Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Jak utrzymać dobre wyniki finansowe również w czasach kryzysu?

Każda firma, chcąc przetrwać kryzys, powinna odszukać jego pozytywne strony, gdyż „kryzys może być szansą”. Niemniej jednak dla wielu przedsiębiorstw kryzys to wyzwanie, walka o przetrwanie, sprawdzian z polityki zarządzania finansami.
fig-autor-tmp
Marek Panfil
Trener, Ekspert FIG Polska

Polityka sprawnego zarządzania finansami to monitorowanie oraz zarządzanie słabymi i mocnymi stronami przedsiębiorstwa. W szczególności firmy powinny umocnić:

  • Osiąganie przychodów i generowanie wysokiej marży brutto na sprzedaży z działalności podstawowej będącej fundamentem funkcjonowania na rynku, przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów działalności.

Doba kryzysu pociąga za sobą znaczny wzrost bezrobocia, co dla firm oznacza niższe koszty funkcjonowania związane z kosztami zatrudnienia.

  • Płynność finansową zapewniając optymalny poziom środków pieniężnych.

Optymalizacja poziomu gotówki umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań, utrzymywanie rezerw na nieoczekiwane wydatki oraz korzystanie z okazji zakupu materiałów po atrakcyjnych cenach. Aby to osiągnąć, konieczne jest synchronizowanie:

  • wpływów i wydatków,
  • efektywne korzystanie z kredytów kupieckich,
  • przyspieszenie ściągania należności
  • wydłużenie terminu regulowania zobowiązań.

Kluczową rolę odgrywa również dbałość o skrócenie cyklu konwersji gotówki.

Należy zatem wprowadzić szczelny system zarządzania gotówką, redukujący i opóźniający wydatki, skupiony na wpływach. Warto sporządzać cotygodniowy raport na podstawie pozycji gotówkowych i perspektyw średnioterminowych, bazując na oczekiwanych wpływach i fakturach. Dodatkowo warto zastosować segmentację rynku. To podział klientów na jednorodne grupy w celu aktywizacji sprzedaży, wsparcia strategii, działów obsługi klienta, rozwoju, czy inwestycji. Ponadto należy unikać niewypłacalnych klientów poprzez:

  • stosowanie przedpłat;
  • udzielanie kredytu kupieckiego tylko stałym klientom;
  • udzielanie kredytu kupieckiego pozostałym klientom tylko pod warunkiem solidnych gwarancji zapłaty;
  • dokonanie optymalizacji kapitału obrotowego – pracującego i restrukturyzację zadłużenia.

Kapitał pracujący jest niezbędny w przedsiębiorstwie, aby ograniczyć ryzyko wynikające z finansowania środków obrotowych. Niestety, bardzo często firmom brakuje dostępnej i zrozumiałej informacji o alternatywnych możliwościach finansowani, wnikliwej kalkulacji kosztu finansowania lub ocenie efektywności użycia wybranego źródła środków finansowych.

Inwestycje w majątek rzeczowy

Do realizacji tego celu można wykorzystać programy unijnej pomocy. Sposobem na powiększenie majątku rzeczowego może być również przejmowanie innych przedsiębiorstw. Warto dokonać zakupu wyposażenia technicznego przedsiębiorstw, bo rynkowe ceny maszyn i urządzeń w czasie kryzysu często spadają. Dobrą praktyką w obszarze zarządzania majątkiem produkcyjnym jest stosowanie systemu zapewniającego maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych majątku przy minimalnych kosztach eksploatacji majątku w całym cyklu jego życia.

Niezależnie od koniunktury na rynku dobre wyniki finansowe spółki wiążą się z prawidłową polityką zarządzania finansami. Dbałość o optymalną płynność finansową oraz kapitał obrotowy stanowią fundament istnienia spółek na rynku.

Skorzystaj z warsztatu

fig-autor-tmp
Marek Panfil
Trener, Ekspert FIG Polska

Najbliższe szkolenie warsztatowe

Lokalizacja:
Hotel Golden Tulip, Towarowa 2, Warszawa 00-811
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Jolanta Żurkowska
Koordynator szkolenia
Lokalizacja:
Airport Hotel Okęcie, Komitetu Obrony Robotników 24, Warszawa 02-148
Zapisz się

Zapytaj o szczegóły:

Edyta Bartosiewicz
Koordynator szkolenia

Już teraz weź udział w szkoleniu warsztatowym

Zaczniemy od krótkiej, niezobowiązującej rozmowy. Dowiesz się o szczegółach szkolenia i korzyściach dla Ciebie oraz Twojego biznesu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania również mailem.
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram