Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Finanse

Finansowanie rozwoju firmy – wybory strategiczne

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Inne
szkolenia
138
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Poznanie zasad racjonalnego podejmowania decyzji odnośnie sposobów finansowania przedsiębiorstwa.
Zapoznanie się z zasadami wyceny przedsiębiorstw w transakcjach pozyskiwania kapitału.
Znajomość procesu i zasad pozyskiwania kapitału od funduszy Venture Capital/ Private Equity.
Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania obligacji w finansowaniu spółki oraz procesu przeprowadzania emisji.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program FIG Polska prowadzony przez ekspertów-praktyków, którzy na co dzień doradzają przy wprowadzaniu podmiotów na giełdę, poszukiwaniu inwestorów, zajmują się przygotowaniem emisji obligacji oraz obsługują transakcje kupna-sprzedaży na rynku niepublicznym.
 • Program obejmuje niezbędne kompendium wiedzy z zakresu finansowania rozwoju przedsiębiorstwa poprzez IPO, VC/PE, kredyty bankowe i obligacje, umożliwiający stanie się partnerem dla firm wspierających pozyskiwanie kapitału na rozwój.
 • Prezentujemy formy finansowania rozwoju firmy wraz z ryzykami czy pułapkami, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze sposobu finansowania rozwoju.
 • Źródło aktualnych informacji z rynku IPO, VC/PE w Polsce.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy ds. finansów, rozwoju, strategii, inwestycji, departamentów prawnych, główni księgowi, menedżerowie departamentów z rynków kapitałowych, w tym banków, odpowiedzialni za fuzje, przejęcia, IPO, nowe emisje.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do doboru optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa celem rozwoju przedsiębiorstwa.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Potrafił podjąć decyzję w zakresie optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa.
 2. Znał zasady wyceny przedsiębiorstw stosowane przy transakcjach pozyskania kapitału.
 3. Wiedział w jaki sposób należy przygotować proces upublicznienia spółki (IPO).
 4. Posiadał wiedzę w zakresie procesu i zasad pozyskiwania kapitału od funduszy Venture Capital/ Private Equity.
 5. Potrafił ocenić atrakcyjność finansowania obligacjami i będzie miał świadomość jak wygląda proces przeprowadzania emisji obligacji.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wyboru źródeł finansowania firmy.

Dzień 1
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Zasady dotyczące finansowania przedsiębiorstw i ich wyceny.

Część I: Zasady dotyczące finansowania przedsiębiorstw i ich wyceny.

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test.
 2. Jakie są niestandardowe źródła finansowania przedsiębiorstw?
 3. Jak zdecydować o doborze sposobów i źródeł finansowania spółki.
  3.1. Czynniki decydujące o wyborze źródeł finansowania. – Dyskusja, Ćwiczenia
 4. Jak rynek kapitałowy wycenia moją spółkę – przygotowanie modelu finansowego, metody wyceny.

Część II: Pozyskiwanie kapitału z giełdy – IPO.

 1. Kiedy warto poszukiwać kapitału na giełdzie?
 2. W jaki sposób przygotować spółkę do wprowadzenia na giełdę papierów wartościowych (IPO)?
 3. Ile warta jest moja spółka? Wycena wartości firmy z punktu widzenia inwestorów giełdowych – metody określenia ceny emisyjnej. – Ćwiczenie
 4. Jak przebiega proces upublicznienia spółki? Główne etapy procesu pozyskiwania kapitału na rynku publicznym. – Analiza przykładowego harmonogramu
 5. Jak dobrze przeprowadzić i przygotować: due-diligence, wycenę, equity story, prospekt, prezentacje dla inwestorów itd. – Przykłady „best practice”
 6. Jak wpłynąć na utrzymanie i wzrost wartości akcji? Analiza wpływu wybranych decyzji na wartość akcji spółek giełdowych. – Ćwiczenie
 7. Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na zatrudnienie doradców? Rola doradcy transakcyjnego w procesie upublicznienia spółki. – Dyskusja moderowana
 8. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
9.00 - 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Pozyskiwanie kapitału od inwestorów prywatnych – fundusze PE/VC.

Część III: Pozyskiwanie kapitału od inwestorów prywatnych – fundusze PE/VC.

 1. Kiedy warto poszukiwać kapitału od inwestorów prywatnych? Szanse i zagrożenia. – Dyskusja
 2. W jaki sposób przygotować spółkę do poszukiwania kapitału z funduszy PE/VC – oczekiwania inwestorów. – Dyskusja
 3. Jaka jest specyfika wyceny przedsiębiorstwa przez fundusze PE/VC? Różnice w wycenie na tle innych źródeł finansowania.
 4. Jak przebiega proces pozyskania kapitału z funduszy PE/VC – analiza etapów procesu.
 5. Na czym polega i jak dobrze przygotować proces due-diligence – prezentacja zakresu analizy w poszczególnych obszarach. – Przykłady
 6.  Jakie są obszary negocjacyjne i jakie są formalne zasady współpracy z funduszami PE/VC – analiza wybranych konstrukcji prawnych i struktur.

Część IV: Obligacje jako alternatywne źródło finansowania dłużnego

 1. Kiedy spółce opłaca się emitować obligacje? – Dyskusja
 2. Jakie warunki obligacji akceptowane są przez inwestorów?
 3. Rodzaje obligacji i ich wykorzystanie w strukturze finansowania spółki – analiza rodzajów obligacji. – Przykłady
 4. Czy obligacje zawsze są droższe od kredytów? – Ćwiczenie
 5. Szanse i zagrożenia dla spółki z tytułu emisji obligacji i notowania ich na Catalyst.
 6. Kiedy spółka może wyemitować obligacje niezabezpieczone?
 7. Wpływ standingu finansowego spółki i zabezpieczenia na oprocentowanie obligacji. – Ćwiczenie
 8. Proces emisji obligacji.
  8.1. Jakie podmioty zaangażowane są w emisję?
  8.2. Ile kosztuje przeprowadzenie emisji?
  8.3. Do kogo kierowane są emisje obligacji?
  8.4. W jakiś sposób uprawdopodobnić sukces emisji?
  8.5. Rola domu maklerskiego w procesie emisji obligacji.
 9. Rodzaje kowenantów oraz ich rola w procesie emisji. Co się dzieje, gdy spółka złamie kowenant? W jaki sposób inwestorzy mogą dochodzić swoich roszczeń? – Analiza przykładów
 10. Jak bardzo spółka musi się otworzyć przed obligatariuszami? Czy wszystkie emisje muszą być wprowadzane na Catalyst? Opis obowiązków informacyjnych emitentów obligacji. – Prezentacja obowiązków i dyskusja
 11. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:
Termin szkolenia:
()
Cena netto:
Miejsce szkolenia:
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram