Ile celów i mierników powinna zawierać Strategiczna Karta Wyników przedsiębiorstwa?

Ile celów i mierników powinna zawierać Strategiczna Karta Wyników przedsiębiorstwa? Nasza karta zawiera 38 celów i 107 KPI. Mamy ogromne trudności z analizą mierników. Czy konstrukcja karty jest właściwa? Czy SKW nie zawiera za dużej ilości celów i KPI-ów?

Mapa celów strategicznych przedsiębiorstwa jest narzędziem opisującym strategię.

Strategiczna Karta Wyników jest jej lustrzanym odbiciem, będąc narzędziem monitoringu wdrożenia strategii przedsiębiorstwa.

SKW jako dokument techniczny zawiera szereg informacji uzupełniających mapę celów strategicznych np. szczegółowy opis celów, mierniki realizacji celów, w tym ich wartości wyjściowe i docelowe oraz inicjatywy strategiczne gwarantujące realizację celów Spółki. 

Czytelność strategii Spółki wymaga koncentracji na wybranych priorytetach, stąd w każdej perspektywie nie powinno być więcej niż 4-5 celów. Powiązanie celów w związki przyczynowo-skutkowe, idąc z dołu – od perspektywy wiedzy i uczenia się do góry – do perspektywy finansowej, pozwala na budowę ścieżek strategicznych, które odzwierciedlają główne tematy strategiczne Spółki.

Tematy strategiczne to zagadnienia, na których powinna się koncentrować strategia i to one po części wpływają na liczbę celów i w konsekwencji liczbę mierników (KPI). Im więcej tematów, tym bardziej rozbudowana SKW. W praktyce, liczba tematów strategicznych nie powinna przekraczać 5.

Ile KPI-ów powinna zawierać Strategiczna Karta Wyników Spółki? Przy założeniu, że każdy cel powinien być opisany dwoma, maksymalnie trzema miernikami, karta powinna zawierać 35-45 mierników strategicznych (KPI).

Z uwagi na fakt, że strategia musi być przełożona na mierniki, dobór właściwych mierników ma fundamentalne znaczenie w procesie zarządzania strategią. Toteż na poziomie spółki rekomendowany jest wybór tylko mierników syntetycznych (KPI), a nie wszystkich możliwych mierników operacyjnych.