Finanse

Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów cz. 1 – Jak poprawić wyniki finansowe firmy?

Sprawdź swoją wiedzę z finansów – podstawowe pojęcia i zasady (bilans, CF, RZIS) – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Opanowanie wiedzy finansowej niezbędnej na każdym stanowisku menedżerskim, umożliwiającej swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych.
 • Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firmy przez pryzmat dokumentów finansowych.
 • Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu nowoczesnego zarządzania finansami.
 • Poznanie głównych wskaźników oceny sytuacji finansowej firmy.
 • Poznanie wpływu decyzji operacyjnych na ogólną sytuację i wynik finansowy firmy.
 • Opanowanie języka, który pozwoli na sprawne porozumiewanie się z bankami, instytucjami finansowymi oraz z finansistami.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany na bazie programów zachodnich szkół biznesowych.
 • Od ponad dwóch dekad uznawany w Polsce za jeden z najlepszych programów z zakresu zarządzania finansami dla niefinansistów.
 • Program prezentuje kompendium wiedzy z zakresu zarzadzania finansami i jest dedykowany dla kadry menedżerskiej i niefinansistów.
 • Przyjazna formuła zajęć: dydaktyka dostosowana do modelu szkolenia kadry menedżerskiej i osób dorosłych.
 • Pozwala przekonać się, że finanse można zrozumieć, a także mówić o nich prosto i zrozumiale.
 • Zajęcia mają interaktywny, warsztatowy charakter (liczne ćwiczenia, interpretacje prawdziwych dokumentów finansowych i wskaźników analitycznych), mocno odbiegający od akademickich metod dydaktycznych.
 • Logiczna i uporządkowana struktura zajęć. Program realizowany od podstaw.
 • To najlepszy sposób, by przełamać swoje „obawy” przed finansami i zyskać komfort bycia partnerem w dyskusjach o finansach.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, sukcesorzy,dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, dyrektorzy działów:sprzedaży i marketingu, logistyki, zakupów, strategii, relacji inwestorskich, rozwoju, R&D, produkcji, IT, personalnych, HR, komunikacji, działów prawnych; dyrektorzy linii biznesowych, szefowie projektów.

Program pierwszego wyboru dla zarządzających z wykształceniem technicznym, humanistycznym, medycznym etc.

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego odczytywania dokumentacji finansowej i wyciągania odpowiednich wniosków, a także poznanie wpływu różnych decyzji na wyniki finansowe firmy.
Po ukończeniu szkolenia (część I) uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Posiadał wiedzę finansową niezbędną na każdym stanowisku menedżerskim;
 2. Rozumiał funkcjonowanie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych;
 3. Znał dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego.
 4. Potrafił przeprowadzić analizę finansową firmy w oparciu o główne wskaźniki finansowe
 5. Wiedział jaki jest wpływ decyzji operacyjnych na ogólną sytuację finansową firmy;
 6. Mógł swobodnie komunikować się z bankami, instytucjami finansowymi oraz finansistami, dzięki opanowaniu języka finansistów.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie podstaw finansów.

Eksperci prowadzący

Paweł Wnuczak

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z controllingiem, analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i zarządzaniem finansami.

We Francuskim Instytucie Gospodarki Polska prowadzi seminaria:

 • „Controlling dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów. Nowoczesne systemy wsparcia decyzji”
 • „Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów”.
 • „Ocena i finansowanie projketów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach?”

Projekty doradcze

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie doradcze w zakresie projektowania i wdrażania systemów controllingu, opracowywania analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw i biznesplanów. Z jego usług korzystały m.in. 4FUNTV, AdAction, Afilo, ASCO, AMC, Corenet, EuroLot, Eurotruck, IDM, Inoxa, Instytut Rozwoju Biznesu, Mazowiecka Agencja Rozwoju, Media Express, POL-MOT Warfama, Rebel-tv, Resover, RMF Scena, Super Media Holding, Supermedia Interactive, Tamark, Target, TBM Snacks, VGC, WKRA oraz wiele innych firm.

Prowadzenie szkoleń

Posiada bogate doświadczenia trenerskie realizując łącznie ponad 300 dni szkoleniowych. Prowadził zajęcia m.in. dla: BGK, Jeronimo Martins Polska, Orange, PGNIG, PKO BP, PZL Mielec, Raiffeisen Leasing, Union Investment TFI.

Doświadczenie zawodowe i wykształcenie

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w FORD Polska, w firmie Thomas oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Doktor nauk ekonomicznych. Aktualnie  wykładowca w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych”.

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie specjalizacja rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

Autor wielu publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstwa, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz controllingu.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Podstawowe pojęcia i zasady. Jak czytać sprawozdania finansowe?

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czy możliwe jest dla niefinansisty zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych?
  2.1. Co to jest bilans i czym się różni od rachunku zysków i strat?
  2.2. Czym są przychody a czym wpływy z gotówki? Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami? – Ćwiczenia
  2.3. Co to jest wynik finansowy i czym się różni od cash flow?
 3. Jakich informacji dostarcza nam Rachunek Zysków i Strat?
 4. Czym się różni RZiS w układzie rodzajowym od RZiS w układzie kalkulacyjnym? Czy są inne możliwości przedstawiania wyników? Analiza marż. – Ćwiczenie
 5. Które poziomy wyników finansowych są istotne przy ocenie firmy, a które fałszują jej obraz?
 6. Jak analizować marżę na różnych poziomach? – Ćwiczenie
 7. Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem? – Ćwiczenie
 8. Czym się różni EBITDA od EBIT? – Ćwiczenie
 9. Jakie elementy mają rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe firmy? Jak specyfika branżowa wpływa na analizę wyników finansowych firm?
 10. Czy terminy płatności mają wpływ na wynik? Czy zaliczki poprawiają wynik? A może płynność?
 11. Dlaczego koszty muszą być współmierne do przychodów?
 12. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Bilans i zarządzanie kapitałem obrotowym. Analiza wskaźnikowa cz.1

 1. Powtórzenie zagadnień z pierwszego dnia seminarium i test wiedzy nr 2 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Jak oszacować różne ryzyka występujące w firmie i jaki jest ich wpływ na sytuację finansową firmy? Dlaczego trzeba tworzyć rezerwy? – Ćwiczenie
 3. Co zrobić, aby utrzymywać równowagę finansową firmy? Rola kapitału obrotowego. – Ćwiczenie
 4. Jak określić potrzeby kapitałowe firmy? Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. – Ćwiczenie
 5. Jak wzrost zapasów, należności od odbiorców i zobowiązań wpływa na płynność finansową i wyniki firmy? Co oznaczają wskaźniki zapasów, należności i zobowiązań wyrażone w dniach sprzedaży (days of sales, DSO, DPO)? – Ćwiczenie
 6. Jak zmniejszyć potrzeby kapitałowe firmy i kto ma realny wpływ na ich zmniejszenie? – Ćwiczenie
 7. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników. Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  7.1. Analiza rentowności – jak interpretować wskaźniki rentowności: ROS, ROA, ROE, ROCE, ROI?
  7.2. Jak analizować związki między wskaźnikami – model Piramidy Du Ponta.
  7.3. Jak poprawić rentowność kapitału wykorzystując dźwignię finansową? Dlaczego należy korzystać z kapitałów obcych? Jakie są granice zadłużenia? A co z ryzykiem?
  7.4. Jakie są najczęściej popełniane błędy przy ocenie rentowności?
  7.5. Analiza płynności – jak ocenić zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań?
  7.6. Czym jest płynność finansowa, a czym są wskaźniki płynności?
  7.7. Analiza efektywności zarządzania – jak mierzyć efektywność zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy? Rotacja zapasów, należności, zobowiązań. – Ćwiczenie
 8. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Trzeci dzień (9.00 - 16.00)

Podstawy oceny firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy)

 1. Powtórzenie zagadnień z drugiego dnia seminarium i test wiedzy nr 3 wraz z omówieniem jego rozwiązania.
 2. Analiza wyników firmy za pomocą wskaźników (ciąg dalszy). Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów?
  2.1. Analiza zadłużenia – analiza zdolności do spłaty zobowiązań i struktury finansowania. Jaka powinna być struktura majątku i źródeł finansowania? Złote zasady równowagi bilansowej.
 3. Jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności (BEP).
  3.1. Koszty stałe a koszty zmienne.
  3.2. Ile trzeba sprzedać, żeby osiągnąć oczekiwany wynik? – Ćwiczenia
 4. Case Study podsumowujący materiał omówiony podczas całego seminarium (czas trwania: 2,5h).
 5. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 16.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Hotel Golden Tulip

Towarowa 2
00-811 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! Uczestnicy seminariów powołujący się na hasło FIG Polska rezerwujący pobyt bezpośrednio w Hotelu otrzymają atrakcyjne zniżki na nocleg w kompleksie Louvre Hotels:

 • Golden Tulip**** – tel. (22) 582 75 00
  • 420 zł brutto za pokój 1-os superior ze śniadaniem
  • 520 zł brutto za pokój 2-os  superior ze śniadaniem
 • Campanile***  tel. (22) 582 72 00
  • rabat 10% na pokoje hotelowe
 • Premiere Classe* tel. (22) 582 72 06
  • rabat 10% na pokoje hotelowe

Parking hotelowy: w cenie 40 zł za dobę lub 4 zł za godzinę. Cena dotyczy tylko kompleksu hotelowego znajdującego się przy ul. Towarowej 2 w Warszawie.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online lub zapytanie w recepcji o aktualne promocje.


W niewielkiej odległości znajduje się również: Radisson Blu Sobieski ****: (+48) 22 579 10 25 > 27

Ogólne warunki uczestnictwa w seminarium

1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych dotyczą usług świadczonych przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (dalej FIG Polska, Organizator). Niniejsze warunki skierowane są do podmiotów niebędących konsumentami.

2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zamawiającego i/lub osób wskazanych przez Zamawiającego z katalogu seminariów warsztatowych oferowanych przez FIG Polska, realizowanych wg programów określonych przez FIG Polska, w terminach i miejscach wskazanych przez FIG Polska. Szczegółowe programy poszczególnych seminariów oraz ceny netto i informacje o rabatach można znaleźć na stronie www.figpolska.pl.

Zgłoszenie uczestnictwa

3. Zamawiający i/lub osoby wskazane przez Zamawiającego uczestniczą w seminariach organizowanych przez FIG Polska na podstawie formularza (karty) zgłoszenia dostępnego na stronie www.figpolska.pl lub formularza przesłanego przez Zamawiającego na wskazany adres mailowy. Zgłoszenie udziału zawiera m.in. tytuł wybranego seminarium, termin, lokalizację oraz dane osób delegowanych na seminarium.

4. Osoba podpisująca lub przesyłająca formularz (kartę) zgłoszenia, składając zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia i zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.

5. Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte jeśli na wskazanym seminarium są jeszcze wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc FIG Polska zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

Warunki płatności

6. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 14 dni od daty jej wystawienia lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.

7. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.

8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.

9. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.

10. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.

Zmiana i odwołanie uczestnictwa

11. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.

12. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 11 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.

13. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.

14. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.

Odpowiedzialność i obowiązki Organizatora

15. Organizator zobowiązuje się do przygotowania seminariów z należytą starannością i zgodnie z programem prezentowanym na stronie.

16. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.

17. Informacje i materiały przekazane na szkoleniu nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług doradztwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.

18. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych podczas wzajemnej współpracy.

Prawa autorskie

19. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.

20. Uczestnikowi przysługuje prawo wykorzystania otrzymanych materiałów dla potrzeb własnych i związanych z działalnością gospodarczą Zamawiającego.

21. Uczestnik nie ma prawa do przeprowadzania seminariów z wykorzystaniem programu, ani całości czy części materiałów, ani udzielania praw do korzystania z nich osobom trzecim.

22. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie materiałów; dokonywanie zmian, których następstwem mogłyby być wątpliwości co do autorstwa utworu utrwalonego w egzemplarzu lub co do faktu, że utwór utrwalony w egzemplarzu jest przedmiotem praw Organizatora.

Inne

23. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.

Reklamacje

24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

25. Reklamację można składać pocztą tradycyjną (na adres FIG Polska, Warszawa 02-032, Filtrowa 75/5) lub e-mailowo (biuro@figpolska.pl) w terminie 7 dni od dnia zakończenia seminarium.

26. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz dane kontaktowe), informacje nt. reklamowanej usługi (data, temat) oraz powinna wskazywać elementy usługi, które nie były zrealizowane lub były niezgodne z ustaleniami zawartymi w Umowie (np. brak realizacji wybranych punktów programu, niekompletność materiałów, sposób prowadzenia zajęć). Reklamacja może, ale nie musi, być złożona z wykorzystaniem Formularza Zgłoszenia Opini, który jest udostępniany na życzenie.

27. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

28. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Organizator zaproponuje adekwatne działania naprawcze lub obniżenie ceny.

29. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana w taki sposób, w jaki reklamacja została złożona.

Postanowienia końcowe

30.  W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

31. Wszystkie spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla miasta Warszawy.

32. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.

33. Zapoznałem(am) się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług, warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium. Państwa dane osobowe będą przekazywane w zakresie wynikającym z przepisów prawa organom państwa, sądom, podmiotom świadczącym usługi księgowe.. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o rachunkowości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE) lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/
Ogólne warunki świadczenia usług dostępne są na stronie https://figpolska.pl/ogolne-warunki-swiadczenia-uslug

 

2828

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

Najbliższe terminy

 1. 05.12.2023 3 dni
  Hotel Golden Tulip
  Warszawa, Towarowa 2
  Cena netto: 4750 zł

Kontakt

Edyta Bartosiewicz
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83