Finanse

Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 1 – Jak poprawić wyniki finansowe firmy?

Sprawdź swoją wiedzę z finansów – podstawowe pojęcia i zasady (bilans, CF, RZIS) – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Opanowanie wiedzy finansowej niezbędnej na każdym stanowisku menedżerskim, umożliwiającej swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych.
 • Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.
 • Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu nowoczesnego zarządzania finansami.
 • Poznanie głównych wskaźników oceny sytuacji finansowej firmy.
 • Poznanie wpływu decyzji operacyjnych na ogólną sytuację i wynik finansowy firmy.
 • Opanowanie języka, który pozwoli na sprawne porozumiewanie się z bankami, instytucjami finansowymi oraz z finansistami.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany na bazie programów zachodnich szkół biznesowych.
 • Od ponad dwóch dekad uznawany w Polsce za jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania finansami dla niefinansistów.
 • Program prezentuje kompendium wiedzy z zakresu zarzadzania finansami i jest dedykowany dla kadry menedżerskiej i niefinansistów.
 • Przyjazna formuła zajęć: dydaktyka dostosowana do modelu szkolenia kadry menedżerskiej i osób dorosłych.
 • Pozwala przekonać się, że finanse można zrozumieć, a także mówić o nich prosto i zrozumiale.
 • Zajęcia mają interaktywny, warsztatowy charakter (liczne ćwiczenia, interpretacje prawdziwych dokumentów finansowych i wskaźników analitycznych), mocno odbiegający od akademickich metod dydaktycznych.
 • Logiczna i uporządkowana struktura zajęć. Program realizowany od podstaw.
 • To najlepszy sposób, by przełamać swoje „obawy” przed finansami i zyskać komfort bycia partnerem w dyskusjach o finansach.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy,dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów:sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, strategii, relacji inwestorskich, rozwoju, R&D, produkcji, IT, personalnych, HR, komunikacji, działów prawnych; dyrektorzy linii biznesowych, szefowie projektów.

Program pierwszego wyboru dla zarządzających z wykształceniem technicznym, humanistycznym, medycznym etc.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego odczytywania dokumentacji finansowej i wyciągania odpowiednich wniosków, a także poznanie wpływu różnych decyzji na wyniki finansowe firmy.
Po ukończeniu szkolenia (część I) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Posiadał wiedzę finansową niezbędną na każdym stanowisku menedżerskim;
 2. Rozumiał funkcjonowanie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych;
 3. Znał dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego.
 4. Potrafił przeprowadzić analizę finansową firmy w oparciu o główne wskaźniki finansowe
 5. Wiedział jaki jest wpływ decyzji operacyjnych na ogólną sytuację finansową firmy;
 6. Mógł swobodnie komunikować się z bankami, instytucjami finansowymi oraz finansistami, dzięki opanowaniu języka finansistów.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie podstaw finansów.

Eksperci prowadzący

Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i zarządzaniem finansami.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria:

 • „Controlling dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów. Nowoczesne systemy wsparcia decyzji”
 • „Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów”.
 • „Ocena i finansowanie projketów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?”

Projekty doradcze

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów. Z jego usług korzystały m.in. 4FUNTV, AdAction, Afilo, ASCO, AMC, Corenet, EuroLot, Eurotruck, IDM, Inoxa, Instytut Rozwoju Biznesu, Mazowiecka Agencja Rozwoju, Media Express, POL-MOT Warfama, Rebel-tv, Resover, RMF Scena, Super Media Holding, Supermedia Interactive, Tamark, Target, TBM Snacks, VGC, WKRA oraz wiele innych firm.

Prowadzenie szkoleń

Posiada bogate doświadczenia trenerskie realizując łącznie ponad 300 dni szkoleniowych. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, Jeronimo Martins Polska, Orange, PGNIG, PKO BP, PZL Mielec, Raiffeisen Leasing, Union Investment TFI.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie  wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych”.

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie specjalizacja rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Podstawowe pojęcia i zasady. Jak czytać sprawozdania finansowe?

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czy możliwe jest dla niefinansisty zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych?
  1. Co to jest bilans i czym się różni od rachunku zysków i strat?
  2. Czym są przychody a czym wpływy z gotówki? Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami? – Ćwiczenia
  3. Co to jest wynik finansowy i czym się różni od cash flow?
 3. Jakich informacji dostarcza nam Rachunek Zysków i Strat?
 4. Czym się różni RZiS w układzie rodzajowym od RZiS w układzie kalkulacyjnym? Czy są inne możliwości przedstawiania wyników? Analiza marż. – Ćwiczenie
 5. Które poziomy wyników finansowych są istotne przy ocenie firmy, a które fałszują jej obraz?
 6. Jak analizować marżę na różnych poziomach? – Ćwiczenie
 7. Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem? – Ćwiczenie
 8. Czym się różni EBITDA od EBIT? – Ćwiczenie
 9. Jakie elementy mają rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe firmy? Jak specyfika branżowa wpływa na analizę wyników finansowych firm?
 10. Czy terminy płatności mają wpływ na wynik? Czy zaliczki poprawiają wynik? A może płynność?
 11. Dlaczego koszty muszą być współmierne do przychodów?
 12. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Bilans i zarządzanie kapitałem obrotowym. Analiza wskaźnikowa cz.1

 1. Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium i test wiedzy nr 2 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Jak oszacować różne ryzyka występujące w firmie i jaki jest ich wpływ na sytuację finansową firmy? Dlaczego trzeba tworzyć rezerwy? – Ćwiczenie
 3. Co zrobić, aby utrzymywać równowagę finansową firmy? Rola kapitału obrotowego. – Ćwiczenie
 4. Jak określić potrzeby kapitałowe firmy? Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. – Ćwiczenie
 5. Jak wzrost zapasów, należności od odbiorców i zobowiązań wpływa na płynność finansową i wyniki firmy? Co oznaczają wskaźniki zapasów, należności i zobowiązań wyrażone w dniach sprzedaży (days of sales, DSO, DPO)? – Ćwiczenie
 6. Jak zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i kto ma realny wpływ na ich zmniejszenie? – Ćwiczenie
 7. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników. Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  1. Analiza rentowności – jak interpretować wskaźniki rentowności: ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI?
  2. Jak analizować związki między wskaźnikami – model Piramidy Du Ponta.
  3. Jak poprawić rentowność kapitału wykorzystując dźwignię finansową? Dlaczego należy korzystać z kapitałów obcych? Jakie są granice zadłużenia? A co z ryzykiem?
  4. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ocenie rentowności?
  5. Analiza płynności – jak ocenić zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań?
  6. Czym jest płynność finansowa, a czym są wskaźniki płynności?
  7. Analiza efektywności zarządzania – jak mierzyć efektywność zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy? Rotacja zapasów, należności, zobowiązań. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Trzeci dzień (9.00 - 16.00)

Podstawy oceny firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy)

 1. Powtórzenie zagadnień z drugiego dnia seminarium i test wiedzy nr 3 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy). Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  1. Analiza zadłużenia – analiza zdolności do spłaty zobowiązań i struktury finansowania. Jaka powinna być struktura majątku i źródeł finansowania?
   Złote zasady równowagi bilansowej.
 3. Jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności (BEP)
  1. Koszty stałe a koszty zmienne.
  2. Ile trzeba sprzedać, żeby osiągnąć oczekiwany wynik? – Ćwiczenia
 4. Case Study podsumowujący materiał omówiony podczas całego seminarium (czas trwania: 2,5h).
 5. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 16.00

  Zakończenie zajęć

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 30.06.2021 3 dni
  Airport Hotel Okęcie
  Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej ul. 17 Stycznia)
  Cena netto: 3950 zł
  Dodatkowe informacje: BRAK MIEJSC - LISTA REZERWOWA
 2. 25.08.2021 3 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 3950 zł

Kontakt

Lidia Polak
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83