Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Strategia

Jak zbudować strategię w zmiennym otoczeniu? Metodyka „krok po kroku” i narzędzia

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Anita Pindral
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
2098
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Opanowanie sprawdzonej metodyki budowy strategii, stosowanej przez liderów rynkowych.
Poznanie i wybór metod analizy strategicznej.
Poznanie procesu formułowania celów i strategii głównej oraz strategii w różnych obszarach działalności.
Opanowanie modelowych strategii konkurowania na rynku.
Poznanie narzędzi opisujących strategię przedsiębiorstwa

Zastanawiasz się czy warto? Zobacz nasze podejście.

Pełna wersja webinarium „Budowa i wdrożenie strategii w zmiennym otoczeniu” dostępna po kontakcie z naszym biurem: tel. 22 823 42 83.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski i unikatowy program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw.
 • Metodyka wykorzystana z sukcesem przez FIG Polska do opracowania i wdrożenia ponad 150 strategii w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.
 • Praktyczny charakter zajęć, prezentacja metodyki budowy strategii na podstawie „case study” oraz licznych przykładów z wielu branż.
 • Udostępnione liczne formatki i modele dokumentów umożliwiające szybkie ich wykorzystanie we własnej organizacji.
 • Inspirujące rozwiązania z innych branż, w tym z rynku polskiego.
 • Udział w tym seminarium to najlepszy sposób, by zwiększyć szanse na sukces firmy i osobisty oraz ugruntowanie pozycji profesjonalisty w gronie TOP Managementu.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, R&D, produkcji, sprzedaży i marketingu, logistyki i zakupów, IT; dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, dyrektorzy personalni i HR.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do budowy strategii rozwoju firm dzięki poznaniu metodyki i narzędzi sprawdzonych w praktyce doradczej FIG Polska.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie znał proces budowy strategii firmy oraz będzie potrafił m.in.:

 1. Przeprowadzić analizy strategiczne,
 2. Przeprowadzić diagnozę strategiczną w formie wniosków KLP/BI,
 3. Sformułować misję, wizję i wartości firmy,
 4. Sformułować i ustrukturyzować cele finansowe i biznesowe,
 5. Sformułować strategię główną oraz strategie w różnych obszarach przedsiębiorstwa,
 6. Zastosować różne strategie konkurowania na rynku,
 7. Zweryfikować jakość strategii w oparciu o model finansowy DCF.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie budowy strategii.

17.09.2024
Dzień 1
17.09.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Czynniki decydujące o sukcesie strategii
 1. Wprowadzenie i cele seminarium.
 2. Czym jest strategia firmy i co tworzy jej wyjątkowość? Dyskusja moderowana
 3. Etapy budowy strategii firmy. Co zawiera strategia firmy?
  1. Rola zarządu i top managementu w wyborze, budowie i wdrażaniu strategii. „Best practice” doradztwa strategicznego
 4. Zmieniające się otoczenie jako układ szans i zagrożeń. Jak analizować trendy i zjawiska oraz wyciągnąć z nich właściwe wnioski? Ćwiczenie
 5. Jak ocenić pozycję konkurencyjną firmy? Skwantyfikowana Analiza Strategiczna (SAS) oparta na prognozach.
  1. Jak odkrywać szanse płynące z rynków? Analiza otoczenia, pomiar wielkości oraz wartości rynków / segmentów.
  2. Z kim konkurujemy? Badanie struktury rynku z wykorzystaniem „Modelu oceny sił konkurencji”.
  3. Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS) w branży. Jak ocenić naszą firmę na tle konkurentów? Wybór metod i zakresu analizy.
  4. Jak ocenić zdolność firmy do kształtowania przewagi konkurencyjnej? Wykorzystanie wskaźników – KPI’ ów i benchmarków w analizie wewnętrznej firmy. Ćwiczenia
 6. Diagnoza strategiczna, czyli jak wyciągać wnioski z analizy strategicznej?
  1. Metodyka: Key Leverage Point - definiowanie możliwych działań rozwojowych wykorzystując szanse płynące z otoczenia i mocne strony firmy.
  2. Bussiness Implications – definiowanie koniecznych działań naprawczych i poprawy efektywności uwzględniając zagrożenia płynące z otoczenia i słabe strony przedsiębiorstwa. Ćwiczenie
 7. Bilans strategiczny na podstawie skwantyfikowanej analizy strategicznej – zalecane strategie.
 8. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
18.09.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:
Wybory strategiczne i formułowanie strategii
 1. Jak wyrazić aspiracje przedsiębiorstwa? – definiowanie wizji przedsiębiorstwa. Ćwiczenie
 2. Jak ukierunkować myślenie strategiczne i zmienić orientację firmy – definiowanie misji i wartości organizacji. Ćwiczenie
 3. Jak powiązać wizję firmy z celami finansowymi? Formułowanie strategicznych celów finansowych oraz wybór strategii stymulowania wyników finansowych. Ćwiczenie
 4. Jak wybrać strategiczne obszary? Wybór głównych tematów strategicznych i strategii.
 5. Cele rynkowe i miary ich realizacji (KPI).
  1. Strategia rynkowa jako kompromis pomiędzy wyróżnianiem się a efektywnością.
  2. Które rynki gwarantują nam sukces finansowy? Scenariusze strategiczne i kryteria ich oceny. Ćwiczenie
 6. Strategia rozwoju produktów/ usług.
  1. Jak zbudować atrakcyjne portfolio produktów? Kryteria oceny atrakcyjności produktów.Przykłady
 7. Jak zwiększyć jednocześnie sprzedaż i marże? Budowa propozycji wartości dla strategicznych grup klientów opartych na wyróżnikach z wykorzystaniem Macierzy Wartości. Ćwiczenie
 8. Wyróżniki konkurencyjne a model organizacyjny. Które procesy w organizacji budują przewagi konkurencyjne? Wybór modelu biznesowego opartego na łańcuchu wartości. Przykład
 9. Strategiczne zasoby i kompetencje firmy jako czynniki warunkujące powodzenie strategii rozwoju firmy.
 10. Jak opracować „Program Strategicznych Działań” gwarantujący osiągnięcie celów strategicznych? Przykłady z praktyki
 11. Mapa strategii jako narzędzie opisujące strategię w formie zbioru celów powiązanych w związki przyczynowo skutkowe. Przykład
 12. Biznesplan finansowy jako narzędzie pomiaru wartości strategii. Przykład
 13. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Tadeusz Woźniak

Przedsiębiorca, doradca biznesowy, mentor i mówca motywacyjny.

Założyciel i Dyrektor Generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska. Ekspert i trener z ponad 30 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego, marketingowego i finansowego.

Jako ekspert i doradca wspiera właścicieli, zarządy i top management w opracowaniu i wdrożeniu strategii rozwoju przedsiębiorstw ukierunkowanych na wzrost wartości oraz programów poprawy efektywności operacyjnej przedsiębiorstw.

Projekty doradcze

Opracował i nadzorował wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju polskich i zagranicznych przedsiębiorstw m.in. Agis Fire & Security (Spie), All Windows, Ambra, Boryszew, Browary Perła, Ciech, Eco, EFL Credit Agricole, Egis, Elektrotim, Exatel, Grupa Azoty, Kross, Medisept, Mercor, Met-Eurosystem, MZA w Warszawie, Osadkowski, Pafana, PCO, Pekaes, Pekpol, Pilkington Automotive Poland, PIT Radwar, Raiffeisen Leasing, Rockwool, Scandinavian Tobacco, Stalprodukt, TU Inter, Yawal, Wolters Kluwer, ZPUE.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

W swojej 30 letniej praktyce doradczej, opracował i nadzorował wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju polskich i zagranicznych przedsiębiorstw m.in. Agis Fire & Security (Spie), All Windows, Ambra, Bumar Żołnierz, Boryszew, Browary Perła, Ciech, Eco, EFL Credit Agricole, Egis, Elektrotim, Exatel, Fabryka Broni „Łucznik”, Grupa Azoty, Kross, Medisept, Mercor, Met-Eurosystem, MZA w Warszawie, Osadkowski, Pafana, PCO, Pekaes, Pekpol, Pilkington Automotive Poland, PIT Radwar, Raiffeisen Leasing, Rockwool, Scandinavian Tobacco, Stalprodukt, TU Inter, Yawal, Wolters Kluwer, ZPUE.

Poświęcił ponad 2 500 dni na szkolenia, warsztaty, sesje strategiczne dla najwyższej kadry zarządzającej z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego uwzględniając holistyczne podejście do rozwoju biznesu.

Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prezes spółki doradczej Sodeco w Paryżu. Były dyrektor finansowy Dimacel – Alcatel (Francja), menedżer w firmach doradczych E&Y oraz Interconseil (Francja). Współpracował m.in. Alcatel, Dumez – Grupa Vinci, Genest – Grupa Fayat, Grupa Nexans (Cablerie de Lens, Mars-Actel, Thomson), Urame, Babolat V.S.

Były wykładowca w Institut Francais de Gestion (Francja i Polska). Absolwent m.in.: Université de Paris – ASSAS, Institut de Droit des Affaires de Paris oraz Executive Master – HEC/ SGH.

Wyróżnienia i publikacje

Otrzymał nagrodę Prelegenta Roku, wybrany spośród ponad 800 prelegentów przez uczestników konferencji organizowanych przez Institute for International Research.

Autor książek i publikacji w prasie ekonomicznej z zakresu strategii, finansów, Balanced Scorecard oraz Value Based Management oraz autor ponad 50 programów rozwojowych dla kadry zarządzającej.

Piotr Szpindler

Ekspert wspierający tworzenie wartości firm oraz budowę ich przewagi konkurencyjnej poprzez efektywną identyfikację możliwości rozwojowych, inicjowanie kierunków poszerzania działalności, współtworzenie i implementację strategii biznesowych.

Doświadczony Prezes Zarządu/ Dyrektor Handlowy z udokumentowanymi sukcesami w zakresie kreowania i realizacja strategii marketingowo-sprzedażowej, inicjowania i zarządzania projektami związanymi z rozwojem produktów oraz optymalizacją działań operacyjnych.

Obecnie zajmuje się doradztwem strategicznym oraz operacyjnym wsparciem Zarządów w zakresie tworzenia i wdrażania strategii.

W latach 2014-2016 Prezes Zarządu/ Członek Zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. Współautor strategii rozwoju grupy ZPUE na lata 2016-2020 członek TOP Managementu – grupy osób wybranych ze wszystkich spółek grupy kapitałowej, powołanej do wyboru i ustalenia strategii dalszej ekspansji łącznie z wyborem narzędzi jej realizacji.

W latach 2004-2014 w Europoles Kromiss Sp. z o.o. jako Dyrektor Handlowy/ Dyrektor Badań i Rozwoju odpowiadał za kreowanie i wdrożenie strategii sprzedaży na rynku krajowym i wybranych rynkach europejskich (Niemcy, Włochy, Skandynawia, Ukraina, Rosja) a także za stworzenie oraz zarządzanie działem Badań i Rozwoju.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika o specjalizacji Sieci elektroenergetyczne, absolwent Wydziału Elektrotechniki na Politechnice Opolskiej (2010-2014) oraz Częstochowskiej (1991-1996).

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminarium: „Strategiczne zarządzanie rynkami. Koncepcje i narzędzia budowy sukcesu rynkowego”.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
17.09.2024
(2 dni)
Cena netto:
4950 zł
Promocja:
10% rabatu do 17.07.2024
Miejsce szkolenia:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram