Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

EVA, kontrowersyjna czy praktyczna?

"Czy znana jest Państwu EVA?" - to pytanie, które brzmi raczej intrygująco.
fig-autor-tmp
Tadeusz Woźniak
Dyrektor Zarządzający FIG Polska

W rzeczywistości jest zapytaniem skierowanym do ogółu kadry menedżerskiej. EVA oprócz tego, iż jest imieniem kobiety jest również skrótem nadanym jednej z najbardziej popularnych w ostatnich czasach koncepcji pomiaru wartości przedsiębiorstw. Rozszyfrujmy zatem skrót EVA, przynajmniej dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji jej poznać.

Skrót EVA pochodzi od anglojęzycznej nazwy: Economic Value Added - co oznacza ekonomiczną wartość dodaną. Ekonomiczna wartość dodana - zwana również zyskiem ekonomicznym - jest skorygowanym zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu, pomniejszonym o koszt całego zaangażowanego kapitału.

Co nowego wnosi ta koncepcja?

Po pierwsze, zysk księgowy. Zostaje on poddany korektom, których istotą jest usunięcie z niego jak największej liczby defektów. Powstają one głównie na skutek przyjętych zasad rachunkowości. Po drugie, koszt kapitału obejmuje zarówno kapitał obcy jak i własny, a więc często koszt alternatywny kapitału własnego.

Wielu ekspertów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem przedstawia koncepcję EVA, koncentrując się wyłącznie na aspekcie technicznym.

Jak wyliczyć upragnioną EVA ?

Popularyzatorzy EVA (Stern i Stewart) wymieniają listę 164 korekt, których należy dokonać aby uzyskać precyzyjne wyliczenie ekonomicznej wartości dodanej. Tak obszerna lista korekt jakkolwiek skrupulatna, posiada istotne wady z punktu widzenia jej implementacji w polskich warunkach

Po pierwsze, są one w dużej mierze niedopasowane do polskich przepisów prawnych i standardów rachunkowości. Po drugie, tak duża liczba korekt jest mało praktyczna w zastosowaniu. Wielu autorów pozycji książkowych i artykułów na temat EVA skupia się w swych opracowaniach na tym, jak poprawnie dokonać rozlicznych korekt, które napotykamy na drodze do wyznaczenia jak najbardziej bliskiej rzeczywistości wartości przedsiębiorstwa.

Tak naprawdę już same korekty są na tyle sporne, iż kolejne opracowania prezentują często polemikę między różnymi metodami dokonywania korekt, jak też nadawaniem różnych rang korektom. Jeszcze więcej kontrowersji wzbudza koncepcja EVA w środowisku praktyków biznesu, zarówno kadry zarządzającej jak i inwestorów. Głównie, za sprawą braku zrozumienia koncepcji systemu zarządzania wartością w oparciu o EVA (tzw. Value Based Management).

Firmy z EVA notują wzrost o 84%

Badania jakie przeprowadziła firma Stern Stewart&Co wśród swoich klientów, pokazują, iż firmy które zaimplementowały system zarządzania wartością oparty na EVA zanotowały w ciągu 5 kolejnych lat jego funkcjonowania wzrost ich ekonomicznej wartości dodanej o około 33-84%. Skąd więc tak mało przekonania wśród polskiej kadry menedżerskiej do praktycznych korzyści, jakie przynosi zastosowanie tego systemu zarządzania?

Często w naszej praktyce doradczej spotykamy firmy, które tworzą model finansowy kalkulacji EVA, wyłącznie po to, aby mierzyć wartość firmy. Tymczasem samo wyznaczenie wartości EVA nie rozwiązuje podstawowych problemów w zarządzaniu firmą. Bowiem, model EVA staje się wtedy nie narzędziem, wykorzystywanym do zarządzania wartością firmy ale raczej mało użytecznym, choć efektownym gadżetem.

Koncentracja na czynnikach kreacji

Kadra menedżerska jednak dosyć chętnie skupia się na takim właśnie wykorzystaniu modelu EVA, które nie absorbuje znacznego czasu i zespołów ludzkich celem jego zastosowania. Z drugiej strony samo opracowanie modelu finansowego jest zadaniem dosyć prostym, wbrew temu co prezentuje większość analityków, a jednocześnie nie przybliża zbytnio do realizacji celu wielu przedsiębiorstw jakim jest wzrost wartości. 

Aby przedsiębiorstwo mogło odnotować wzrost wartości, powinno zbudować strategię, która będzie koncentrować się na czynnikach jej kreacji. 

Zarządzanie czynnikami wartości musi wpłynąć na:

  • wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • wzrost marży zysku operacyjnego,
  • zmniejszenie wypływów z tytułu podatku dochodowego,
  • optymalizację wydatków na kapitał obrotowy i aktywa trwałe
  • zmniejszenie średniego ważonego kosztu kapitału.

To jakość naszej strategii, jej permanentna adaptowalność do zmian otoczenia a także zdolność do jej wdrożenia będzie determinowała sukces w osiągnięciu celu jakim jest wzrost wartości. 

Podsumowanie

Praktyczność koncepcji EVA polega więc nie wyłącznie na możliwości pomiaru wartości przedsiębiorstwa a na możliwości sterowania parametrami, które mają wpływ na jej kreację. Do tego niezbędna jest strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Badania empiryczne pokazują, iż korzyści z wdrożenia nie tylko systemu pomiaru wartości firmy, ale systemu zarządzania w oparciu o wartość przynoszą najbardziej wymierne korzyści. Czy warto więc tylko mierzyć wartość EVA, czy zarządzać w oparciu o nią? Zadajcie Państwo nam to pytanie, a my chętnie na nie odpowiemy.

Skorzystaj ze szkolenia

Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia

fig-autor-tmp
Tadeusz Woźniak
Dyrektor Zarządzający FIG Polska

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anita Pindral
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Anita Pindral
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram