
Cena netto:
Miejsce szkolenia:
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram