Jakie są główne różnice pomiędzy systemem MBO a systemem Balanced Scorecard?

Management by Objectives oraz Balanced Scorecard są systemami zarządzania przez cele wykorzystywanymi do poprawy efektywności organizacji. Ich głównym celem jest przełożenie ogólnych celów strategicznych przedsiębiorstwa na konkretne cele cząstkowe i działania wewnętrznych jednostek organizacyjnych (działów, biur, itp.).

Główne różnice pomiędzy dwiema metodykami ujęte są poniżej:

Obydwa systemy pełnią funkcję planistyczną i motywacyjną. Dzięki temu, iż pracownicy są świadomi celów firmy i celów indywidualnych mogą monitorować postępy w ich realizacji a przy okazji zwiększać skuteczność swojego działania.