Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat
Efektywność

Trening umiejętności menedżerskich w świecie BANI dla Zarządów, Dyrektorów i Top managementu

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Anita Pindral
Koordynator szkolenia
Inne
szkolenia
15
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Rozwijanie umiejętności szybkiego przystosowania do zmian w otoczeniu biznesowym i zrozumienie przejścia w świat BANI.
Zrozumienie roli elastyczności w procesach decyzyjnych poprzez naukę radzenia sobie z niepewnością i brakiem kompletnych informacji.
Inspirowanie i inicjowanie innowacyjnego myślenia w celu generowania nowych rozwiązań.
Zwiększanie efektywności i skuteczności własnego działania.
Doskonalenie umiejętności komunikacji w warunkach zmiennych sytuacji.
Budowanie skutecznych relacji z zespołami w dynamicznym otoczeniu.
Kształtowanie zdolności zespołu do adaptacji i wspólnego radzenia sobie z niepewnością.
Rozwijanie przywództwa sprzyjającego zmianom.
Kształtowanie postawy proaktywnej I obiektywnej.
 • Program rozwija kluczowe kompetencje TOP Managerów przedsiębiorstw działających w dynamicznym środowisku BANI, koncentrując się na zdolności do adaptacji w warunkach biznesu Niestabilnego, Niepewnego, Zmiennego i Wieloznacznego. Uczestnicy warsztatu będą kształtować umiejętność skutecznego zarządzania w warunkach niepewności i szybkich zmian, a także rozwijać zdolność do przekształcania tych wyzwań na korzyści organizacji.
 • Innowacyjność oraz praktyczność - uczestnicy uczą się praktycznych narzędzi i technik, które są niezbędne do skutecznego funkcjonowania w środowisku BANI. Program stawia na rozwijanie umiejętności, które wykraczają poza tradycyjne metody, umożliwiając liderom przekształcanie chaosu i zmienności w nowe możliwości wzrostu i rozwoju.
 • Angażująca formuła zdobywania wiedzy oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie osób zarządzających, dostosowana do specyfiki środowiska BANI, sprawia, że uczestnicy mogą efektywnie dzielić się strategiami i rozwiązaniami, które są istotne w kontekście niestabilnych rynkowych warunków.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy, menedżerowie, którzy chcą nabyć wiedzę, zrozumieć otaczający świat BANI i na niego wpływać.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie u Uczestników, innowacyjnych umiejętności przywódczych, niezbędnych w czasach zmiany, w jakich przyszło nam żyć i pracować. Są to umiejętności dotychczas pomijane lub niewystarczająco doceniane.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się tj.:

 1. Zrozumie rolę elastyczności w procesach decyzyjnych poprzez naukę radzenia sobie z niepewnością i brakiem kompletnych informacji.
 2. Udoskonali umiejętności komunikacyjne w warunkach zmiennej sytuacji.
 3. Będzie potrafił budować skuteczne relacje z zespołem w dynamicznym otoczeniu.
 4. Rozwinie przywództwo sprzyjające zmianom.
 5. Będzie kształtował postawy proaktywne i obiektywne.

Dodatkowo Uczestnicy będą znacznie szybciej reagować na zmieniające się warunki biznesowe. Ich umiejętności komunikacyjne przełożą się na lepsze zrozumienie i współpracę.

Szkolenie fakultatywne dla osób realizujących Executive Program.

13.05.2024
Dzień 1
13.05.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:

I. MODUŁ: DIAGNOZA SYTUACJI

 1. Omówienie celów szkolenia, poznanie się Uczestników.
 1. Wprowadzenie do świata BANI.
  • Świat BANI i jego zrozumienie jako analiza otoczenia biznesowego.
  • Identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń.
  • Różnice pomiędzy światem VUCA a światem BANI. Dyskusja moderowana
 1. Doskonalenie umiejętności w zakresie strategii adaptacyjnych.  Ćwiczenia
  • Zwiększenie innowacyjności.
  • Poprawa zdolności przewidywania.
  • Efektywne zarządzanie zmianą.
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników

II. MODUŁ - STRATEGIE ADAPTACYJNE

 1. Wprowadzenie:
  • Poznanie różnych strategii adaptacyjnych.
 1. Ćwiczenia w podejmowaniu szybkich decyzji w warunkach niepewności. Ćwiczenia
  • Skuteczne podejmowanie decyzji.
  • Umiejętne motywowanie zespołu.
  • Budowanie zaufania.
  • Elastyczność w podejściu do problemów.
  • Świadome zarzadzanie ryzykiem

III. MODUŁ - KREATYWNOŚĆ W DZIAŁANIU

 1. Wprowadzenie:
  • Metody pobudzania kreatywności w zespole.
  • Rozwiązania problemów w dynamicznym środowisku.
 1. Doskonalenie umiejętności w zakresie kreatywności w działaniu. Ćwiczenia
  • Zwiększenie skuteczności pracy zespołu.
  • Rozwój umiejętności myślowych i analitycznych.
  • Świadome budowanie marki firmy.
  • Zarządzanie wiedzą.
Dzień 2
14.05.2024
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
13.00 - 14.00
15.30 - 15.50
Tematyka:

IV. MODUŁ - KOMUNIKACJA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ KONTEKŚCIE

 1. Wprowadzenie:
  • Efektywna komunikacja w warunkach niepewności.
  • Zarządzanie emocjami w trudnych sytuacjach.
 1. Rozwój umiejętności komunikacyjnych w zmieniającym się kontekście. Ćwiczenia
  • Efektywne delegowanie i przydzielanie zadań
  • Zrozumienie innych stylów komunikacyjnych
  • Budowanie relacji.
  • Optymalne wykorzystanie zasobów.
  • Odbieranie i dodawanie opinii.

V. MODUŁ - BUDOWANIE ZESPOŁU ODPORNEGO NA ZMIANY

 1. Wprowadzenie:
  • Tworzenie zespołu gotowego do adaptacji.
  • Praktyki wspierające ducha współpracy i elastyczności.
 1. Doskonalenie umiejętności w zakresie budowania zespołu. Ćwiczenia
  • Wzmacnianie podejmowania świadomych decyzji.
  • Rozwijanie umiejętności problemowych.
  • Budowanie zaufania zespołu.
  • Zwiększanie bezstresowej zdolność do podejmowania ryzyka.
 1. Podsumowanie szkolenia warsztatowego

Program w formule zamkniętej będzie dostosowany do branży i skali organizacji, aby efektywnie wspierać zarządzanie w świecie BANI.

Dzień 3
Przerwy
Tematyka:

Katarzyna Kuna-Szyszka

Trenerka, ekspertka, coachka FIG Polska w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, kompetencji w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, kompetencji menedżerskich.

Przepracowała setki godzin zarówno na sali szkoleniowej jak i w pracy indywidualnej jako coach. Rozwija kompetencje personalne prezesów, dyrektorów, kierowników, właścicieli firm, prawników, architektów, handlowców, pracowników obsługi klienta, pracowników działów marketingu, administracji, pracowników działu HR i działów pedagogicznych.

Od wielu lat z sukcesem zarządza i buduje sprzedaż w obszarach D2D, H2H, B2B, CC, obsługa klienta, marketing, zarówno w środowisku korporacyjnym (m.in.: UPC Polska, Learning System Poland) jak i małych
i średnich przedsiębiorstwach (m.in.: Multiplay Polska, Bank GBH Gliwice, INTEX, YAMAHA) w różnych branżach, m.in.: telekomunikacja, szkolenia, edukacja (Akademia WSB Chorzów – Wykładowca Akademicki), usługi prawne, usługi finansowe (bankowe i poza bankowe), usługi kosmetyczne, architektura.

Stale doskonali swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych (osiem fakultetów), kursach, szkoleniach.

Uważa, że w życiu ważna jest umiejętność budowania relacji interpersonalnych, które mają bezpośrednie przełożenie na nasze życie prywatne i zawodowe.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich, przywództwa, BANI, etyki w biznesie.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnikaTermin szkolenia:
13.05.2024
(2 dni)
Cena netto:
4350 zł
Promocja:
5% rabatu do 13.04.2024
Miejsce szkolenia:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram