Chat with us, powered by LiveChat
fid-logotyp-granat

Komunikacja strategii firmy oraz przywództwo w jej wdrożeniu

Zapytaj o szczegóły szkolenia i dogodne terminy
Inne
szkolenia
145
TOP managerów poleca to szkolenie!

O szkoleniu

Cele i korzyści

Opanowanie procesu opracowania Programu Komunikacji Strategii (PKS).
Zrozumienie roli zarządu i kadry menedżerskiej w procesie komunikacji i wdrażania strategii.
Rozwój umiejętności w zakresie prezentacji strategii różnym grupom odbiorców.
Poznanie najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z różnymi grupami odbiorców.
Rozwój indywidualnych cech przywódczych, gwarantujących skuteczne wdrożenie strategii w przedsiębiorstwie.
Rozwój umiejętności w zakresie budowania teamu menedżerskiego, skoncentrowanego na wdrożeniu strategii.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski i unikatowy program FIG Polska opracowany na bazie zidentyfikowanych problemów występujących powszechnie w przedsiębiorstwach na etapie komunikacji strategii.
 • Pogram oparty na doświadczeniach FIG Polska w komunikacji strategii na różnych szczeblach organizacji w ponad 150 polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.
 • Selektywny dobór zagadnień w obszarze przywództwa oraz komunikacji, który warunkuje skuteczne wdrożenie strategii.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, prezesi i pozostali członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów funkcjonalnych: finansów, strategii, produkcji, komunikacji, dyrektorzy operacyjni, marketingu, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nad realizacją strategii firmy, dyrektorzy personalni i HR, kierownicy i liderzy zespołów projektowych, uczestnicy procesów zmian.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do komunikacji strategii i przewodzenia ludziom w procesie wdrażania strategii przedsiębiorstwa.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie potrafił m.in.

 1. Opracować program komunikacji strategii
 2. Przygotować informację o strategii z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi np. mapa celów, karta wyników – KPI dostosowaną do różnych grup interesariuszy
 3. Wybrać kanały komunikacji strategii
 4. Rozpisać role w procesie komunikacji strategii
 5. Zaprezentować strategię różnym grupom interesariuszy
 6. Identyfikować problemy związane z wdrożeniem strategii i zarządzaniem zmianami i im przeciwdziałać
 7. Wykorzystać swoje umiejętności przywódcze w wdrożeniu strategii.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie komunikacji strategii i przywództwa w jej wdrożeniu.

Dzień 1
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Komunikacja strategii
 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Czym jest strategia przedsiębiorstwa i co decyduje o jej sukcesie?
  2.1. Strategia jako wyzwanie rozwojowe firmy i kadry menedżerskiej.
  2.2. Czynniki sukcesu wdrożenia strategii w organizacji.
  2.3. Co powinna zawierać strategia firmy? Składowe strategii jako treści programów komunikacji. – Warsztat
 3. Program komunikacji strategii jako narzędzie informacji o strategii przedsiębiorstwa. – Warsztat
  3.1. Treść i forma informacji o strategii. Kto powinien opracować program komunikacji? – Ćwiczenie
  3.2. Mapa celów strategicznych, KPI oraz karty projektów strategicznych jako narzędzia komunikacji strategii.
  3.3. Jak dobierać kanały komunikacji strategii do różnych grup odbiorców. – Ćwiczenie
  3.4. Określenie grup odbiorców programu komunikacji. – Ćwiczenie
  3.5. Harmonogram wdrożenia programu komunikacji strategii. – Ćwiczenie
 4. Kto powinien komunikować strategię w organizacji? Role poszczególnych grup menedżerskich
  w realizacji programu komunikacji strategii.
  4.1. Przygotowanie kadry menedżerskiej do komunikacji strategii firmy.
  4.2. Proces komunikacji strategii w „dół” organizacji – wyzwanie dla menedżerów.
  4.3. Jak zarządzać informacją zwrotną otrzymywaną „od dołu” w trakcie prezentacji strategii?
 5. Jak chcesz komunikować strategię swoim zespołom? Pomysły na komunikację strategii w firmie. – Warsztat
 6. Jak monitorować wdrożenie programu komunikacji i ocenić skuteczności dotarcia do odbiorców?
  6.1. Wskaźniki efektywności realizacji programów. – Warsztat
 7. Podsumowanie dnia.
Dzień 2
9.00 – 17.00
Przerwy
10.30 - 10.50
15.30 - 15.50
Tematyka:
Angażowanie pracowników we wdrażanie strategii
 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Psychologiczne aspekty reakcji ludzi na zmiany niesione przez strategię. – Ćwiczenie
 3. Skuteczne techniki komunikacji z dużymi grupami pracowników. – Ćwiczenie
 4. Częstotliwość komunikacji strategii a poziom zaangażowania pracowników.
 5. Jakich błędów należy się wystrzegać w procesie komunikacji strategii? – Ćwiczenie
 6. Jak budować organizację wygrywającą?
  6.1. Jak inspirować menedżerów do realizacji ambitnych celów firmy? (motywacja w perspektywie długoterminowej).
  6.2. Materialne i pozamaterialne „motywatory” skłaniające pracowników do realizacji strategii. System wynagrodzeń.
  6.3. Przywództwo i zaangażowanie menedżerów jako kluczowy czynnik sukcesu wdrażania strategii firmy.
 7. Jak rozwijać zespół menedżerski, gwarantujący wdrożenie strategii firmy? – Ćwiczenie
 8. Nasz dekalog komunikacji strategii.
 9. Podsumowanie zajęć.
Dzień 3
Przerwy
Tematyka:
Termin szkolenia:
()
Cena netto:
Miejsce szkolenia:
Jak dojechać?
Gwarancja satysfakcji:
Gwarantujemy zwrot kosztu szkolenia, jeśli do lunchu, pierwszego dnia stwierdzisz, że szkolenie nie spełnia Twoich oczekiwań

Polecane artykuły

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie konkretne produkty współpracy powstają w ramach poszczególnych usług doradczych porozmawiaj z doradcą.
Ten numer telefonu nie zostanie zapisany w naszych bazach danych
© Wszystkie prawa zastrzeżone: FIG Polska 2023
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram