Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Jaka jest różnica między nakładem inwestycyjnym i kosztem w projekcie inwestycyjnym?

Podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych wykorzystują rachunek przepływów pieniężnych, toteż kategoriami którymi powinniśmy operować są wpływy i wydatki pieniężne.Nakładem inwestycyjnym projektu (ang. CAPEX) są wydatki pieniężne poniesione zarówno na etapie prowadzenia inwestycji jaki i w trakcie jej eksploatacji np. zakup nieruchomości, maszyn, technologii ale również  wartość zapotrzebowania na kapitał obrotowy, który będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków bieżących zanim nastąpią […]
fig-autor-tmp
Zespół FIG Polska
Dział Doradztwa Biznesowego

Podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych wykorzystują rachunek przepływów pieniężnych, toteż kategoriami którymi powinniśmy operować są wpływy i wydatki pieniężne.Nakładem inwestycyjnym projektu (ang. CAPEX) są wydatki pieniężne poniesione zarówno na etapie prowadzenia inwestycji jaki i w trakcie jej eksploatacji np. zakup nieruchomości, maszyn, technologii ale również  wartość zapotrzebowania na kapitał obrotowy, który będzie przeznaczony na sfinansowanie wydatków bieżących zanim nastąpią wystarczające wpływy z projektu.

Wydatkiem operacyjnym projektu (ang. OPEX) będą płatności z tytułu wynagrodzeń pracowników, materiały, usługi obce.

W trakcie realizacji projektu wartość wypracowanych w trakcie kolejnych okresów nadwyżek środków pieniężnych pozwala na zwiększenie kapitału obrotowego potrzebnego do sfinansowania rosnącej wielkości produkcji i sprzedaży. 

Przy ocenie rentowności projektu inwestycyjnego do wydatków operacyjnych należy zaliczyć również utracone korzyści. Przykładowo, jeżeli na skutek realizacji projektu uruchomienia produkcji i sprzedaży wyrobu „B”, spadnie o 10%  sprzedaż dotychczasowego produktu „A”, to wartość utraconej sprzedaż będzie również wydatkiem projektu, bo o tyle zmniejszą nam się przepływy pieniężne z projektu.  Do wydatków nie zaliczymy natomiast amortyzacji, która nie jest przepływem pieniężnym a kosztem. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że często w analizie opłacalności projektu używa się pojęcia „koszt”, które oznacza tyle co wydatek lub utrata wpływu. Nie należy zatem utożsamiać dosłownie, w takim przypadku, „kosztu” projektu z definicją kosztu przyjętą dla potrzeb rachunkowości finansowej, czyli kosztu, który ma bezpośrednie odzwierciedlenie w RZiS i wpływa na zysk netto przedsiębiorstwa.

Ponieważ jak wspomniano na wstępie, podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych bazują na przepływach pieniężnych związanych z wydatkami inwestycyjnymi oraz wydatkami operacyjnymi, to wydatkiem projektu nie będą koszty finansowe. Koszt kapitału użytego dla sfinansowania projektu inwestycyjnego zarówno jeżeli jest to kapitał właściciela jak i kapitał pochodzący ze źródeł obcych (kredyty czy wyemitowane obligacje) uwzględniany jest przy wyliczeniu stopy dyskontowej.

fig-autor-tmp
Zespół FIG Polska
Dział Doradztwa Biznesowego

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Jolanta Żurkowska
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram