Efektywność

Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarządzających

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Zdobycie praktycznej wiedzy o skutecznych technikach negocjacyjnych i przećwiczenie ich w praktyce.
 • Poznanie skutecznych metod negocjowania z interesariuszami.
 • Unikanie popełniania błędów podczas negocjacji.
 • Nabycie umiejętności wywierania wpływu, rozpoznawania, czy jest się obiektem manipulacji oraz przeciwstawiania się próbom manipulacji za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników – negocjatorów.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program warsztatu FIG Polska, w odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku, jest ukierunkowany na negocjacje z różnymi grupami interesariuszy, z którymi w codziennej pracy spotykają się zarządy (np. z radami nadzorczymi, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, a także pracownikami).
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce biznesowej.
 • Ponadprzeciętne doświadczenia i osiągnięcia trenerskie dwóch trenerów-praktyków biznesowych prowadzących warsztaty.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele przedsiębiorstw, prezesi zarządów, członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający oraz dyrektorzy poszczególnych pionów finansów, produkcji, zakupów, prawa, logistyki, sprzedaży, marketingu, HR, IT i administracji; kluczowa kadra menedżerska chcąca doskonalić know-how w zakresie skutecznych negocjacji.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników – kadrę zarządzającą do negocjacji w różnych sytuacjach biznesowych takich jak np.: negocjacje kontraktów z partnerami biznesowymi, układów zbiorowych, umów z bankami czy z pracownikami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Znał skuteczne metody negocjowania z różnymi grupami interesariuszy, m.in. – radą nadzorczą, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, pracownikami oraz w sytuacjach szczególnych np. negocjacjach wielostronnych i wielokulturowych.
 2. Znał zasady efektywnego przygotowywania się do procesu negocjacji, aby unikać popełniania błędów.
 3. Posiadał praktyczne umiejętności na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych i przećwiczenie jej w praktyce.
 4. Potrafił rozpoznać, czy jest obiektem manipulacji oraz jak przeciwstawić się próbom manipulacji, za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych.
 5. Potrafił zarządzać konfliktem podczas negocjacji, a także konfliktem powstałym wewnątrz organizacji.
 6. Potrafił zdefiniować preferowany styl negocjowania i określi swoje mocne i słabe strony służące nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie negocjacji biznesowych.

Eksperci prowadzący

Zbigniew Turliński

Konsultant i trener specjalizujący się w obszarze marketingu i sprzedaży z doświadczaniem w pracy dla wielu polskich oraz międzynarodowych firm i korporacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach dla wielu polskich oraz międzynarodowych korporacji, takich jak: British American Tobacco Polska (BAT), CEDC International (grupa Bols), Lyreco Polska oraz Avon Cosmetics.

Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty, pracuje jako Coach Sprzedaży przygotowując zespoły handlowe do wdrożenia strategii rynkowej.

Ukończył Akademię Trenerów Sprzedaży. Akredytowany trener metodyki Insights Discovery, a także posiadacz Certyfikatu Prince2 Foundation. Certyfikowany trener FRIS® i Extended Disc.

Sławomir Hybsz

Trener specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu negocjacji, przywództwa i zarządzania sprzedażą.

Prowadzi projekty przygotowania zespołów handlowych do wdrożenia strategii rynkowej. W swojej pracy wykorzystuje mentoring i coaching, a także jasne określenie celów i zadań zgodnie z regułą line of sight.

Doświadczony praktyk biznesu w branży B2B/B2C/FMCG w kraju i zagranicą, z udokumentowanymi sukcesami w postaci zwiększenia zyskowności spółek, którymi zarządzał.

Były prezes zarządu – dyrektor zarządzający Lyreco Polska, były dyrektor generalny, a przedtem dyrektor sprzedaży na 4 rynki europejskie British American Tobacco Polska (BAT), były członek zarządu i dyrektor handlowy w 3 spółkach polskiej grupy Konsalnet, były dyrektor handlowy w spółce IQFM Ackermann. Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki w Business Centre Club.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jakie są skuteczne typy strategii oraz technik i taktyk negocjacyjnych?
  1. Wybór strategii negocjacyjnych i zalecane sytuacje ich stosowania w praktyce biznesowej.
  2. „12 kluczowych technik negocjacyjnych”. Korzyści i zagrożenia poszczególnych technik i taktyk negocjacyjnych.
   1. Taktyka dziegciu i miodu
   2. Na wyczerpanie
   3. Zmiana biegów
   4. Trzecia strona
   5. Szkoda by było
   6. Granie emocjami
   7. Skubanie
   8. Inne
 3. Dobre przygotowanie do negocjacji jako kluczowy czynnik sukcesu udanych negocjacji w biznesie.
  1. Czas.
  2. Ludzie – zasoby organizacji i strona przeciwna.
  3. Relacje – ze stronami.
 4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry negocjator?
  1. Gra.
  2. Sztuka.
  3. Siła – 4 sekundy oraz znaczenie przerw w negocjacjach.
 5. Czy nadaję się na skutecznego negocjatora?
  1. Test indywidualnych umiejętności negocjacyjnych. – Ćwiczenie
 6. Jak prowadzić udane negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część I. – Ćwiczenia – warsztaty – scenki
 7. Wywieranie wpływu a manipulacja.
  1. Mechanizmy wywierania wpływu.
  2. Wywieranie wpływu a manipulacja.
  3. „6” kluczowych reguł wywierania wpływu. – Dyskusja moderowana
 8. Techniki, narzędzia oraz metody wywierania wpływu i manipulacji.
  1. Zasada autorytetu.
  2. Demonstracja.
  3. Naśladownictwo.
  4. Efekt pierwszeństwa i świeżości. – Ćwiczenie – przykłady
 9. Jak przezwyciężać trudności w negocjacjach?
  1. Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
  2. Kolejność etapów negocjacji „wymuszających” współpracę.
 10. Negocjacje – moje preferencje. Test: „Mój preferowany styl prowadzenia negocjacji”. – Ćwiczenie
 11. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak prowadzić udane negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część II. – Ćwiczenia – warsztaty – scenki
 3. Jak zarządzać emocjami w negocjacjach?
  1. Emocjonalne reakcje – czym się objawiają?
  2. Stres – pomaga czy przeszkadza? Jak walczyć ze stresem?
  3. Czego się obawiają strony negocjacji? – Ćwiczenie
 4. Komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała w negocjacjach.
  1. Poziom treści a poziom relacji.
  2. Komunikacja werbalna i pozawerbalna. Jak ją interpretować?
  3. Pytania w negocjacjach. – Ćwiczenie
 5. Asertywność w negocjacjach.
  1. Co to znaczy asertywne stawianie granic?
  2. „Zdarta płyta”.
  3. Krytyka ogólna.
  4. Zamglenie. – Ćwiczenie
 6. Negocjacje – sytuacje szczególne. – Ćwiczenie – Negocjacje wielostronne
  1. Etapy i ich zawartość w negocjacjach wielostronnych.
  2. Procedura prowadzenia negocjacji wielostronnych. – Ćwiczenie – Negocjacje transgraniczne
  3. Różnice w negocjacjach lokalnych i transgranicznych. Kontekst otoczenia i kontekst bezpośredni.
  4. Wymiary kulturowe – ranking krajów.
  5. Oddziaływanie kulturowe na czynniki negocjacji. Wnioski i dyskusja – co mogę przenieść do własnej firmy?
 7. Kłamstwo w negocjacjach.
  1. Funkcja kłamstwa / blefu w negocjacjach. – Ćwiczenie
  2. Metody rozpoznawania kłamstwa agentów CIA.
  3. Kłamliwe zachowania – oznaki kłamstwa.
  4. Analiza rozmowy dziennikarki z kongresmenem.
  5. Stworzenie katalogu pytań kontrolnych do wykorzystania w trakcie negocjacji. – Ćwiczenie
  6. Skąd możemy mieć pewność, że oponent mija się z prawdą? – Wnioski i dyskusja
 8. Dekalog „mistrza negocjacji”. – Warsztat
  1. Co mogę przenieść do własnej firmy? – Wnioski i dyskusja
 9. Jak prowadzić negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część III – warsztaty podsumowujące i wykorzystujące elementy wywierania wpływu. – Ćwiczenia i scenki z kamerą (udział w scenkach jest fakultatywny)
 10. Podsumowanie zajęć.
 11. Opcjonalnie: Wypełnienie Indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (wydruki dostarczone uczestnikom).

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Warszawa


Warszawa


MIEJSCE ZAJĘĆ: Warszawa, Hotel**** (o dokładnej lokalizacji będziemy informować bliżej terminu seminarium).

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem lub w terminie wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze pro-forma na konto:
  FIG Polska Sp. z o.o.,
  Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na adres e-mail osoby kontaktowej prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma ze wskazanym terminem płatności.
 3. Po otrzymaniu płatności wystawimy Państwu fakturę.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału!
 5. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 6. Przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium.
 8. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 9. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
 11. Cena za uczestnictwo w seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
 12. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć na 7 dni przed rozpoczęciem, a także zmiany trenera lub miejsca zajęć.
 13. Organizator w sytuacji terminowego odwołania zajęć nie zwraca kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 14. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP: 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
 15. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w seminarium i je akceptuję.
 16. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz podany numer telefonu.
 17. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-032), ul. Filtrowa 75/5, numer KRS 0000159975, będącą administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 18. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 19. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w FIG Polska Sp. z o.o. jest Pani Iwona Janeczek (iwona.janeczek@figpolska.pl).
 20. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 22. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

Najbliższe terminy

 1. 02.09.2021 2 dni
  Warszawa
  Warszawa
  Cena netto: 3250 zł (rabat: 10% do 2021-07-02)
  Dodatkowe informacje: PLANOWANA FORMUŁA STACJONARNA

Kontakt

Lidia Polak
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83