Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Monnari - Polski Feniks

Spółka Monnari prowadząca działalność od 1988 r. jest producentem eleganckiej odzieży dla nowoczesnych i aktywnych kobiet, lubiących podkreślać swoją kobiecość oraz dla kobiet w grupie wiekowej 30+.
fig-autor-tmp
Jakub Suchenek
Dział Doradztwa Biznesowego FIG Polska

Monnari jest marką wielokrotnie nagradzaną, zarówno za swoje kolekcje, jak i osiągnięcia biznesowe. Firma była pięciokrotnym laureatem nagrody „Doskonałość mody” przyznawanej w plebiscycie miesięcznika „Twój Styl”. Dwukrotnym laureatem nagrody Złoty Laur Klienta oraz zdobywcą tytułów „Marka Wysokiej Reputacji”, „Gwiazda Biznesu”, „Dobra Firma”, „Eurolider”, „Lider Rynku” oraz  „Solidna Firma”.

Kryzys

Spółka dynamicznie rozwijała się i zwieńczeniem sukcesu biznesowego był debiut spółki na warszawskiej Giełdzie w grudniu 2006 r. Cena za jedną akcję w ofercie publicznej wynosiła 21 zł, co pozwoliło spółce zebrać od inwestorów ponad 52,5 mln zł.

Kryzys w spółce pojawił się 3 lata później w sierpniu 2009 r., kiedy to zadłużenie firmy przekroczyło ponad 130 mln złotych. W krótkim czasie, wartość akcji spadła z 49,5 zł do 1 zł, a firmę opuścił współtwórca i ówczesny prezes Marek Banasiak.

Jaka była przyczyna tak poważnych problemów finansowych? Spółce nie posłużyła ekspansja na rynek niemiecki i rosyjski. Firma „przeinwestowała”, ale jednocześnie padła ofiarą globalnego kryzysu finansowego, który wybuchł po upadku banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. Kryzys miał ogromny wpływ na całą branżę odzieżową, ale przede wszystkim na spółki, które oparły swój model biznesu na sieci sklepów zlokalizowanych w centrach handlowych.

Upadek spółki zależnej

W wyniku zawirowań spowodowanych kryzysem, polski złoty stracił znaczną wartość. Wzrosły skokowo ceny czynszów, wyrażone w euro, jednocześnie konsumenci ograniczali wydatki, co skutkowało znacznym spadkiem przychodów ze sprzedaży. Krytycznym punktem było załamanie się spółki zależnej, Molton, co generowało ogromne straty nadzwyczajne, wywołując tym samym znaczące kłopoty finansowe.

Monnari znalazło się w trudnej sytuacji. Silnie zadłużone, gdzie łączna suma długów firmy przekraczała 130 mln zł. Główna część, czyli 97 mln zł, była zobowiązaniami wobec banków. Wobec tych wyzwań firma musiała podjąć skuteczne działania restrukturyzacyjne w celu zminimalizowania strat i odbudowy swojej stabilności finansowej.

Opisana sytuacja spowodowała, że pierwszy kwartał 2009 r. spółka zamknęła ze stratą netto bliską 14 mln zł, natomiast na koniec roku strata urosła już do 108 mln zł. Zadłużonej firmie brakowało pieniędzy na spłatę zobowiązań. Po wniosku jednego z głównych wierzycieli sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorstwa. Bezpośrednią przyczyną wniosku o upadłość były fatalne, pogarszające się od kilku kwartałów wyniki finansowe m.in. poziom marży na sprzedaży, która dla firm handlowych jest jedną z ważniejszych miar efektywności prowadzenia biznesu. Taki rodzaj upadłości oznaczał zamknięcie firmy i wyprzedanie przez syndyka fizycznej części jej majątku.

W grudniu 2011 r. akcje firmy zostały wycenione najniżej - kosztowały 30 gr!

Teraźniejszość

Obecnie, łódzka firma funkcjonuje normalnie, ceny akcji oscylują wokół 9,5 zł natomiast jej wartość to blisko 300 milionów złotych. Wyniki finansowe spółki rosną z roku na rok:

Co spowodowało, że spółka, która została ogłoszona bankrutem wciąż funkcjonuje, a nawet myśli o nowych inwestycjach rozwojowych i akwizycjach?

Monnari osiągnęło sukces dzięki umiejętnemu nawiązaniu porozumienia z wierzycielami. Współpraca zarządu z wierzycielami oraz opracowanie nowej strategii przekonały sąd do zmiany upadłości likwidacyjnej na układową, umożliwiając firmie zawarcie układu z wierzycielami. Dzięki temu uniknięto "rozsprzedaży" majątku, a Monnari mogło kontynuować działalność, spłacając równocześnie wierzycieli.

Decyzję o zmianie formy upadłości poparła analiza sporządzona przez firmę doradczą. Wynikało z niej, że przy likwidacji majątku główni wierzyciele otrzymaliby maksymalnie 41% swoich należności. Natomiast dzięki układowi, spłata wzrosłaby do 58%. Zgodnie z warunkami układu, instytucje finansowe, takie jak PKO BP czy Raiffeisen Bank Polska, miałyby być spłacone w 58%, podczas gdy pozostali wierzyciele otrzymaliby 35%. Łączna suma, jaką Monnari miało uregulować, wynosiła około 66 mln zł.

Spółka wdrożyła plan restrukturyzacji. Nowa strategia zakładała redukcję kosztów działalności poprzez zoptymalizowanie sieci sprzedaży krajowej do 100 salonów w Polsce pod marką Monnari. Zrezygnowano z ekspansji zagranicznej. Założono podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji. Wartość ich wynosiła 10 mln zł w drodze emisji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów.

Plan okazał się skuteczny. Pod koniec 2013 r. spółka spłaciła ostatnie 23 mln zł zadłużenia. Założenia układu zostały wykonane.

Podsumowanie

Umiejętność owocnej współpracy dłużnika z wierzycielami jest w polskich realiach wciąż dużą rzadkością. Podobnie jak Monnari, na drogę upadłości likwidacyjnej weszły np.: takie firmy jak sieć handlowa Bomi, Galeria Centrum czy Roy. Tym niemniej, mimo, iż zaczynały od upadłości układowej to i tak skończyło się na likwidacyjnej.

Zdaniem ekspertów w Polsce sukcesywnie powinno zacząć przybywać postępowań dających firmom możliwość restrukturyzacji zadłużenia w drodze układu. Obowiązująca od stycznia 2016 roku ustawa o prawie restrukturyzacyjnym daje dłużnikowi możliwość wdrożenia jednego z czterech nowych postępowań restrukturyzacyjnych:

  • zatwierdzenie układu,
  • przyspieszonego postępowania układowego,
  • postępowania układowego i
  • postępowania sanacyjnego.

Postępowania różnią się przede wszystkim skalą ochrony przed wierzycielami, natomiast łączy ich możliwość zapobieżenia wszczęciu wobec dłużnika postępowania likwidacyjnego. Dłużnik może dokonać wyboru dostosowanego do jego sytuacji postępowania, które zwiększy jego szanse na zawarcie układu.

Sukces


Restrukturyzacja Monnari to zdecydowany sukces. W pierwszej połowie 2016 roku firma osiągnęła zysk netto w wysokości 12,2 mln zł, co stanowi optymalny wynik. Mimo minimalnego spadku w porównaniu z rokiem poprzednim o 1 mln zł, dochody ze sprzedaży wzrosły z 95 mln zł do imponujących 110 mln zł. Te pozytywne rezultaty świadczą o skuteczności działań restrukturyzacyjnych.

Należy mieć nadzieję, że przypadki sukcesów, umiejętności negocjacyjnych oraz chęci restrukturyzacji w obliczu upadłości likwidacyjnej będą przykładem dla innych firm. Warto zauważyć, że taka determinacja może przyczynić się do ograniczenia liczby przypadków upadłości likwidacyjnej. Z drugiej do zwiększenia ilości udanych procesów restrukturyzacyjnych.

fig-autor-tmp
Jakub Suchenek
Dział Doradztwa Biznesowego FIG Polska

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anita Pindral
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram