Akademia Zarządzania
„NOWE HORYZONTY”

DEDYKOWANY PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU MANAGERSKIEGO TWORZĄCEGO ORAZ WDRAŻAJĄCEGO STRATEGIĘ ROZWOJU FIRMY

Różnimy się!

Wytwarzamy różne produkty

Pracujemy w różnych branżach

Nie ma dwóch identycznie przygotowanych Managerów

Mamy różne doświadczenia

Problemy i wyzwania są wspólne
dla większości zarządzających

Wyzwania biznesowe


 • Poprawa wyników
 • Obniżenie kosztów
 • Poprawa zysku
 • Wzrost produktywności

Problemy biznesowe


 • Spadek rentowności
 • Pogorszenie płynności
 • Rotacja pracowników
 • Jakość produktów

Rozwiązywanie ich i rozwijanie biznesu
TO TWOJE ZADANIE

Nawet najlepszy prezes nie opracuje i nie wdroży strategii w pojedynkę. Potrzebny jest mu dobrze przygotowany interdyscyplinarny ZESPÓŁ MANAGERSKI – 3S „Sprawny, Skuteczny, Samodzielny”.

Biznes to gra zespołowa.
Zrealizuj program „NOWE HORYZONTY” i zagraj w pierwszej lidze

Nasze programy
to twarde fundamenty
wiedzy i umiejętności
managerskich, na których
można budować firmy.

To narzędzie budowy
skutecznego zespołu
managerskiego zdolnego
do realizacji najwyższych
celów biznesowych.

To jedyny w Polsce program rozwoju biznesowego oparty na doświadczeniu oraz know-how firmy doradczej

Wiedza praktyczna
do zastosowania od zaraz


Wprost od praktyków firmy doradczej, byłych
Managerów wysokiego szczebla.

Kompleksowe wsparcie
profesjonalnymi narzędziami


Ankiety, procedury, arkusze wprost z metodyki
firmy doradczej.

Najnowsze kierunki
w zarządzaniu strategicznym


Program obejmuje wiedzę
z najlepszych studiów MBA na świecie.

Na jakie pytania musisz sobie odpowiedzieć planując rozwój firmy?

Lista kontrolnych pytań strategicznych

Cele

 • Czy zarząd i kluczowi managerowie mają jasną wizję rozwoju organizacji w perspektywie 4-5 lat?
 • Czy cele finansowe i biznesowe na kolejne lata są wspierane przemyślanymi działaniami?
 • Czy cele mają charakter ogólny, czy spełniają kryteria SMART?
 • Czy projekcje finansowe zostały zweryfikowane pod kątem budowy wartości firmy?
 • Czy obecnie realizowana strategia buduje, czy niszczy wartość spółki?

Inwestycje i zyski

 • Czy osiągane zwroty z kapitału zainwestowanego, z aktywów i ze sprzedaży spełniają oczekiwania właścicieli?
 • Czy możemy pochwalić się lepszymi wynikami finansowymi i biznesowymi od naszych głównych konkurentów?
 • Czy wraz ze wzrostem sprzedaży rosną marże i zyski?
 • Czy pieniądze zainwestowane w ostatnich latach w aktywa trwałe pozwoliły osiągnąć planowane stopy zwrotu i zwiększyły wartość naszej firmy w określonym czasie?

Strategia

 • Czy wiemy jakie będą główne źródła przychodów i marż w kolejnych 4-5 latach?
 • Czy wybory strategiczne rynków, produktów i modelu biznesowego oparte są na opiniach i intuicji, czy na solidnych analizach zewnętrznych i wewnętrznych, wspieranych doświadczeniem kadry?
 • Czy wybory rynków działania są ekstrapolacją przeszłości, czy wynikają z dobrego rozeznania własnych atutów i szans płynących z otoczenia zewnętrznego?
 • Czy wiemy jakie analizy należy przygotować, aby trafnie dokonać wyborów rynków i segmentów klientów oraz dostosować naszą ofertę wartości do ich potrzeb?
 • Czy potrafimy obiektywnie ocenić naszą pozycję konkurencyjną na tle głównych konkurentów?
 • Czy potrafimy trafnie wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych analiz oraz wyznaczyć cele strategiczne i operacyjne SMART?
 • Czy wiemy, czym zamierzamy konkurować i w jakim modelu biznesowym jesteśmy w stanie osiągać planowane cele?
 • Czy posiadamy jasne strategie kluczowych obszarów/ procesów, na których zbudowany jest „łańcuch wartości” naszej firmy?
 • Czy nasze projekty strategiczne uwzględniają konieczność ciągłej poprawy efektywności i optymalizacji kosztowej dzięki wykorzystaniu m.in. automatyzacji, robotyzacji i nowych technologii IT?
 • Czy nasze projekty strategiczne są dobrze opisane? Czy wiemy jakie są produkty etapów projektów, zasoby dedykowane do projektów, harmonogramy oraz budżety?
 • Czy projekty strategiczne wspierają cele strategiczne i pozwalają osiągnąć KPI w planowanych terminach?
 • Czy uzgodniliśmy, jakie zmiany wewnątrz organizacji należy wprowadzić, aby dostosować model biznesowy do obsługi rynków i klientów, a w konsekwencji osiągnąć cele finansowe i biznesowe?
 • Czy wiemy, jakie zasoby i kompetencje musimy posiadać na każdym etapie realizacji strategii, aby terminowo realizować cele finansowe i biznesowe?

Komunikacja

 • Czy strategia jest spisana i zweryfikowana pod kątem spójności? Czy jest gotowa do zakomunikowania?
 • Czy jesteśmy gotowi uruchomić program komunikacji strategii na różnych poziomach organizacji, informując i angażując jak najwięcej pracowników?
 • Czy wiemy kto i co ma komunikować? Czy nastąpił podział ról?
 • Czy wiemy jak będziemy badali, czy strategia jest znana i dobrze rozumiana na różnych szczeblach organizacji?
 • Czy uzgodniliśmy i wdrożyliśmy narzędzia monitorowania strategii?

Przykład programu Akademii zarządzania „Nowe Horyzonty

Moduł „Finanse, controlling i ocena projektów”

1. Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 1 – Jak poprawić wyniki finansowe firmy? – 2 dni
2. Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 2 – Planowanie przepływów i ocena projektów inwestycyjnych – 2 dni

Moduł „Zarządzanie strategiczne”

3. Jak zbudować strategię rozwoju firmy? Metodyka „krok po kroku” i narzędzia – 2 dni
4. Balanced Scorecard. Wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI – 2 dni
5. Kaskadowanie celów i KPI. Jak zbudować strategię działu i Action Plan? – 2 dni
6. Zarządzanie portfelem projektów strategicznych lub Skuteczne zarządzanie projektem. Best practice na bazie najpopularniejszych metodyk – 2 dni
7. Strategiczne zarządzanie rynkami. Koncepcje i narzędzia budowy sukcesu rynkowego – 2 dni

Moduł „Kompetencje managerskie”

8. Komunikacja strategii, przywództwo i zarządzanie zmianami2 dni
9. Przywództwo, budowanie zespołu, motywowanie pracowników i komunikacja szefa2 dni

Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce

10. Gra strategiczna „HORYZONT” Business Play

Program skrojony na miarę Twojego zespołu

Profesjonalny zespół Praktyków biznesu FIG Polska

 • Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem

  Biznes znają z praktyki. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie trenerskie i biznesowe zarówno z rynku polskiego, jak i z rynków zagranicznych.

 • Eksperci z różnych dziedzin

  Interdyscyplinarna wiedza i praktyka prowadzących warsztaty ekspertów gwarancją spójności i logiki cyklu sesji rozwojowych.

 • Konsultanci z doświadczeniem doradczym

  Większość Trenerów to jednocześnie konsultanci biorący czynny udział w projektach doradczych dla wielu polskich firm. FIG Polska realizuje kilkadziesiąt takich projektów rocznie.

Już dzisiaj zaplanuj rozwój firmy

Zapytaj o szczegóły

Harmonogram Akademii Zarządzania „Nowe Horyzonty”

Specjalistyczne, otwarte szkolenia to 10 dwudniowych sesji, które obejmują 9 seminariów warsztatowych oraz Grę Strategiczną będącą podsumowaniem Akademii.

9 sesji rozwojowych


Selektywny wybór tematów, gwarantujący
budowę know-how zespołu managerskiego i
zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej.

Unikatowa Gra Strategiczna


Ostatnia sesja jest sprawdzianem zdobytej
wiedzy. Bez uproszczeń, na pełnych
dokumentach finansowych.

Konsultacje eksperckie


 • 12 godzin eksperckich konsultacji z FIG Polska.
 • 10 voucherów na seminaria FIG Polska.

Stawiamy na praktyczne umiejętności

 • Klamrą zamykającą cykl programu rozwojowego „Nowe Horyzonty” jest Gra Strategiczna „Horyzont Business Play”.
 • To nasz autorski projekt gry dopasowanej do realiów Twojego przedsiębiorstwa.
 • Jej program obejmuje kluczowe procesy oraz pełną symulację finansową.
 • Uczestnicy pracują na pełnych sprawozdaniach finansowych, na ich podstawie przeprowadzają analizy wskaźników finansowych.

Korzyści dla Przedsiębiorców i Uczestników

Zwiększenie
zysków firmy


Podniesienie jakości zarządzania strategicznego, które ma kluczowy wpływ na realizację celów oraz wyniki finansowe firmy.

Kompleksowe
ugruntowanie wiedzy


Uwzględnienie wiedzy w gronie TOP Managementu i uzupełnienie luk kompetencyjnych wynikających ze specjalistycznych doświadczeń poszczególnych Managerów.

Minimalne
ryzyko biznesowe


Wzrost sprawności działania przedsiębiorstwa dzięki nabyciu przez organizację umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi, metodyk i rozwiązań z zakresu zarządzania strategicznego w codziennej pracy.

Świetna komunikacja
zespołu Managerów


Poprawa komunikacji i współpracy wewnątrz firmy dzięki znajomości kluczowych zagadnień, które wchodzą w zakres odpowiedzialności Managerów innych działów.

Program oparty
na praktyce doradczej


Indywidualnie dostosowany program sesji warsztatowych z uwzględnieniem specyfiki branżowej przedsiębiorstwa.

Wiedza na najwyższym
poziomie


Szybkie wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce dzięki przeszkoleniu całych Zespołów Managerskich.

Zaangażowanie
TOP Managementu


Gwarancja utrzymania zaangażowania w trakcie całego cyklu dzięki weryfikacji nabytych umiejętności podczas Gry Strategicznej kończącej program.

Zastosowanie
omawianych rozwiązań


Poprawa komunikacji i współpracy wewnątrz firmy dzięki znajomości kluczowych zagadnień, które wchodzą w zakres odpowiedzialności Managerów innych działów.

Do kogo adresowany jest program?

 1. Zarządców i Dyrektorów firm oraz grup kapitałowych

 2. Wyróżniających się Managerów – Grup Talentów

 3. Przyszłych Sukcesorów

Akademia Zarządzania „NOWE HORYZONTY”