Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Obowiązkowe czynności przy łączeniu się spółek

Przygotowujemy fuzję z innym przedsiębiorstwem. Proszę o informacje jakie są obowiązkowe czynności przy łączeniu się spółek?- Dyrektor ds. strategii, w spółce notowanej na NewConnect Fuzja stanowi dobrowolne połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden organizm. W praktyce fuzje mogą przyjmować dwie formy: Najważniejsze, obowiązkowe czynności przy łączeniu się spółek to:
fig-autor-tmp
Tadeusz Woźniak
Dyrektor Generalny FIG Polska

Przygotowujemy fuzję z innym przedsiębiorstwem. Proszę o informacje jakie są obowiązkowe czynności przy łączeniu się spółek?
- Dyrektor ds. strategii, w spółce notowanej na NewConnect

Fuzja stanowi dobrowolne połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden organizm.

W praktyce fuzje mogą przyjmować dwie formy:

 • konsolidację (consolidation) - w tym przypadku dwa lub więcej przedsiębiorstw początkowo autonomiczne, w wyniku umowy łączą się ze sobą dla stworzenia nowego przedsiębiorstwa, każde z nich traci dotychczasową odrębność i osobowość prawną, łączone jednostki ulegają likwidacji, wypisowi z rejestru, a zamiast nich powstaje nowa firma i nowy podmiot prawny.
 • wchłonięcia, inkorporacje (merger) - jest to połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw w jedno dla osiągnięcia wspólnych celów, przy czym tylko przedsiębiorstwo - nabywca zachowuje tożsamość (firmę) i podmiotowość (osobowość prawną), a druga firma przestaje istnieć.

Najważniejsze, obowiązkowe czynności przy łączeniu się spółek to:

 1. Sporządzenie planu połączenia, określającego:
  • podstawowe informacje o łączących się spółkach,
  • sposób łączenia i siedzibę nowej spółki,
  • zasady przyznawania udziałów lub akcji oraz informacje o ich wymianie,
  • dzień, od którego udziały lub akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach spółki przejmującej lub nowo powstałej,
  • prawa przyznane wspólnikom przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązywaną,
  • szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek.
 2. Przygotowanie projektów dokumentów:
  • uchwały o połączeniu,
  • zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub nowo zawiązywanej,
  • ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółki nowo powstającej, na dzień w tygodniu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
  • sprawozdania finansowe sporządzone dla celów połączenia na dzień w tygodniu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.
 3. Sporządzenie sprawozdań uzasadniających połączenie przez każdą z łączących się spółek.
 4. Zgłoszenie do sądu planu połączenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego, który ma dokonać badania planu połączenia.
 5. Ogłoszenie planu połączenia (w terminie nie później niż 1 miesiąc przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie połączenia).
 6. Zgromadzenie wspólników w sprawie połączenia.
 7. Każda ze spółek składa do sądu wniosek o wpis połączenia.
 8. Ogłoszenie połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

fig-autor-tmp
Tadeusz Woźniak
Dyrektor Generalny FIG Polska

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anita Pindral
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anita Pindral
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram