Efektywność

Negocjacje w biznesie. Warsztaty dla zarządzających

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Zdobycie praktycznej wiedzy o skutecznych technikach negocjacyjnych i przećwiczenie ich w praktyce.
 • Poznanie skutecznych metod negocjowania z interesariuszami.
 • Unikanie popełniania błędów podczas negocjacji.
 • Nabycie umiejętności wywierania wpływu, rozpoznawania, czy jest się obiektem manipulacji oraz przeciwstawiania się próbom manipulacji za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników – negocjatorów.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Program warsztatu FIG Polska, w odróżnieniu od wielu dostępnych na rynku, jest ukierunkowany na negocjacje z różnymi grupami interesariuszy, z którymi w codziennej pracy spotykają się zarządy (np. z radami nadzorczymi, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, a także pracownikami).
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce biznesowej.
 • Ponadprzeciętne doświadczenia i osiągnięcia trenerskie dwóch trenerów-praktyków biznesowych prowadzących warsztaty.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele przedsiębiorstw, prezesi zarządów, członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający oraz dyrektorzy poszczególnych pionów finansów, produkcji, zakupów, prawa, logistyki, sprzedaży, marketingu, HR, IT i administracji; kluczowa kadra menedżerska chcąca doskonalić know-how w zakresie skutecznych negocjacji.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników – kadrę zarządzającą do negocjacji w różnych sytuacjach biznesowych takich jak np.: negocjacje kontraktów z partnerami biznesowymi, układów zbiorowych, umów z bankami czy z pracownikami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:

 1. Znał skuteczne metody negocjowania z różnymi grupami interesariuszy, m.in. – radą nadzorczą, związkami zawodowymi, kluczowymi klientami, bankami, dostawcami, monopolistami, pracownikami oraz w sytuacjach szczególnych np. negocjacjach wielostronnych i wielokulturowych.
 2. Znał zasady efektywnego przygotowywania się do procesu negocjacji, aby unikać popełniania błędów.
 3. Posiadał praktyczne umiejętności na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych i przećwiczenie jej w praktyce.
 4. Potrafił rozpoznać, czy jest obiektem manipulacji oraz jak przeciwstawić się próbom manipulacji, za pomocą skutecznych technik antymanipulacyjnych.
 5. Potrafił zarządzać konfliktem podczas negocjacji, a także konfliktem powstałym wewnątrz organizacji.
 6. Potrafił zdefiniować preferowany styl negocjowania i określi swoje mocne i słabe strony służące nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie negocjacji biznesowych.

Eksperci prowadzący

Zbigniew Turliński

Konsultant i trener specjalizujący się w obszarze marketingu i sprzedaży z doświadczaniem w pracy dla wielu polskich oraz międzynarodowych firm i korporacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach dla wielu polskich oraz międzynarodowych korporacji, takich jak: British American Tobacco Polska (BAT), CEDC International (grupa Bols), Lyreco Polska oraz Avon Cosmetics.

Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty, pracuje jako Coach Sprzedaży przygotowując zespoły handlowe do wdrożenia strategii rynkowej.

Ukończył Akademię Trenerów Sprzedaży. Akredytowany trener metodyki Insights Discovery, a także posiadacz Certyfikatu Prince2 Foundation. Certyfikowany trener FRIS® i Extended Disc.

Sławomir Hybsz

Trener specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu negocjacji, przywództwa i zarządzania sprzedażą.

Prowadzi projekty przygotowania zespołów handlowych do wdrożenia strategii rynkowej. W swojej pracy wykorzystuje mentoring i coaching, a także jasne określenie celów i zadań zgodnie z regułą line of sight.

Doświadczony praktyk biznesu w branży B2B/B2C/FMCG w kraju i zagranicą, z udokumentowanymi sukcesami w postaci zwiększenia zyskowności spółek, którymi zarządzał.

Były prezes zarządu – dyrektor zarządzający Lyreco Polska, były dyrektor generalny, a przedtem dyrektor sprzedaży na 4 rynki europejskie British American Tobacco Polska (BAT), były członek zarządu i dyrektor handlowy w 3 spółkach polskiej grupy Konsalnet, były dyrektor handlowy w spółce IQFM Ackermann. Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki w Business Centre Club.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jakie są skuteczne typy strategii oraz technik i taktyk negocjacyjnych?
  1. Wybór strategii negocjacyjnych i zalecane sytuacje ich stosowania w praktyce biznesowej.
  2. „12 kluczowych technik negocjacyjnych”. Korzyści i zagrożenia poszczególnych technik i taktyk negocjacyjnych.
   1. Taktyka dziegciu i miodu
   2. Na wyczerpanie
   3. Zmiana biegów
   4. Trzecia strona
   5. Szkoda by było
   6. Granie emocjami
   7. Skubanie
   8. Inne
 3. Dobre przygotowanie do negocjacji jako kluczowy czynnik sukcesu udanych negocjacji w biznesie.
  1. Czas.
  2. Ludzie – zasoby organizacji i strona przeciwna.
  3. Relacje – ze stronami.
 4. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry negocjator?
  1. Gra.
  2. Sztuka.
  3. Siła – 4 sekundy oraz znaczenie przerw w negocjacjach.
 5. Czy nadaję się na skutecznego negocjatora?
  1. Test indywidualnych umiejętności negocjacyjnych. – Ćwiczenie
 6. Jak prowadzić udane negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część I. – Ćwiczenia – warsztaty – scenki
 7. Wywieranie wpływu a manipulacja.
  1. Mechanizmy wywierania wpływu.
  2. Wywieranie wpływu a manipulacja.
  3. „6” kluczowych reguł wywierania wpływu. – Dyskusja moderowana
 8. Techniki, narzędzia oraz metody wywierania wpływu i manipulacji.
  1. Zasada autorytetu.
  2. Demonstracja.
  3. Naśladownictwo.
  4. Efekt pierwszeństwa i świeżości. – Ćwiczenie – przykłady
 9. Jak przezwyciężać trudności w negocjacjach?
  1. Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
  2. Kolejność etapów negocjacji „wymuszających” współpracę.
 10. Negocjacje – moje preferencje. Test: „Mój preferowany styl prowadzenia negocjacji”. – Ćwiczenie
 11. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jak prowadzić udane negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część II. – Ćwiczenia – warsztaty – scenki
 3. Jak zarządzać emocjami w negocjacjach?
  1. Emocjonalne reakcje – czym się objawiają?
  2. Stres – pomaga czy przeszkadza? Jak walczyć ze stresem?
  3. Czego się obawiają strony negocjacji? – Ćwiczenie
 4. Komunikacja werbalna, niewerbalna, mowa ciała w negocjacjach.
  1. Poziom treści a poziom relacji.
  2. Komunikacja werbalna i pozawerbalna. Jak ją interpretować?
  3. Pytania w negocjacjach. – Ćwiczenie
 5. Asertywność w negocjacjach.
  1. Co to znaczy asertywne stawianie granic?
  2. „Zdarta płyta”.
  3. Krytyka ogólna.
  4. Zamglenie. – Ćwiczenie
 6. Negocjacje – sytuacje szczególne. – Ćwiczenie – Negocjacje wielostronne
  1. Etapy i ich zawartość w negocjacjach wielostronnych.
  2. Procedura prowadzenia negocjacji wielostronnych. – Ćwiczenie – Negocjacje transgraniczne
  3. Różnice w negocjacjach lokalnych i transgranicznych. Kontekst otoczenia i kontekst bezpośredni.
  4. Wymiary kulturowe – ranking krajów.
  5. Oddziaływanie kulturowe na czynniki negocjacji. Wnioski i dyskusja – co mogę przenieść do własnej firmy?
 7. Kłamstwo w negocjacjach.
  1. Funkcja kłamstwa / blefu w negocjacjach. – Ćwiczenie
  2. Metody rozpoznawania kłamstwa agentów CIA.
  3. Kłamliwe zachowania – oznaki kłamstwa.
  4. Analiza rozmowy dziennikarki z kongresmenem.
  5. Stworzenie katalogu pytań kontrolnych do wykorzystania w trakcie negocjacji. – Ćwiczenie
  6. Skąd możemy mieć pewność, że oponent mija się z prawdą? – Wnioski i dyskusja
 8. Dekalog „mistrza negocjacji”. – Warsztat
  1. Co mogę przenieść do własnej firmy? – Wnioski i dyskusja
 9. Jak prowadzić negocjacje w różnych sytuacjach biznesowych? Część III – warsztaty podsumowujące i wykorzystujące elementy wywierania wpływu. – Ćwiczenia i scenki z kamerą (udział w scenkach jest fakultatywny)
 10. Podsumowanie zajęć.
 11. Opcjonalnie: Wypełnienie Indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (wydruki dostarczone uczestnikom).

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! W hotelu Radisson Blu Sobieski uczestnicy seminarium powołując się przy rezerwacji na FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny:

 • 330 zł netto za pokój 1-os ze śniadaniem
 • 390 zł netto za pokój 2-os ze śniadaniem

Rezerwacje są przyjmowane według dostępności miejsc. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy powołać się na numer: 165627.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

 1. 15.02.2022 2 dni
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
  Cena netto: 3650 zł
  Dodatkowe informacje: Termin potwierdzony

Kontakt

Lidia Polak
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83