Finanse

Profesjonalna prezentacja informacji finansowych

Kluczowe korzyściPobierz ulotkę

 • Nabycie umiejętności konsekwentnego strukturyzowania prezentowanych informacji.
 • Opanowanie umiejętności wybierania i przedstawiania najistotniejszych danych finansowych.
 • Zdobycie umiejętności dopasowywania prezentowanych danych do rodzaju odbiorcy

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Autorski, unikatowy program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się w opracowywaniu i wdrożeniach strategii przedsiębiorstw oraz prezentowaniu wyników finansowych.
 • Seminarium pierwszego wyboru dla menedżerów chcących budować wizerunek profesjonalisty poprzez rozwój kompetencji w zakresie komunikacji danych finansowych.
 • W odróżnieniu od innych programów z zakresu wystąpień publicznych, nasze zajęcia przeznaczone są dla zarządzających, którzy najczęściej prezentują i omawiają dane finansowe.
 • Warsztatowy i interaktywny charakter zajęć– 70% czasu poświęcamy na ćwiczenia i przykłady z praktyki.
 • Seminarium prowadzi praktyk biznesu z ponad 12-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, który łączy wiedzę finansową z elementami miękkimi, takimi jak np. storytelling.
 • Kameralne grupy seminaryjne, gwarantujące forum wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą w gronie najwyższej kadry zarządzającej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Właściciele firm, inwestorzy, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy działów strategii, relacji inwestorskich, finansowych i controllingu oraz innych działów funkcjonalnych, których zadaniem jest przygotowywanie danych finansowych w sposób zrozumiały dla odbiorców. Menedżerowie niefinansiści, którzy prezentują informacje finansowe w formie sprawozdań finansowych, analiz budżetów itp., dla odbiorców zewnętrznych (np. inwestorów, rynków kapitałowych, banków, partnerów handlowych) lub wewnętrznych (akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów, związków zawodowych).

Rozwiąż nasz test finansowy

Efekty kształcenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego prezentowania informacji finansowych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie:

 1. Potrafił konsekwentnie strukturyzować prezentowane informacje,
 2. Sprawnie wybierał i przedstawiał najistotniejsze dane finansowe,
 3. Potrafił dopasować prezentowane dane do rodzaju odbiorcy.

Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie przygotowania i przeprowadzania prezentacji danych finansowych.

Eksperci prowadzący

Joanna Pydo

Trenerka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zagadnieniach związanych z komunikacją, PR, relacjami inwestorskimi.

Manager z 12-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w obszarze finansów i komunikacji strategicznej: międzynarodowych relacji inwestorskich oraz PR korporacyjnego (w tym zarządzanie komunikacją kryzysową, budowanie relacji z liderami opinii, wsparcie strategii CSR) dla grup kapitałowych z sektora energetycznego, drzewnego, IT, medycznego i nieruchomości, m.in. dla Grupy ENERGA, Pfleiderer Group, ABC Data, Robyg, Scanmed, Grupy Wirtualna Polska, Quantum software.

Wieloletnia praktyka w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych dla emitentów notowanych na GPW. Współtwórczyni projektu „Giełda jest Kobietą”.

Wykładowca Podyplomowych Studiów Relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Absolwentka Finansów i Polityki Pieniężnej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz MA Global Political Economy Uniwersytetu w Kassel. Absolwentka studiów podyplomowych FIFA/CIES Sport Management Programme, Akademia Leona Koźmińskiego.

Ukończyła specjalistyczne szkolenia w zakresie relacji inwestorskich, public affairs, i komunikacji strategicznej za granicą. Europejskie warsztaty dyplomacji organizowane przez Instytut K. Pułaskiego oraz Program Menedżerski, moduł budowanie i wdrażanie strategii, zarządzanie innowacjami TUM School of Management w Monachium. Obecnie przygotowuje się do egzaminu International Certificate in Wealth & Investment Management (CISI).

W FIG Polska prowadzi seminaria: „Profesjonalna prezentacja informacji finansowych.”

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

 1. Wprowadzenie: cele seminarium i poznanie się Uczestników.
 2. Definiowanie celów prezentacji finansowej oraz rezultatów, jakie chcemy dzięki niemu uzyskać.
  1. Grupy odbiorców – zewnętrzni i wewnętrzni.
 3. Jak dobrze przygotować się do przedstawiania danych finansowych? Zasady gwarantujące efektywne i efektowne przygotowanie prezentacji finansowych.
  1. Zbiór danych.
  2. Od analizy do syntezy.
 4. Jak trafnie dobierać informacje finansowe pod kątem celów prezentacji i rodzaju odbiorcy?
  1. Dane analityczne a dane syntetyczne. Źródła danych.
  2. Jakich informacji finansowych poszukują Zarząd i top managerowie?
  3. Jakie informacje i wskaźniki finansowe interesują inwestorów?
  4. Jakie informacje i wskaźniki finansowe interesują pracowników? – Przykłady / Ćwiczenie
 5. Jak krótko i zwięźle przedstawiać obszerne zestawienia liczbowe? Analiza i synteza danych oraz wnioskowanie z danych finansowych. – Ćwiczenie
 6. Jak unikać wyciągania błędnych wniosków z prawidłowych danych finansowych? Informacja poprawna a informacja inteligentna. – Ćwiczenie
 7. Wybór sposobów wizualizacji informacji finansowych (grafy, tabele, infografiki).W jakich sytuacjach, do jakich danych je stosować i jak zapewnić/poprawić ich przejrzystość?
  1. Zasady projektowania slajdu.
  2. Techniki wizualizacji danych. Kiedy stosować symbole wizualne, zdjęcia, historyjki obrazkowe?
  3. Typy wykresów i ich zastosowanie. – Ćwiczenie
  4. Podświadome znaczenie wykorzystywanej kolorystyki.
  5. Pomoce wizualne podczas prezentacji (wystąpienie typu TED, animacja typu milestones).
  6. Jaką formę wizualizacji wybrać prezentując dane finansowe inwestorom, menedżerom, pracownikom? – Przykłady
 8. Jak zbudować przejrzystą strukturę prezentacji? Koncepcja prezentacji.
  1. Rola planu prezentacji.
  2. Typ osobowości słuchacza a forma przekazu informacji. Jakich informacji poszukują poszczególne grupy odbiorców?
  3. Jakie cechy powinna mieć dobra prezentacja, aby została uznana przez odbiorcę za wiarygodną?
  4. Filary dobrej „opowieści” o spółce dopasowane do jej modelu biznesowego i momentu w rozwoju. Czym jest story o spółce? – Ćwiczenie
 9. Podsumowanie dnia.

Plan dnia:

 1. 8.30

  Rejestracja Uczestników

 2. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 3. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 4. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 5. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 6. 17.00

  Zakończenie zajęć

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Definiowanie celów i priorytetów wystąpienia oraz rezultatów, jakie chcemy dzięki niemu uzyskać. – Przykłady, dyskusja moderowana przez trenera
 3. Jak poprowadzić udaną prezentację?
  1. Najważniejsze uniwersalne zasady prowadzenia prezentacji.
  2. Czym charakteryzuje się dobra „opowieść”? Podstawy tzw. storytellingu.
  3. Jak unikać problemów związanych z przekazywaniem informacji? Zasady komunikacji interpersonalnej.
  4. Jak mówić, aby zostać usłyszanym i prawidłowo zrozumianym? Komunikaty werbalne i niewerbalne.
  5. Język przekazu. Kontrolowanie własnych reakcji i gestów, naturalność w zachowaniu.
  6. Sprawne posługiwanie się pomocami audiowizualnymi.
  7. Sprawne prowadzenie dyskusji podczas wystąpienia, odpowiadanie na trudne pytania, obrona prezentowanych treści, radzenie sobie z obiekcjami uczestników.
  8. Jak zabierać głos w trakcie spotkania? Zasady zabierania głosu. – Krótkie ćwiczenia, Przykłady
 4. Case podsumowujący (pół dnia) przeprowadzany w grupach, pozwalający na weryfikację nabytych podczas seminarium umiejętności z zakresu ustalania celów prezentacji, struktury prezentacji, doboru zakresu danych, formy prezentacji oraz umiejętności prezentacji danych finansowych.
 5. Podsumowanie zajęć.

Plan dnia:

 1. 9.00

  Rozpoczęcie zajęć

 2. 10.30 - 10.50

  Przerwa na kawę

 3. 13.00 - 14.00

  Wspólny lunch

 4. 15.30 - 15.50

  Przerwa na kawę

 5. 17.00

  Zakończenie zajęć

Lokalizacja

Hotel Radisson Blu Sobieski

Plac Artura Zawiszy 1
02-025 Warszawa


Strona internetowa

Zgodnie z warunkami naszej oferty cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Klient rezerwuje noclegi we własnym zakresie.

Uwaga! W hotelu Radisson Blu Sobieski uczestnicy seminarium powołując się przy rezerwacji na FIG Polska mogą liczyć na następujące ceny:

 • 330 zł netto za pokój 1-os ze śniadaniem
 • 390 zł netto za pokój 2-os ze śniadaniem

Rezerwacje są przyjmowane według dostępności miejsc. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy powołać się na numer: 165627.

Ważne: Dokonując rezerwacji w Hotelu proszę zawsze upewniać się, co do cen, ponieważ ceny się zmieniają. Rekomendujemy sprawdzanie cen w serwisach online, czasami można znaleźć atrakcyjne oferty.

Warunki uczestnictwa w seminarium

 1. Po wpłynięciu zgłoszenia Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (Organizator) potwierdza e-mailem przyjęcie zgłoszenia oraz dane w nim zawarte. Zamawiający opłaca potwierdzone zamówienie na podstawie przesłanej wraz z w/w potwierdzeniem faktury pro forma w terminie 21 dni przed rozpoczęciem seminarium lub innym wskazanym na fakturze terminie na konto FIG Polska Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63,
  nr rachunku 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
 4. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury pro forma nie oznacza rezygnacji z seminarium.
 5. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe na 21 dni przed dniem rozpoczęcia seminarium i wymaga przesłania oświadczenia na adres: zgloszenia@figpolska.pl.
 6. Brak obecności na seminarium w przypadku braku odwołania uczestnictwa na zasadach określonych w pkt. 5 nie jest podstawą zwrotu opłaty, a opłata nieuiszczona nadal jest wymagalna.
 7. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego przeniesienia zgłoszenia, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, co oznacza, że może wybrać inny termin seminarium spośród oferowanych w zależności od dostępności miejsc. Oświadczenie w tym zakresie Zamawiający składa w formie dokumentowej na adres mailowy zgloszenia@figpolska.pl.
 8. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w formie dokumentowej w terminie 7 dni od daty zakończenia seminarium.
 9. Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika na zastępstwo podczas seminarium nawet w dniu rozpoczęcia. Wyznaczenie zastępstwa nie wymaga dopłaty do seminarium.
 10. Cena za seminarium nie obejmuje kosztów zakwaterowania i parkingu.
 11. Organizator w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem seminarium ma prawo do odwołania seminarium a także do zmiany trenera lub miejsca zajęć. W opisanych w niniejszym punkcie przypadkach po stronie Organizatora nie powstaje obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów noclegów i zakupionych biletów.
 12. Dotyczy zajęć w formule online: Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania linku innym osobom. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć.
  Wymagania sprzętowe: Laptop z kamerą i mikrofonem oraz z dostępem do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s, najnowsza dostępna wersja przeglądarki, słuchawki.
 13. Upoważniam Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. (NIP 525-15-62-318, ul. Filtrowa 75/5, 02-032 Warszawa) do wystawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
 14. Zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji i je akceptuję.

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem danych jest Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o., NIP 525-15-62-318 ul. Filtrowa 75/5 (02-032) Warszawa. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji seminarium (podstawa z art.6 ust.1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zapisanie się na seminarium.

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://figpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Najbliższe terminy

 1. 27.09.2021 2 dni
  Hotel Radisson Blu Sobieski
  Warszawa, Plac Artura Zawiszy 1
  Cena netto: 3250 zł
  Dodatkowe informacje: PLANOWANA FORMUŁA STACJONARNA

Kontakt

Lidia Polak
zgloszenia@figpolska.pl
+48 22 823 42 83

Zapytaj o szkolenie zamknięte

biuro@figpolska.pl
+48 22 823 42 83