Efektywność

Pricing. Jak zwiększyć zyski, zarządzając cenami?

Co wiesz na temat pricingu? Sprawdź się – TEST

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Zrozumienie wpływu ceny na wyniki finansowe firmy.
 • Poznanie głównych czynników wpływających na wysokość cen.
 • Pogłębienie umiejętności w zakresie wyboru strategii cenowych na różnych etapach rozwoju oferty.
 • Zrozumienie zależności pomiędzy wartością postrzeganą oferty a ceną.
 • Poznanie głównych metod ustalania cen w kontekście zmian rynkowych.
 • Poznanie narzędzi przydatnych w procesie zarządzania cenami.
 • Opanowanie technik komunikacji cen.
 • Poznanie zasad negocjacji cen.

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii marketingowych.
 • Selektywny dobór zagadnień z zakresu zarządzania cenami, niezbędny do podejmowania przez zarządy optymalnych wyborów w zakresie strategii cenowych.
 • Twarde i narzędziowe podejście do zarządzania cenami z uwzględnieniem wielu czynników.
 • Natychmiastowe wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce biznesowej.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń w kameralnej grupie kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Prezesi zarządów, członkowie zarządów, dyrektorzy ds. sprzedaży, handlu i marketingu; dyrektorzy: zarządzający, strategiczni, finansowi, controllingu, logistyki oraz pozostali menedżerowie odpowiedzialni za wybór, opracowanie i realizację polityki cenowej na
poziomie strategicznym.

Uwaga: Program w większym stopniu dostosowany do potrzeb decydentów niż do poziomu operacyjnego.

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zarządzania cenami w sposób pozwalający poprawić wyniki finansowe firmy.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie potrafił m.in.

 1. Ocenić wpływ cen na wyniki finansowe firmy.
 2. Identyfikować czynniki, które istotnie wpływają na poziom cen i nimi zarządzać.
 3. Dobrać właściwą strategię cenową w zależności od etapu rozwoju oferty.
 4. Wybrać właściwe metody ustalania cen w firmie.
 5. Ustalać ceny adekwatnie do wartości postrzeganej oferty.
 6. Zastosować poznane narzędzia i techniki w procesie zarządzania cenami w B2B i B2C.
 7. Zastosować techniki komunikacji cen.
 8. Wykorzystać zasady negocjacji do obrony ceny.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie zarządzania cenami.

Eksperci prowadzący

Wojciech Gorzeń

Ekspert i trener we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizujący się w zagadnieniach związanych z pricingiem.

Partner, Head of Pricing w Movens Capital – funduszu Venture Capital prowadzącym także działalność doradczą w zakresie Pricingu i Revenue Management. Wcześniej Global Pricing Lead w firmie Syngenta w Szwajcarii odpowiedzialny za korporacyjne rozwiązania pricingowe oraz ekspert międzynarodowej firmy doradczej specjalizującej się w optymalizacji cen. Ekspert w zakresie Pricingu i Revenue Management, zarówno w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, także ekspert w zakresie sprzedaży poprzez wartość (Value Selling) i argumentacji wartości (Value Argumentation).

Jego doświadczenie w obszarze pricingu obejmuje ostatnie 15 lat poświęcone stricte opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań pricingowych w ramach 80+ projektów pricingowych dla firm z różnych branży i różnej wielkości.

Szef projektów doradczych w zakresie rozwiązań pricingowych obejmujących strategię cenową/ logikę cenową/ optymalizację cenową/ procesy i narzędzia cenowe budowy m.in. w: Wedel, Syngenta, Mondi Packaging, Europapier, Orlen Oil, Oknoplast, Vox Group, Landi, Selena, Schenker, wybrane sieci handlowe, operatorzy telekomunikacyjni i sieci kablowe, firmy działające w modelu SaaS i wiele innych.

Trener warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania cenami, „value selling” (sprzedaży poprzez wartość), negocjacji cenowych dla menadżerów wyższego i średniego szczebla, produkt menadżerów oraz menadżerów sprzedaży.

Autor publikacji nt. optymalizacji cen i sprzedaży poprzez wartość w uznanych magazynach biznesowych, w tym m.in. Harvard Business Review Polska. Współautor polskiego wydania „Jak zrozumieć klienta i na tym zarobić”. Współautor pracy zbiorowej „Value Based Management”.

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Czynniki wpływające na ceny i metody ustalania cen

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Jak cena wpływa na wyniki finansowe firmy? Trzy kluczowe dźwignie wzrostu zysków. – Ćwiczenie
 3. Co kupują klienci? Cena widziana przez pryzmat wartości dla klientów. – Ćwiczenie
 4. Jakie główne czynniki mają wpływ na poziom cen na rynku?
  1. Trendy cenowe w kształtowaniu poziomu cen.
  2. Jak cele biznesowe firm wpływają na poziom cen?
  3. Jak popyt i podaż wpływają na ceny? Dlaczego elastyczność cenowa popytu jest ważna? – Ćwiczenie
  4. Jak zachowania konkurentów wpływają na poziom cen na rynku?
   1. Wojny cenowe. Jak właściwie odczytać intencje konkurentów?
   2. Kiedy opłaca się prowadzić wojny cenowe i jak wyjść z nich obronną ręką? – Gra symulacyjna
 5. Strategie i pozycjonowanie cenowe:
  1. Typy strategii cenowych. Kiedy je stosować?
  2. Strategie cenowe a pozycjonowanie cenowe. Jak budować wartość przez cenę?
 6. Metody ustalania cen w B2B i B2C. Które metody stosować w różnych sytuacjach decyzyjnych?
  1. Cena a wartość postrzegana oferty. Jakie narzędzia wykorzystać?
   1. Jak poszukiwać wartości dodanej z wykorzystaniem macierzy walorów użytkowych?
   2. Jak zmierzyć wartość dodaną naszej oferty? Macierz przewag konkurencyjnych.
  2. Kosztowe metody ustalania cen w B2B.
   1. Które metody kosztowe można wykorzystać?
   2. Jak nisko możemy „zejść” z ceną? Ustalanie ceny minimalnej. – Ćwiczenie
  3. Marketingowe metody ustalania cen (DPA, PSM, BPTO). – Przykłady
 7. Podsumowanie dnia

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Zarządzanie cenami ukierunkowane na wzrost zysków

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Jakie narzędzia pricingu stosować do podniesienia cen i zyskowności sprzedaży? Wybór narzędzi zarządzania cenami dla B2B i B2C.
  1. Kiedy różnicowanie cen przynosi największe korzyści? Trzy poziomy różnicowania cenowego.
  2. Cenniki i odchylenia od cen podstawowych. Jak dyscyplinować realizację polityki cenowej?
  3. Cena realna a cena wirtualna. Jak poprawić rentowność klientów wykorzystując kaskadę cenową? – Ćwiczenie
  4. Pasmo cenowe – jak wykorzystać potencjał najlepszych klientów do zwiększania zysków i jak zdyscyplinować klientów o niskiej rentowności? – Ćwiczenie
  5. Versioning jako narzędzie poprawy zyskowności sprzedaży. Kiedy wprowadzić kilka wersji tego samego produktu?
  6. Bundling – jak oferować produkty w pakietach i zwiększać ceny?
  7. Jak zwiększać zyski z wykorzystaniem micromarket pricing? – Przykłady
  8. Jak poprawić rentowność w okresach szczytowych zwiększając ceny? Yield management i wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie zarządzania cenami.
  9. Piramida cenowa i widełki cenowe. Jak zarządzać percepcją cenową celem zwiększenia zysków?
  10. Promocje – kiedy promocje są opłacalne? Jak wykorzystać promocje do poprawy zysków?
  11. Nowoczesne modele cenowe wpływające na poprawę zysków firm. – Przykłady
  12. Jak zarządzać cenami w przetargach? Taktyki cenowe w procesach przetargowych.
  13. Jak poprawić zyski firmy dzięki optymalnym systemom motywacyjnym ekip handlowych? – Przykłady
 3. Komunikacja cen. Jak skutecznie komunikować ceny?
  1. Jak korzystnie eksponować nasze produkty z wykorzystaniem ceny? Jak wykorzystać cenę do przyciągania idealnych klientów?
  2. Jak komunikować podwyżki cen, aby nie odstraszyć klientów docelowych, a zniechęcić nierentownych?
 4. 10 złotych zasad rozmowy o cenie z klientami B2B. – Ćwiczenie
 5. Jak mierzyć sukces przyjętej strategii cenowej? KPI w zarządzaniu cenami.
 6. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! W hotelu Radisson Blu Sobieski uczestnicy seminarium powołując się przy rezerwacji na FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny:

 • 330 zł netto za pokój 1-os ze śniadaniem
 • 390 zł netto za pokój 2-os ze śniadaniem

Rezerwacje są przyjmowane według dostępności miejsc. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy powołać się na numer: 165627.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

 • Wybrany termin:
  07.02.2022, 2 dni
 • Lokalizacja:
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
 • Cena netto:
  3650 zł

Kontakt

Anna Młynarska
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83