Strategia

Certified OKR Professional

II edycja certyfikowanego programu z zakresu zarządzania celami rozwojowymi we współpracy z The KPI Institute Australia!
*Zajęcia prowadzone w całości w jęz. angielskim.

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Nabycie umiejętności rozróżniania, czym jest cel, kluczowy rezultat, a czym inicjatywa;
 • Zdobycie wiedzy na temat różnych typów OKR;
 • Zrozumienie korzyści z ustalania trudno osiągalnych celów;
 • Poznanie zasad stosowania OKR w różnych sytuacjach;
 • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania OKR w organizacji;
 • Opanowanie procesów prowadzenia przeglądów okresowych oraz wnioskowania.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Usprawnienie procesów podejmowania decyzji dzięki lepszej komunikacji i umiejętnościom przekazywania na bieżąco informacji zwrotnej;
 • Dostęp do innowacyjnej wiedzy i doświadczeń w trakcie 3-stopniowego procesu edukacyjnego;
 • Zdobycie wyjątkowego uznania w świecie biznesu dzięki ukończeniu prestiżowego kursu Certyfikowanego Profesjonalisty OKR;
 • Poszerzenie sieci kontaktów biznesowych dzięki członkostwu w międzynarodowej społeczności Certyfikowanych Profesjonalistów OKR;
 • Pozyskanie przez organizację “orędowników” wdrożeń systemu OKR.

Uczestnik otrzyma

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie (w formie papierowej) po wzięciu udziału w kursie;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu (w formie elektronicznej) po wykonaniu zadań przewidzianych na etapie przygotowania kursu i zdaniu Egzaminu Certyfikacyjnego;
 • Dyplom Certyfikowanego Profesjonalisty OKR (w formie papierowej) po ukończeniu z powodzeniem wszystkich 3 etapów procesu nauki.

First day (9.00 - 17.00)

 1. Understanding OKRs
  • What are OKRs?
  • Stretched goals;
  • Measurable Key Results;
  • Action oriented initiatives.
 2. OKRs and other PMS
  • OKRs vs KPIS;
  • OKRs and KPIs integration;
  • OKRs vs MBO.
 3. Performance management system based on OKRs
  • Challenges in working with OKRs;
  • OKRs lifecycle;
  • The value added by OKRs;
  • Governance.

Second day (9.00 - 17.00)

 1. OKRs typology
  • Strategic vs tactical OKRs;
  • Aspirational vs committed OKRs.
 2. Setting OKRs
  • OKRs setting process;
  • Common mistakes in setting OKRs;
  • OKRs setting in practice.
 3. OKRs in different environments
  • OKRs in general organizations;
  • OKRs in innovative/ project based organizations;
  • OKRs in governmental entities.
 4. Aligning OKRs
  • OKRs alignment approaches;
  • OKRs alignment in different types of organizations;
  • OKRs alignment in practice.

Third day (9.00 - 17.00)

 1. OKRs review
  • OKRs review process;
  • Types of OKRs review;
  • OKRs review in practice.
 2. Learning from OKRs
  • Decision making process based on OKRs;
  • Initiative management;
  • OKRs refinement.
 3. Change management culture
  • Change management;
  • Employee engagement;
  • Gamification.
 4. Review
  • Course review
  • Q&A
  • Certification exam

Egzamin certfyfikacyjny

Czas trwania egzaminu wynosi ok. 1 godz.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Rezygnacja wymaga formy pisemnej i jest możliwa do 6 maja 2022. W przypadku rezygnacji pomiędzy 7 a 20 maja 2022, opłata wyniesie 2000 pln.
  Osoby, które zrezygnują 21 maja 2022 lub później zostaną obciążone pełną opłatą za uczestnictwo.
 7. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 8. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 9. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 10. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 11. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 12. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 15. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 17. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 18. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 19. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

15

TOP MANAGERÓW
POLECA TO!

Najbliższe terminy

Brak nadchodzących terminów. Bardzo prosimy o kontakt bezpośredni lub odwiedzenie tej strony w najbliższym czasie.