Strategia

Certified OKR Professional

II edycja certyfikowanego programu z zakresu zarządzania celami rozwojowymi we współpracy z The KPI Institute Australia!
*Zajęcia prowadzone w całości w jęz. angielskim.

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Nabycie umiejętności rozróżniania, czym jest cel, kluczowy rezultat, a czym inicjatywa;
 • Zdobycie wiedzy na temat różnych typów OKR;
 • Zrozumienie korzyści z ustalania trudno osiągalnych celów;
 • Poznanie zasad stosowania OKR w różnych sytuacjach;
 • Poznanie najlepszych praktyk w zakresie wdrażania OKR w organizacji;
 • Opanowanie procesów prowadzenia przeglądów okresowych oraz wnioskowania.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Usprawnienie procesów podejmowania decyzji dzięki lepszej komunikacji i umiejętnościom przekazywania na bieżąco informacji zwrotnej;
 • Dostęp do innowacyjnej wiedzy i doświadczeń w trakcie 3-stopniowego procesu edukacyjnego;
 • Zdobycie wyjątkowego uznania w świecie biznesu dzięki ukończeniu prestiżowego kursu Certyfikowanego Profesjonalisty OKR;
 • Poszerzenie sieci kontaktów biznesowych dzięki członkostwu w międzynarodowej społeczności Certyfikowanych Profesjonalistów OKR;
 • Pozyskanie przez organizację “orędowników” wdrożeń systemu OKR.

Uczestnik otrzyma

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie (w formie papierowej) po wzięciu udziału w kursie;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu (w formie elektronicznej) po wykonaniu zadań przewidzianych na etapie przygotowania kursu i zdaniu Egzaminu Certyfikacyjnego;
 • Dyplom Certyfikowanego Profesjonalisty OKR (w formie papierowej) po ukończeniu z powodzeniem wszystkich 3 etapów procesu nauki.

Eksperci prowadzący

Alina Miertoiu

Alina Miertoiu is a Senior Management Consultant at The KPI Institute and the Executive Manager of the Center for Performance Benchmarking.
She has a professional background in business research, process improvement and management consulting, being involved in international strategy and performance related projects for clients from various industries, including IT, utilities, healthcare, venture capital, financial
services and manufacturing, having delivered more than 350 hours of training and consultancy this year.


Alina is passionate about performance management and the NGO sector, conducting in-depth research in the field of organizational performance and advocacy and participating to related courses and conferences. Alina is also frequently writing research-based articles dedicated to performance for the Performance Magazine, The KPI Institute’s online magazine.


Alina’s academic qualifications are in the field of Administration.
She is currently a PhD candidate researching performance management for advocacy campaigns. She has a bachelor’s degree in European Administration and a master’s degree in public administration and
NGO Management, completed by a certification in Social Entrepreneurship issued by Erasmus+.

First day (9.00 - 13.00)

 1. Understanding OKRs
  • What are OKRs?
  • Stretched goals;
  • Measurable Key Results;
  • Action oriented initiatives.
 2. OKRs and other PMS
  • OKRs vs KPIS;
  • OKRs and KPIs integration;
  • OKRs vs MBO.

Second day (9.00 - 13.00)

 1. Performance management system based on OKRs
  • Challenges in working with OKRs;
  • OKRs lifecycle;
  • The value added by OKRs;
  • Governance.
 2. OKRs typology
  • Strategic vs tactical OKRs;
  • Aspirational vs committed OKRs.

Third day (9.00 - 13.00)

 1. OKRs in different environments
  • OKRs in general organizations;
  • OKRs in innovative/ project based organizations;
  • OKRs in governmental entities.
 2. Setting OKRs
  • OKRs setting process;
  • Common mistakes in setting OKRs;
  • OKRs setting in practice.

Fourth day (9.00-13.00)

 1. Aligning OKRs
  • OKRs alignment approaches;
  • OKRs alignment in different types of organizations;
  • OKRs alignment in practice.
 2. OKRs review
  • OKRs review process;
  • Types of OKRs review;
  • OKRs review in practice.

Fifth day (9.00-13.00)

 1. Learning from OKRs
  • Decision making process based on OKRs;
  • Initiative management;
  • OKRs refinement.
 2. Change management culture
  • Change management;
  • Employee engagement;
  • Gamification.

Egzamin certfyfikacyjny

Czas trwania egzaminu wynosi ok. 1 godz.

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Rezygnacja wymaga formy pisemnej i jest możliwa do 31 października. W przypadku rezygnacji pomiędzy 1 a 10 listopada, opłata wyniesie 1800 pln.
  Osoby, które zrezygnują 11 listopada lub później zostaną obciążone pełną opłatą za uczestnictwo.
 7. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 8. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 9. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 10. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 11. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 12. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 15. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 17. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 18. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 19. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 24.11.2021 3 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 5700 zł (rabat: 20% do 2021-09-22)
  Dodatkowe informacje: Uwaga: W przypadku obostrzeń z powodu pandemii zastrzegamy możliwość zmiany formuły na ONLINE (5 dni*4h, 22-26.11.2021)

Kontakt

Emilia Wiśniewska
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83